donderdag 3 april 2014

Alternatief clausule

Alternatief clausuleDe zogenaamde Alternatief clausule is een vroegere regeling die inhield dat bij de Bankgirocentrale BV (afgekort ook wel BGC) aangeboden overboekingen die ten gunste waren van een postgirorekening op verzoek van de begunstigde automatisch konden worden omgebogen naar de bankrekening van die begunstigde.

Iedere bank kon hiertoe een beperkt aantal rekeningnummers bij de Bankgirocentrale BV opgeven.

Gebruikte begrippen in alternatief clausule


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
begunstigde
  ... De term begustigde kent een aantal toepassingen1 degene ten gunste van wie een banktransactie plaatsvindt 2 degene aan wie bijv volgens...Lees meer