woensdag 4 september 2013

aandelen in portefeuille

Aandelen in portefeuilleOnder de zogenaamde aandelen in portefeuille of Niet uitgegeven aandelen verstaan we die aandelen die een vennootschap nog zelf in bezit heeft.

Deze aandelen zijn nog niet uitgegeven of zijn ooit wel uitgegeven geweest maar later weer door de onderneming teruggekocht.

Zie ook bij inkoop van aandelen hoe hierdoor weer aandelen in portefeuille terecht komen.

Gebruikte begrippen in aandelen in portefeuille


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
in portefeuille
  ... we spreken van effecten in portefeuille bij effecten die nog niet geëmitteerd zijn en dus nog in eigen bezit...Lees meer
inkoop van aandelen
  ... met de inkoop van aandelen willen bedrijven het aantal aandelen dat uit staat op de markt terugbrengen het...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer

Begrippen waar aandelen in portefeuille in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandeleninportefeuille
  ... Onder de zogenaamde aandelen in portefeuille of niet uitgegeven aandelen verstaan we die aandelen die een vennootschap nog...Lees meer
covered call
  ... de covered call ofwel de gedekte call is een optiestrategie waarbij tegenover de...Lees meer
issued
  ... onder de aandelen die "issued" zijn rekenen we de aandelen in portefeuille bij de uitgevende instelling zelf daarnaast kennen we...Lees meer