woensdag 12 maart 2014

admission temporaire

Admission temporaireEen Admission temporaire ook wel genoemd temporary admissioncarnet en afgekort aangeduid als ATAcarnet is een carnet afgegeven door de Kamers van Koophandel onder toezicht van de Internationale Kamer van Koophandel als garantie ten behoeve van het tijdelijk invoeren van zaken als een auto, uitrusting die noodzakelijk is voor uitoefening van een beroep, monsters ten behoeve van de handel en materiaal dat op tentoonstellingen wordt gebruikt.

Gebruikte begrippen in admission temporaire


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

beroep
  ... Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden...Lees meer
carnet
  ... een carnet is een algemene naam voor een internationaal douanedocument een carnet wordt ook wel een carnet de passage genoemd...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer

Begrippen waar admission temporaire in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

ATAcarnet
  ... Een admission temporaire ook wel genoemd temporary admissioncarnet en afgekort aangeduid als atacarnet is een carnet afgegeven door de...Lees meer