zondag 1 december 2013

2% regel

2% regel

De zogenaamde 2% regel komt uit de wereld van de trading en is misschien wel de meest aangehaalde en geciteerde regel in de tradingliteratuur.

De 2% regel wil zeggen dat we 2% van het kapitaal dat we voor trading ter beschikking hebben (dwz kapitaal dat zonder grote problemen verloren mag gaan) gaan besteden aan et risico van één enkele trade.
Dat besteden kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld als eerste investering maar ook als margin, bijvoorbeeld bij het opzetten van een creditspread.

Dat betekent dat als we bijvoorbeeld €20.000 ter beschikking hebben om te handelen dat we per trade nooit meer dan €400 mogen riskeren. Er is dus op basis van deze regel al een flink kapitaal noodzakelijk om aan de handel deel te kunnen nemen want een risico van €400 is natuurlijk vrij weinig. Daar zitten we al snel aan.

Het is ook van belang dat deze €400 een harde grens is, zodat we geen situatie krijgen van "ik stop als ik €400" verlies heb geleden want dat gebeurt toch nooit. Bij traders die niet zo heel sterk in de schoenen staan en die dat van zichzelf tot durven te geven is het verstandig om hier een vrij harde constructie voor in elkaar te zetten.

Gebruikte begrippen in 2% regel


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
margin
  ... margin is de engelse term voor een geldbedrag dat u bij uw bank of commissionair als zekerheid moet stellen voor...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer

Begrippen waar 2% regel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

6% regel
  ... De 6% regel is vergelijkbaar met de 2% regel voor de trade size de 2%...Lees meer
tradingkapitaal
  ... het zogenaamde tradingkapitaal is het geld dat een trader voor zijn bezigheden ter beschikking heeft te vergelijken met het bedrijfskapitaal...Lees meer
tradesize
  ... de tradesize is het bedrag of liever gezegd het percentage dat we per trade inzetten hiervoor zijn vele vuistregels zoals...Lees meer