donderdag 6 maart 2014

Aanbodlijn

Aanbodlijn

De aanbodlijn is in de economie van vraag en aanbod een grafische weergave van het verband tussen de prijs van een goed en de aangeboden hoeveelheden ervan. De aanbodlijn zal in het algemeen schuin omhoog lopen. Immers, hoe duurder een product is, hoe aantrekkelijker het zal zijn voor andere producenten om het eveneens aan te gaan bieden.

aanbodlijn

Samen met de vraaglijn bepaalt de aanbodlijn de evenwichtsprijs waarbij vraag en aanbod met elkaar in evenwicht (in balans) zijn.

aanbodlijn
klik voor grotere afbeelding


Gebruikte begrippen in aanbodlijn


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
evenwicht
  ... het begrip evenwicht in de economische theorie sluit de betekenis van evenwicht aan bij het natuurkundige evenwichtsbegrip dat wil zeggen...Lees meer
evenwichtsprijs
  ... de zogenaamde evenwichtsprijs is de prijs waarbij in de economie de gevraagde hoeveelheid van een goed gelijk is aan de...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer

Begrippen waar aanbodlijn in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

evenwichtsprijs
  ... de zogenaamde evenwichtsprijs is de prijs waarbij in de economie de gevraagde hoeveelheid van een goed gelijk is aan de...Lees meer