zaterdag 22 maart 2014

Begrotingstekort

BegrotingstekortAls de overheid meer uitgaven dan inkomsten heeft, dan krijgt zij een begrotingstekort. Het begrotingstekort wordt in het algemeen weergegeven als een percentage. Bijvoorbeeld in een tekst als: "...Griekenland slaagt er niet in om het gestelde begrotingstekort van 4% te halen..."

De reden dat er gebruik gemaakt wordt van een percentage in plaats van een absoluut bedrag is terug te leiden op het feit dat bij het gebruik van absolute getallen de landen onderling niet meer te vergelijken zijn.

Immers, een begrotingstekort van 10 miljard kan voor een klein land heel groot zijn terwijl hetzelfde tekort voor een groot land met een sterk ontwikkelde economie te verwaarlozen kan zijn.

Gebruikte begrippen in begrotingstekort


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer

Begrippen waar begrotingstekort in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

begrotingsdoel
  ... In het algemeen is een begrotingsdoel of begrotingsdoelstelling een bedrag of percentage dat men nastreeft bij het...Lees meer
eurozondaar
  ... een zogenaamde eurozondaar is een lidstaat van de europese unie die zich niet houdt aan de regels die zijn gesteld...Lees meer
begrotingsnormering
  ... Onder begrotingsnormering verstaan we het stellen van normen voor verschillende kengetallen in de begroting bijvoorbeeld bij de overheidafwijkingen van de...Lees meer
drieprocentsnorm
  ... de zogenaamde drieprocentsnorm is een afspraak binnen de europese unie dat landen geen groter begrotingstekort dan drie procent mogen hebben...Lees meer
houdbare overheids financiën
  ... de wet houdbare overheidsfinanciën houdt in dat decentrale overheden als gemeenten provincies en waterschappen hun tekorten moeten verlagen...Lees meer
wet Hof
  ... de wet houdbare overheidsfinanciën houdt in dat decentrale overheden als gemeenten provincies en waterschappen hun tekorten moeten verlagen...Lees meer