zaterdag 5 april 2014

Ausfallburgschaft

AusfallburgschaftEen zogenaamde Ausfallburgschaft is een vorm van een borgstelling waarbij de borg zich verbindt tot een bepaald maximumbedrag de vordering van de crediteur te voldoen.

Dit kan verder pas plaatsvinden nadat de crediteur alle maatregelen tot inning van zijn vordering heeft gebruikt, bijvoorbeeld het te gelde maken van zekerheden van de crediteur.

Gebruikte begrippen in ausfallburgschaft


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

borgstelling
  ... een borgstelling wordt ook wel borgtocht genoemd een borgstelling is een overeenkomst waarbij een derde partij die de borg wordt genoemd...Lees meer
crediteur
  ... 1 crediteur is een ander woord voor schuldeiser iemand die een dienst of product geleverd heeft en daar een betaling...Lees meer
inning
  ... onder inning of het innen van bedragen verstaan we het ophalen van bedragen die mensen slechts betalen omdat ze hiertoe...Lees meer