zaterdag 19 april 2014

Uitlotingsverlies

UitlotingsverliesHet uitlotingsverlies is het verlies dat bij de uitloting van een obligatie wordt geleden.

Obligaties worden vrijwel altijd in coupures van € 1000,- uitgegeven, en ook bij uitloting en aflossing wordt deze € 1000,- weer terugbetaald.

Stel dat we een obligatie kopen voor €1050,- dan verliezen we €50,- bij uitloting.

Zie ook bij uitlotingswinst.
Gebruikte begrippen in uitlotingsverlies


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
uitloting
  ... van een obligatielening wordt op een vooraf bepaald tijdstip een deel afgelost door loting wordt bepaald welke stuknummers of uitlotingsgroepen hiervoor...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiĆ«le transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer

Begrippen waar uitlotingsverlies in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

fiscaal rendement op obligaties
  ... met de term fiscaal netto rendement op obligaties wordt het couponrendement minus de verschuldigde belasting daarover plus...Lees meer
fiscaal netto rendement op obligaties
  ... het fiscaal netto rendement op obligaties is het couponrendement van de obligatie verminderd met de daarover...Lees meer