dinsdag 1 april 2014

poldermodel

PoldermodelHet Poldermodel is de benaming voor de volgens velen succesvolle Nederlandse benadering van het sociaal-economisch beleid.

Het Poldermodel bestaat onder meer uit loonmatiging en een stelsel van sociale zekerheid dat erop is gericht zoveel mogelijk mensen (weer) aan de slag te laten komen.

Om het beleid succesvol te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat er sprake is van stabiele arbeidsverhoudingen en een evenwichtige inkomensverdeling.

De goede verstandhouding tussen werkgevers, werknemers en regering, uitmondend in de overlegeconomie, heeft ook aan het succes van het poldermodel bijgedragen.

Zie ook het Akkoord van Wassenaar waar het poldermodel min of meer ontstond.