woensdag 12 maart 2014

actiefzijde

ActiefzijdeDe actiefzijde is in de wereld van het boekhouden een ander woord voor debetzijde of actief.

Aan de actiefzijde vinden we het deel van de balans waar de activa ofwel de bezittingen staan.

Het mag duidelijk zijn dat we hier te maken hebben met de tegenhanger van de passief zijde waar we de schulden en de verplichtingen terugvinden.

Gebruikte begrippen in actiefzijde


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer

Begrippen waar actiefzijde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

activeren
  ... De term activeren komt uit de boekhouding en staat voor het opnemen van bezittingen ofwel de activa op de balans...Lees meer
actief
  ... Het actief is spreektaal voor de actiefzijde ofwel de linkerkant of de debetzijde van een balans van een onderneming...Lees meer