maandag 14 april 2014

Belastingparadijs

BelastingparadijsEen belastingparadijs is een land waar de de fiscale regelgeving, met name waar het de tarieven betreft, erg gunstig is voor bedrijven (en soms ook voor particulieren). Vaak kent men er allerlei vrijstellingen of wordt er gewoon een absoluut en laag bedrag aan belastingen betaald.

Goede verbindingen en een betonhard bankgeheim zijn heel noodzakelijk voor een land om als belastingparadijs gezien te worden. Door het steeds verder aantrekken van allerlei internationale regelgeving wordt het voor een land steeds lastiger om als belastingparadijs te kunnen fungeren.


Gebruikte begrippen in belastingparadijs


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aantrekken
  ... We spreken in twee gevallen van aantrekken namelijk bij 1 het proces van het binnenhalen van liquide middelen...Lees meer
bankgeheim
  ... Onder het bankgeheim verstaan we de geheimhoudingsplicht van de bank met betrekking tot de in haar bezit zijnde gegevens van...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer

Begrippen waar belastingparadijs in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

trust
  ... een trust is een juridische constructie waarbij iemand de zg grantor zijn rechten bijvoorbeeld op geld of een vermogen overdraagt...Lees meer
belastingvlucht
  ... Onder belastingvlucht verstaan we het verplaatsen van de juridische vestigingsplaats de zetel van een bedrijf naar een...Lees meer