dinsdag 10 september 2013

Sequential setup

Sequential setupDe theorie van de sequential setup is afkomstig van Tom de Marco.

Hierbij wordt er gekeken of de afgelopen 9 handelsdagen elke dag lager sluit dan vier dagen ervoor.

In dat geval is er sprake van een sequential setup, die aangeeft dat de markt fors oversold aan het raken is, en dat een omslag waarschijnlijk is.Voor een verkoopsignaal geldt exact het tegenovergestelde.

In de grafiek hieronder zien we de sequential setup aangegeven met de pieken in de onderste grafiek.

We zien dat de voornaamste toppen en dalen inderdaad netjes aangegeven worden maar dat er ook sprake is van een flink aantal foute signalen.

Wil de sequential setup bruikbaar zijn, dan zal deze vergezeld moeten gaan van een of meer goede timing hulpmiddelen.
Gebruikte begrippen in sequential setup


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
omslag
  ... in de financiële wereld spreken we van een omslag op het moment dat de trend op de beurs echt langdurig van...Lees meer
oversold
  ... onder het oversluiten van een lening verstaan we een overeenkomst tussen een geldgever en geldnemer waarin wordt...Lees meer
verkoopsignaal
  ... in de technische analyse kennen we vele vormen van het verkoopsignaal bijvoorbeeld de neerwaartse doorbreking van een trendlijn of een...Lees meer