donderdag 5 september 2013

katastrofeobligatie

KatastrofeobligatieDe katastrofeobligatie werd uitgegeven in de jaren negentig.

Met deze obligatie was het mogelijk om te speculeren op het al dan niet voordoen van natuurrampen.

In het geval dat deze natuurramp zich voltrekt is de belegger zijn geld kwijt.

Gebeurt er echter niets dan ontvangt hij na een bepaalde tijd niet alleen de hoofdsom terug maar ook een in het algemeen wat hogere rente.

Gebruikte begrippen in katastrofeobligatie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
speculeren
  ... letterlijk betekent speculeren "ergens naar uitkijken" ofwel vertaald naar de beurs het doen van een transactie in de hoop daar...Lees meer

Begrippen waar katastrofeobligatie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

katastrofe obligatie
  ... de katastrofeobligatie werd uitgegeven in de jaren negentig met deze obligatie was het mogelijk om te speculeren op het al...Lees meer