donderdag 5 september 2013

aandelenspaarplan

AandelenspaarplanEen aandelenspaarplan is een combinatie van beleggen in een beleggingsfonds en een overlijdensrisicoverzekering of levensverzekering.

Het oorspronkelijke idee was om te voorkomen dat een spaarplan dat uitsluitend uit vastrentende waarden bestaat teveel gevaar liep ten gevolge van inflatie. Maar er zat een addertje onder het gras.

Ook alle kosten als bijvoorbeeld de verzekeringspremie worden uit de inleg betaald. Dit wil nog wel eens een onprettige verrassing opleveren.

Soms haalt de verzekeraar direct alle toekomstige verzekeringspremies en bijvoorbeeld de commissie voor een tussenpersoon direct al uit het aandelenspaarplan waardoor er uiteindelijk een veel kleiner bedrag dan wat is ingelegd beschikbaar is om daadwerkelijk te beleggen.

Na enkele forse schandalen zijn banken en verzekeringsmaatschappijen voorzichtiger geworden met het aanbieden van het aandelenspaarplan. Zie ook bij woekerpolis.

Vertalingen aandelenspaarplan

Engels: Share saving plan

Gebruikte begrippen in aandelenspaarplan


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
overlijdensrisicoverzekering
  ... onder een overlegeconomie verstaan we een vorm van een economische orde waarbij allerlei belangenorganisaties van werkgevers werknemers en vaak de...Lees meer
share
  ... de share index is de index van de beurs van wenen oostenrijk...Lees meer
tussenpersoon
  ... de tussenpersoon vinden we in allerlei vormen terug bijvoorbeeld als natuurlijke persoon of rechtspersoon die fungeert als respectievelijk...Lees meer
vastrentende waarden
  ... onder vastrentende waarden verstaan we effecten met een renteopbrengst zoals obligaties spaarbiljetten spaarbewijzen etc...Lees meer
verzekeraar
  ... een verzekeraar is een onderneming of instantie die risico's van anderen overneemt en daarvoor een vergoeding de premie ontvangt...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer
woekerpolis
  ... de wat opmerkelijke term woekerpolis is een veel gebruikte aanduiding voor een verzekeringpolis bijvoorbeeld voor een levensverzekering of als onderliggende...Lees meer