dinsdag 11 maart 2014

Emissiehuis

EmissiehuisEen emissiehuis is een bank die een emissie of uitgifte van aandelen of obligaties  door een uitgevende instelling begeleidt.

Een emissiehuis benadert institutionele beleggers om de komende emissie toe te lichten.

Meerdere banken kunnen bij een emissie samenwerken en vormen dan een syndicaat.
Gebruikte begrippen in emissiehuis


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
uitgevende instelling
  ... de term uitgevende instelling wordt wel gebruikt voor elk bedrijf dat effecten als aandelen en obligaties uitgeeft al dan...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer

Begrippen waar emissiehuis in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


sponsor
  ... onder een sponsor verstaan we bij de officiële markt een emissiehuis dat de aanvraag tot toelating tot de notering aan...Lees meer