zondag 13 april 2014

kapitaalvernietiging

KapitaalvernietigingAls we stoppen met het doelmatig gebruiken van kapitaalgoederen dan noemen we dat kapitaalvernietiging. Bijvoorbeeld bedrijfspanden die leeg staan en verloederen.

Belangrijke oorzaken van kapitaalvernietiging zijn faillissementen en slechte planning. Iets waar ook de (lokale) overheid zich nog wel eens schuldig aan maakt. Een bedrijf groeit soms te snel uit zijn jasje of groeit in het geheel niet en gaat uiteindelijk onderuit. In beide gevallen is er vaak sprake van kapitaalvernietiging.
Gebruikte begrippen in kapitaalvernietiging


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
kapitaalgoederen
  ... onder kapitaalgoederen verstaan we de goederen zoals fabrieken machines gereedschappen grondstoffen en voorraden eindproduct en diensten waarmee andere goederen worden...Lees meer
lokale overheid
  ... onder de lokale overheid verstaan we de onderdelen van de overheid die niet bij de centrale overheid en de...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer

Begrippen waar kapitaalvernietiging in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

prepackaged deal
  ... de term pre packaged deal slaat op een constructie die bij dreigende faillissementen wordt toegepast hierbij wordt door...Lees meer