zaterdag 12 april 2014

Stichtingsverklaring

StichtingsverklaringDe stichtingsverklaring is een verklaring die door het bestuur van een stichting wordt afgelegd indien de stichting een rekening opent.

Deze stichtingsverklaring bevat de statuten van de stichting en de bevoegdheden van degenen die verbintenissen namens de stichting jegens de bank kunnen aangaan.