zondag 13 april 2014

Intermediair verbruik

Intermediair verbruikWe spreken van intermediair verbruik als de goederen en diensten die in het productieproces worden ingezet aan het eind van het proces geheel in de nieuwe producten zijn opgegaan.

Het intermediair verbruik vormt samen met de finale bestedingen de totale bestedingen aan goederen en diensten.

Voorbeelden van intermediair verbruik zijn grondstoffen, halffabrikaten en diensten van accountantskantoren en schoonmaakbedrijven.


Gebruikte begrippen in intermediair verbruik


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
finale bestedingen
  ... onder de finale bestedingen verstaan we de waarde van de geproduceerde eindproducten dit wordt daarna onderverdeeld naar de uitvoer...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
productieproces
  ... onder het productieproces verstaan we de manier waarop de productiefactoren op een bepaalde plaats en op een bepaald moment...Lees meer

Begrippen waar intermediair verbruik in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

toegevoegde waarde
  ... de toegevoegde waarde is de marktwaarde van de omzet minus de waarde van de gekochte en verbruikte grond en...Lees meer