maandag 31 maart 2014

Leverancierskrediet

LeverancierskredietLeverancierskrediet is een vorm van krediet dat de ene onderneming (de leverancier) aan een andere onderneming (de afnemer) verstrekt door bij de verkoop van goederen of het verlenen van diensten toe te staan dat de betaling op een later tijdstip plaatsvindt dan waarop de levering wordt gedaan.Gebruikte begrippen in leverancierskrediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer

Begrippen waar leverancierskrediet in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

autonoom vermogen
  ... Onder het autonoom vermogen van een onderneming verstaan we het vermogen dat vrijwel automatisch door een bedrijf wordt verkregen...Lees meer
debiteurenbeheer
  ... Debiteurenbeheer gebeurt door zowel bedrijven als banken we verstaan onder debiteurenbeheer het geheel van procedures en besluiten ten aanzien van aan...Lees meer
wettelijke rente
  ... onder de wettelijke rente verstaan we de rente die de schuldeiser van een bepaald geldsom bijvoorbeeld een lening of...Lees meer