dinsdag 1 april 2014

Allocatie


AllocatieDe term allocatie in de economie is de verdeling van de produktiefactoren over de produktiemogelijkheden zodanig dat de totale opbrengst maximaal is.

In de meeste economiën vinden we bij de allocatie mengvormen van het marktmechanisme en het budgetmechanisme.

En daarvan vinden we weer de bureaucratische en de democratische varianten,