Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 2 januari 2017

Crediteur

Crediteur 


1. Crediteur  is een ander woord voor schuldeiser. Iemand die een dienst of product geleverd heeft en daar een betaling voor moet ontvangen.

 2. Iemand die geld naar de bank heeft gebracht (op een rekening heeft gestort) is een crediteur van de bank en ontvangt dus een creditrente voor zijn gestorte geld.
Gebruikte begrippen in crediteur


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
creditrente
  ... de creditrente is de rente die ontvangen wordt over tegoeden die men heeft bijvoorbeeld bij banken in de vorm...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer

Begrippen waar crediteur in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aasgierfonds
  ... Onder een aasgierfonds verstaan we een weinig ethisch beleggingsfonds dat voor een zacht prijsje schulden overneemt van een crediteur en...Lees meer
aanbod gerede betaling
  ... Onder een aanbod van gerede betaling verstaan we de mogelijkheid voor een debiteur bij wie de crediteur...Lees meer
in pand geving
  ... onder inpandgeving of ook wel pledging verstaan we een overeenkomst waarbij de crediteur in dit geval de pandhouder het recht...Lees meer
ausfallburgschaft
  ... Een zogenaamde ausfallburgschaft is een vorm van een borgstelling waarbij de borg zich verbindt tot een bepaald maximumbedrag de...Lees meer
persoonlijke zekerheid
  ... een persoonlijke zekerheid is een zekerheid voor de verplichtingen van een debiteur...Lees meer
hoofdelijke aansprakelijkheidsverklaring
  ... een hoofdelijke aansprakelijkheidsverklaring is de verklaring van twee of meer schuldenaren waarbijdeze zich hoofdelijk aansprakelijk stellen ten aanzien van...Lees meer
achterborgtocht
  ... Onder een achterborgtocht verstaan we een overeenkomst tussen een achterborg en een bepaalde crediteurin deze overeenkomst verbindt deze achterborg zich...Lees meer
separatist
  ... een separatist in boekhoudkundige zin is een crediteur die zijn rechten kan uitoefenen tijdens het faillissement van zijn debiteur als...Lees meer
bedriegelijke bankbreuk
  ... onder bedriegelijke bankbreuk verstaan we een strafbaar feit dat is gepleegd door een failliet die bijvoorbeeld schulden heeft verzonnen...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
concurrente crediteur
  ... onder een concurrente crediteur verstaan we een crediteur die dezelfde rechten heeft als andere crediteuren...Lees meer
bevrijdende verjaring
  ... bevrijdende verjaring wordt ook wel extinctieve of vernietigende verjaring genoemd...Lees meer
extinctieve verjaring
  ... bevrijdende verjaring wordt ook wel extinctieve of vernietigende verjaring genoemd het is een vorm van verjaring waardoor de...Lees meer
vernietigende verjaring
  ... bevrijdende verjaring wordt ook wel extinctieve of vernietigende verjaring genoemd...Lees meer
notariële volmacht tot hypotheek verlening
  ... een notariële volmacht tot hypotheekverlening is een volmacht waarbij een eigenaar van bijvoorbeeld een onroerend goed een...Lees meer
pandrecht
  ... onder het pandrecht verstaan we een zakelijk zekerheidsrecht van een crediteur op een bepaalde daartoe verbonden roerende zaak van een...Lees meer
primaire geldmarkt transactie
  ... een primaire geldmarkttransactie is een transactie op de geldmarkt tussen een debiteur en een crediteur waardoor een nog niet...Lees meer
preferente crediteur
  ... een preferente crediteur is een crediteur die hetzij een vordering op een debiteur heeft waarvan de voldoening voorrang heeft...Lees meer
buitenlandse incasso
  ... we spreken van een buitenlandse incasso bij een incasso waarbij tenminste ã©ã©n van de betrokken partijen de debiteur de...Lees meer
derden hypotheek
  ... een derdenhypotheek is een hypotheek die gegeven wordt door een ander persoon dan de schuldenaar...Lees meer
driepartijenverhouding
  ... onder een driepartijenverhouding verstaan we de positie van een partij die als crediteur betrokken wordt in de rechtsbetrekking van zijn...Lees meer
bankgiro incassosystemen
  ... Incassosystemen waarvan bedrijven instellingen en verenigingen gebruik konden maken met inschakeling van hun bank en de bankgirocentrale bv...Lees meer
secundaire geldmarkttransactie
  ... een secundaire geldmarkttransactie is een transactie op de geldmarkt waarbij een reeds bestaande schuldverhouding door één der partijen wat...Lees meer
verschenen rente
  ... onder de verschenen rente verstaan we de rente waarvan de betaling opgeëist kan worden door door de crediteur die...Lees meer
voorrecht van uitwinning
  ... onder het voorrecht van uitwinning verstaan we het voorrecht van de borgen om te eisen dat de crediteur...Lees meer
tijdstip van betaling
  ... het tijdstip van betaling wordt volgens de rechtspraak geacht te zijn voltooid op het moment dat het verschuldigde...Lees meer
conservatoir beslag
  ... onder het conservatoir beslag verstaan we een vorm van beslag dat gelegd kan worden door een crediteur na verkregen...Lees meer
executoriaal beslag
  ... onder een executoriaal beslag verstaan we een vorm...Lees meer
vorderingsrecht
  ... het vorderingsrecht is het recht dat een crediteur toekomt bij een verbintenis die de schuld bij een andere partij tot...Lees meer
persoonlijkezekerheid
  ... een persoonlijke zekerheid is een zekerheid voor de verplichtingen van een debiteur...Lees meer
persoonlijke zekerheid
  ... een persoonlijke zekerheid is een zekerheid voor de verplichtingen van een debiteur dat wil zoveel zeggen dat ten opzicht van...Lees meer
collectieve garantieregeling
  ... met de collectieve garantieregeling wordt een regeling gebaseerd op de wet toezicht kredietwezen wtk deze regeling voorziet in een...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.