Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 11 maart 2014

Emissie

EmissieEen emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs.

Een emissie wordt ook wel met een minder gebruikte term aangeduid als flotation.

Er zijn verschillende systemen voor het regelen van emissies bekend zoals het

- toonbanksysteem;
- tendersysteem;
- guichetemissie;
- vrije emissie;
- claimemissie.

Quote:
The new issue market is ruled by controlling stockholders and 
corporations who can usually select the timing of offerings. 
Understandably these sellers are not going to offer any bargains. It's 
rare you'll find X being sold for half-X. Indeed, in the case of 
common-stock offerings, selling shareholders are often motivated to 
unload only when they feel the market is overpaying. 
- Warren Buffett


Het risico van emissies

Je kunt van Warren Buffett denken wat je wilt maar het is niet iemand die zomaar iets roept.
Beleggers hebben vaak een enorme belangstelling voor emissies. Waarschijnlijk mede veroorzaakt door de golf van publiciteit (sommigen zeggen reclame) waarmee een dergelijke emissie gepaard gaat. Een bedrijf dat "going public" is, trekt de aandacht en vaak niet alleen van de financiële pers.

Deze belangstelling van het grote publiek wordt aangewakkerd of minimaal met instemming bekeken door de bank of het syndicaat dat de emissie regelt, eventuele venture kapitalisten die een groot aandeel in de beursgaander hebben, banken en commissionairs die uit ervaring weten dat een emissie leidt tot overspannen verwachtingen en dus voor veel provisie zorgt, zittende aandeelhouders uit het management, mensen met personeelsaandelen, hedgefunds die alvast een log of -vaker- short positie ingenomen hebben en wellicht nog meer die we even vergeten zijn. Al deze personen zien graag dat het grote publiek hun aandelen overneemt. Ze hebben natuurlijk een enorm vertrouwen in de toekomst van het bedrijf als het eenmaal beursgenoteerd is, maar toch....Je weet het niet. Zekere voor het onderzekere nemen en weg met de aandelen. Men staat toch te trappelen om ze over te nemen.

Een korte tijd na de emissie mogen al deze partijen gaan verkopen. Het gevolg is een fikse koersdaling vlak na een emissie. Dat kan een interessant moment opleveren om het aandeel in de portefeuille op te nemen.

Je weet het niet....

Een groot probleem voor een belegger bij een emissie is dus dat deze in feite niets weet. De informatie die hij toegespeeld krijgt is afkomstig van belanghebbenden en dat is meestal geen gunstig teken. Uit de gehele papierwinkel blijkt wel dat het een superaanbieding wordt. Die gene belegger mag missen. Waarom men dan de aandelen niet gewoon zelf houdt staat er meestal niet bij, hoewel dat wel logisch zou zijn.
Bedenk dat alle betrokkenen meer weten dan u. En er vanaf willen.


Het sprookjesboek dat emissieprospectus heet

Een emissieprospectus heeft in het algemeen een slechte naam. Mede gezien de hierboven gestelde redenen zijn het vaak opgeklopte marketingverhalen die weinig te maken hebben met de feitelijke gang van zaken. Soms betreft het een emissieprospectus van een hightech bedrijf dat nog nooit een cent verdient heeft. Alle verwachtingen zijn dan gebaseerd op gebakken lucht. Het kan goed gaan. Maar dat kan uw  gehele kapitaal op rood zetten in een casino ook.

De grijze handel vóór een emissie

Voor de emissie is er een uitgebreide handel van insiders die weten wat een bedrijf nu echt waard is en wat Jan Publiek er voor neer wil tellen. Er ontstaat een levendige handel, waarbij effecten soms al op papier doorverkocht worden voordat ze daadwerkelijk zijn gekocht of zelfs maar uitgegeven. Deze zogenaamde grijze handel of "If and when issued" handel is voor de gewone belegger niet toegankelijk. Als er iets aan de hand is is hij de laatste die het hoort. Uiteindelijk wil iedereen maar één ding op de dag van de emissie: Verkopen!!

Kortom, bent u belegger en schrijft u in op een emissie, lekker gemaakt door alle reclame, dan weet u dat u niet de enige bent. U krijgt waarschijnlijk maar een fractie toegewezen waar u op ingeschreven hebt. In de meeste gevallen zult u daar later uitermate dankbaar voor zijn.


Gebruikte begrippen in emissie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beursgenoteerd
  ... we spreken van een beursgenoteerd fonds bij een fonds dat op een beurs toegelaten is en verhandeld wordt dus dat...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
emissieprospectus
  ... een emissieprospectus is een door de emittent uitgegeven boekwerk waarin onder andere de voorwaarden voor de emissie staan vermeld alsmede...Lees meer
fractie
  ... een fractie ofwel een deel van een aandeel ook vaak een participatie in een beleggingsfonds kan worden verkregen door te...Lees meer
gebakken lucht
  ... datgene waar misschien nog wel het meeste in wordt belegd is de zogenaamde...Lees meer
grijze handel
  ... we spreken van as if when issued koersvorming bij handel in een effect voordat de daadwerkelijke emissie...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
koersdaling
  ... onder een koersdaling verstaan we het dalen van de koers van een effect wat ook wel depreciatie genoemd wordt...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
provisie
  ... de provisie of effectenprovisie is het bedrag dat een financiële instelling aan de klant berekent voor het verrichten van effectentransacties...Lees meer
reclame
  ... onder het maken van reclame verstaan we het overbrengen communiceren van een boodschap door een adverteerder met de bedoeling zijn...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
short
  ... het voorvoegsel short wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie in het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is...Lees meer
syndicaat
  ... een syndicaat of ook wel een emissiesyndicaat is een groep banken die de emissieprospectus van de uitgevende instelling ondertekenen...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
verwachtingen
  ... verwachtingen op elk gebied spelen een grote rol in de economische en financiële wereld en kunnen vaak van grote betekenis...Lees meer

Begrippen waar emissie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

introductie van een aandeel
  ... onder de introductie van een aandeel verstaan we het opvoeren van een nieuw aandeel op de beurs...Lees meer
fungible
  ... de term fungibility staat voor de mogelijkheid om contracten onderling uit te ruilen de letterlijke vertaling is ook zoiets als...Lees meer
aandelen blokkeringsregeling
  ... De zogenaamde aandelenblokkeringsregeling betreft een bepaling in de statuten van een vennootschap die bepaalt dat aandelen niet verkocht mogen...Lees meer
aandelenblokkeringsregeling
  ... De zogenaamde aandelenblokkeringsregeling betreft een bepaling in de statuten van een vennootschap die bepaalt dat aandelen niet verkocht mogen...Lees meer
aandelenkapitaal
  ... Onder het aandelenkapitaal ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd...Lees meer
belagers van de belegger
  ... De beurs is een plaats waar kopers en verkopers elkaar vindenzowel de kopers als de verkopers worden...Lees meer
majoreren
  ... onder majoreren verstaan we het het voor meer aandelen inschrijven op een emissie dan de inschrijver feitelijk wenst te ontvangen...Lees meer
structuurvennootschap
  ... vorm van een naamloze vennootschap waarbij de macht van de aandeelhouders beperkt is...Lees meer
emissiehuis
  ... een emissiehuis is een bank die een emissie of uitgifte van aandelen of obligaties door een uitgevende instelling begeleidt...Lees meer
aftermarkt
  ... We spreken van de aftermarkt bij de handel in een aandeel nadat de beursintroductie heeft plaatsgevonden de aftermarkt of aftermarket in...Lees meer
agio
  ... Onder agio of ook wel agio op aandelen verstaan we het bedrag dat een aandeel meer waard is dan de...Lees meer
agioreserve
  ... In plaats van agioreserve spreken we ook wel van agiokapitaal de agioreserve ontstaat doordat aandelen bij emissie boven de...Lees meer
claim
  ... de claim komen we tegen bij een emissie van nieuwe aandelen als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft dan zal dat vaak...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
grey market
  ... de wet van gossen die overigens ook wel de wet van het afnemend grensnut wordt genoemd stelt in...Lees meer
underwritingsparticipatie
  ... een underwritingsparticipatie is een deel van een overgenomen emissie...Lees meer
unterwritingsparticipatie
  ... de up and in optie is een vorm van een barrieroptie...Lees meer
hot issue
  ... we spreken van een hot issue bij een gehypte emissie van nieuwe aandelen waar de beleggers op voorhand al...Lees meer
effectenmarkt
  ... onder de effectenmarkt verstaan we de markt waarop effecten worden uitgegevenondermeer bij een emissie en verhandeld de effectenmarkt wordt als een...Lees meer
kapitaaluitbreiding
  ... onder een kapitaaluitbreiding verstaan we de uitbreiding van het geplaatste maatschappelijk kapitaal van een vennootschap wat in het algemeen door...Lees meer
kapitaalvermeerdering
  ... onder een kapitaalvermeerdering verstaan we de uitbreiding van het geplaatste maatschappelijk kapitaal van een vennootschap in het algemeen zal dit...Lees meer
anticipatiekrediet
  ... Onder een anticipatiekrediet verstaan we een vorm van krediet die tijdelijk door een bank wordt verleend in afwachting van de...Lees meer
plaatsen van aandelen
  ... we spreken van het plaatsen van aandelen op de beurs bij een emissie of bij een onderhandse introductie...Lees meer
plaatsingsrisico
  ... het plaatsingsrisico is het risico voor de banken bij een overgenomen emissie dat niet alle overgenomen stukken worden geplaatst...Lees meer
penvoerder
  ... de penvoerder is een lid van een bankconsortium dat de beleidsvoorbereiding voor bijv een emissie verzorgt en het consortium tegenover...Lees meer
overtekenen
  ... een oversquare is bij een equivolumechart een blok weergave van 1 dag waarbij het volume voor een grotere...Lees meer
stag
  ... een stag is engelstalig vakjargon voor een speculant die probeert te verdienen aan pas via een emissie uitgegeven effecten...Lees meer
sonderen
  ... onder sonderen verstaan we het onderzoeken van de verkoopbaarheid van effecten met een bepaalde uitgiftekoers bij een emissie...Lees meer
toewijzingsbericht
  ... het toewijzingsbericht is de bevestiging van een bank naar de klant met welk aantal aandelen eventueel nul hij bij een...Lees meer
closed end fund
  ... onder een closed end fund verstaan we een beleggingsfonds dat geen eigen aandelen inkoopt...Lees meer
inschrijfdatum
  ... de inschrijfdatum is de datum waarop het mogelijk wordt om op een openbare emissie in te schrijven...Lees meer
inschrijforder
  ... een inschrijforder is een specifieke order van een cliënt waarbij deze opdracht geeft voor hem in te schrijven op een...Lees meer
agent
  ... In de bancaire wereld is een agent een bank die deel uitmaakt van een syndicaat bij een emissie de agent...Lees meer
uitgevende instelling
  ... de term uitgevende instelling wordt wel gebruikt voor elk bedrijf dat effecten als aandelen en obligaties uitgeeft al dan...Lees meer
inschrijvenemissie
  ... we spreken van inschrijven bij een emissie als we onze bank of commissionair een order geven om...Lees meer
blowout
  ... een blow out is een succesvolle beursintroductie of emissie waarbij de stukken in een hoog tempo worden verkocht...Lees meer
deathstaripo
  ... de term death star ipo is gebaseerd op de bekende "star wars" films waarbij de death star een...Lees meer
direct placement
  ... direct placement is een engelse term voor directe verkoop of directe plaatsing door een bedrijf van nieuwe aandelen aan...Lees meer
emissieprospectus
  ... een emissieprospectus is een door de emittent uitgegeven boekwerk waarin onder andere de voorwaarden voor de emissie staan vermeld alsmede...Lees meer
introductiebericht
  ... een emissieprospectus is een door de emittent uitgegeven boekwerk waarin onder andere de voorwaarden voor de emissie staan vermeld alsmede...Lees meer
fanfare
  ... loop niet achter de fanfare aan soms worden aandelen met een enorme hoeveelheid aandacht heisa toeters en bellen naar de beurs...Lees meer
inschrijfdatum emissie
  ... de inschrijf datum bij emissie is de uiterste datum die altijd ligt na het verschijnen van het...Lees meer
leadmanager
  ... de leadmanager is een bank die door de debiteur voor een grote lening is benaderd en die andere banken tracht...Lees meer
prospectus
  ... het prospectus of ook wel emissieprospectus of introductiebericht is een publicatie waarin alle voorwaarden en dergelijke bij een emissie van...Lees meer
redherring
  ... een red herring is een document dat door een onderneming die een emissie wil plegen wordt verstrekt aan mogelijke...Lees meer
cross currency emissie
  ... een cross currency emissie is een vorm van een emissie waarbij verschillende debiteuren via tussenkomst van een bank...Lees meer
openbare emissie
  ... een openbare emissie is een emissie waarbij iedereen kan inschrijven op de nieuw uit te geven aandelen en obligaties...Lees meer
CER
  ... de gecertificeerde emissie reductie of cer is een vorm van een verhandelbaar emissierecht in co2...Lees meer
gecertificeerde emissie reductie
  ... de gecertificeerde emissie reductie of cer is een vorm van een verhandelbaar emissierecht in co2...Lees meer
inschrijfperiode
  ... de inschrijfperiode bij een emissie is de periode dat men kan inschrijven dus de periode waarin men aangeeft een bepaald...Lees meer
euro emissie
  ... onder een euro emissie verstaan we een emissie op de europese kapitaalmarkt...Lees meer
bookrunner
  ... onder een bookrunner verstaan we het hoofd van een effectensyndicaat dat de inschrijving toewijzing en de na markt regelt voor...Lees meer
hoofdaannemer van een emissie
  ... onder een bookrunner verstaan we het hoofd van een effectensyndicaat dat de inschrijving toewijzing en de na markt regelt voor...Lees meer
underwritingsyndicaat
  ... een underwriting syndicaat is een syndicaat gevormd door managing underwriters en underwriters met betrekking tot een door hen overgenomen...Lees meer
fungibility
  ... de term fungibility staat voor de mogelijkheid om contracten onderling uit te ruilen de letterlijke vertaling is ook zoiets als...Lees meer
pandbrief
  ... een pandbrief is een door een hypotheekbank uitgegeven schuldbewijs aan toonder in feite is het een vorm van een obligatie...Lees meer
obligatie emissie
  ... een obligatie emissie is het verwerven van vreemd vermogen door middel van de uitgifte van obligaties...Lees meer
partly paid bond
  ... onder een partly paid bond verstaan we een obligatie waarbij de inschrijfprijs bij emissie niet volledig is voldaan...Lees meer
premiejager
  ... een premiejager is iemand die op een emissie inschrijft in de verwachting dat de koers van de uit emissie...Lees meer
primaire emissie
  ... een primaire emissie is de uitgifte van nieuwe effecten en daarmee eigenlijk hetzelfde wat onder een "gewone" emissie wordt...Lees meer
recepis
  ... een recepis is een voorlopig stuk dat bij een emissie wordt uitgereikt in plaats van een fysiek effect en later...Lees meer
flippen
  ... onder flitskapitaal verstaan we grote bedragen die gebruikt worden om zeer kort lopende transacties van enkele uren tot enkele dagen...Lees meer
frontend fee
  ... met de term front end fee bedoelen we een vergoeding die door een bank gevraagd wordt bij een...Lees meer
initial public offering
  ... initial public offering ofwel ipo is een engelse term voor de eerste uitgifte van aandelen of obligaties op...Lees meer
IPO
  ... initial public offering ofwel ipo is een engelse term voor de eerste uitgifte van aandelen of obligaties op...Lees meer
inschrijfkoers emissie
  ... de inschrijfkoers bij een emissie is de al dan niet vooraf vastgestelde koers waarvoor men inschrijft en...Lees meer
inschrijfprijs
  ... de inschrijfkoers bij een emissie is de al dan niet vooraf vastgestelde koers waarvoor men inschrijft en...Lees meer
inschrijven
  ... onder inschrijven verstaan we het intekenen op een uitgifte emissie van aandelen of obligaties...Lees meer
inschrijver
  ... een inschrijver is een partij die inschrijft op een emissie daarmee te kennen gevend om aandelen uit deze emissie te...Lees meer
inschrijvingsperiode
  ... onder de inschrijvingsperiode verstaan we tijd waarin het mogelijk is om in te schrijven op een nieuwe emissie...Lees meer
introductie door emissie
  ... onder een introductie door emissie verstaan we het uitgeven van effecten waarbij in nederland het publiek de gelegenheid...Lees meer
officiële prijscourant
  ... de officiële prijscourant is een uitgave van de vereniging voor de effectenhandel dat elke beursdag verschijnt...Lees meer
overgenomen emissie
  ... een overgenomen emissie is een emissie waarbij een bank of een groep van banken het zogenaamde emissiesyndicaat alle nieuw...Lees meer
overschreven
  ... onder de overrentedeling verstaan men in de pensioenwereld een regeling waarbij een gevormde overrentereserve wordt besteed aan het verlagen van...Lees meer
first come fist serviced
  ... onder de term first come fist serviced verstaat men het feit dat vroege inschrijvers op een emissie...Lees meer
herplaatser
  ... een herplaatser is iemand die op zijn beurt een deel van een emissie in aandelen of obligaties overneemt die een...Lees meer
investment bank
  ... onder een investment bank verstaan we een zakenbank die zich specialiseert op ïnvestment banking" ofwel een activiteit die ondernemingen helpt...Lees meer
monetair neutrale financiering
  ... monetair neutrale financiering is een wijze van financiering die niet tot geldschepping leidt...Lees meer
onderhandse emissie
  ... bij een onderhandse emissie worden potentiële beleggers gericht benaderd het is niet mogelijk openbaar in te schrijven op de emissie...Lees meer
overtekening
  ... onder overtekenen verstaan we het verschijnsel dat er voor een veel hoger bedrag op een emissie ingeschreven wordt dan de...Lees meer
inschrijvingsvoorwaarden bij een emissie
  ... de inschrijvingsvoorwaarden bij een emissie zijn een overzicht in een emissieprospectus wat de voorwaarden zijn waarmee de...Lees meer
binnenlandse emissie
  ... een binnenlandse emissie is een uitgifte van nieuwe effecten door een bedrijf of andere organisatie waarbij alleen ingezetenen uit...Lees meer
bookbuilding
  ... onder bookbuilding verstaan we het systeem waarmee een banksyndicaat een emissie plaatst...Lees meer
direct public offering
  ... een direct public offering ofwel een dpo is een emissie zonder tussenkomst van een bank...Lees meer
DPO
  ... een direct public offering ofwel een dpo is een emissie zonder tussenkomst van een bank...Lees meer
dividendbewijs
  ... een dividendbewijs is een onderdeel van een fysiek aandeel waarop het dividend door de betrokken vennootschap wordt uitbetaald in geld...Lees meer
calendier
  ... de nederlandse bank beheert de zogenaamde emissiekalender of ook wel calendrier en bepaalt daarmee het tijdstip waarop de uitgifte van...Lees meer
emissiekalender
  ... de nederlandse bank beheert de zogenaamde emissiekalender of ook wel calendrier en bepaalt daarmee het tijdstip waarop de uitgifte van...Lees meer
aandelenbeurs
  ... De aandelenbeurs is een deel van de algemenere effectenbeurs waar de handel in al uitgegeven aandelen plaatsvindt nieuwe aandelen worden...Lees meer
emissie syndicaat
  ... onder een emissiesyndicaat verstaan we een samenwerking van een onderneming met één of meer banken om een emissie tot stand...Lees meer
secundaire emissie
  ... een secundaire emissie is de heruitgifte van effecten uit het bezit van een grote aandeelhouder of belegger...Lees meer
uitgifteprijs
  ... de uitgifteprijs is de koers prijs waarvoor een uitgevende instelling een effect bij een emissie op de markt brengt...Lees meer
voorinschrijving
  ... als een belegger de mogelijkheid heeft van voorinschrijving dan heeft hij het recht van inschrijving bij een openbare emissie vã³ã³r...Lees meer
bank voor nederlandsche gemeenten nv
  ... Onder de bank voor nederlandsche gemeenten nv verstaan we een in den haag gevestigde instelling waarvan...Lees meer
bankbrief
  ... Een bankbrief is een vorm van een obligatie die wordt uitgegeven door een algemene bank of handelsbank...Lees meer
rentestand
  ... de rentestand is de hoogte van de rente waartegen de nederlandse staat geld kan lenen op de openbare kapitaalmarkt...Lees meer
secundaire markt
  ... onder de secundaire markt verstaan we de eigenlijke beurshandel de uitgifte of emissie van effecten gebeurt op de primaire markt...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer
lockin
  ... de zogenaamde lockin is de bepaling bij de emissie van nieuwe effecten waardoor aandeelhouders of een bepaalde groep van aandeelhouders...Lees meer
tendersysteem
  ... het zogenaamde tendersysteem is een techniek van de emissie van obligaties waarbij de inschrijver opgeeft tegen welke koers hij wil...Lees meer
toewijzing
  ... onder de toewijzing verstaan we bij een emissie het aantal effecten dat de inschrijver tegen de emissiekoers moet kopen...Lees meer
claimemissie
  ... een claimemissie is een vorm van een emissie waarbij bestaande aandeelhouders een voorkeursrecht hebben ten opzichte van nieuwe aandeelhouders bij...Lees meer
claimrecht
  ... het claimrecht is het voorkeursrecht dat aan bestaande aandeelhouders wordt toegekend bij bijvoorbeeld een emissie...Lees meer
clientgerichte transactie
  ... onder een clientgerichte transactie verstaan we een effectentransactie op basis van een incidentele opdracht van een bepaalde client zoals...Lees meer
colead manager
  ... we spreken van de colead manager bij een bank die zich bij een emissie passief opstelt deze bank wordt...Lees meer
conversievoorwaarden
  ... de conversievoorwaarden bij een converteerbare obligatie hebben betrekking op de conversieperiode de conversieverhouding de conversiekoers en de aanpassing van de...Lees meer
emissie met voorkeursrecht
  ... een emissie met voorkeursrecht is een vorm van een emissie waarbij bestaande aandeelhouders recht van voorkeur hebben bij...Lees meer
emissiebedrijf
  ... het zogenaamde emissiebedrijf is een onderdeel van een bank dat gericht is op het adviseren en begeleiden van bedrijven die...Lees meer
emittent
  ... de emittent is de onderneming die nieuwe effecten uitgeeft via een emissie ook de bank of groep van banken die een...Lees meer
exclaim
  ... met de term ex claim wordt een aanduiding bij de koers van een aandeel bedoeld die aangeeft dat dit...Lees meer
emissierechten
  ... emissierechten worden verhandeld tussen bedrijven met veel milieuonvriendelijke co2 uitstoot en milieuvriendelijke bedrijven zonder of met weinig van deze uitstoot...Lees meer
emissiedatum
  ... de emissiedatum is de eigenlijk datum waarop een emissie dus een uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties daadwerkelijk plaatsvindt...Lees meer
vrije emissie
  ... een vrije emissie is een vorm van een emissie waarbij op de nieuw uit te geven aandelen of obligaties...Lees meer
eatingstock
  ... een bank doet aan eating stock als hij als underwriter onvoldoende kopers voor de aandelen uit een emissie heeft...Lees meer
grijze effecten
  ... de grijze economie is dat deel van de informele economie dat legaal is zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk...Lees meer
grijze handel
  ... onder grijze effecten verstaan we effecten die binnenkort op de markt komen maar waar nu nog geen notering voor...Lees meer
financiele geldstroom
  ... onder een financiële geldstroom verstaan we een geldstroom op de financiële markten die bijvoorbeeld ontstaat door de emissie van...Lees meer
comanager
  ... met de co manager bij een emissie bedoelen we een bank die als zogenaamde managing underwriter deel uitmaakt van de...Lees meer
op de plank hebben
  ... de term op de plank hebben komt in de effectenwereld met haar beursjargon overeen met "in portefeuille...Lees meer
bank voor nederlandsche gemeenten nv
  ... onder de bank voor nederlandsche gemeenten nv verstaan we een in den haag gevestigde instelling waarvan...Lees meer
as if when issued
  ... we spreken van as if when issued koersvorming bij handel in een effect voordat de daadwerkelijke emissie...Lees meer
grijze handel
  ... we spreken van as if when issued koersvorming bij handel in een effect voordat de daadwerkelijke emissie...Lees meer
flotation
  ... flotation is in feite een ander minder gebruikt woord voor emissie van aandelen of obligaties...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.