Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 5 augustus 2016

Woonplaats

Woonplaats

Een mooie woonplaats, echt HollandsIn de juridische zin zijn er twee betekenissen voor "woonplaats" namelijk  

1. De woonplaats van een natuurlijk persoon is de plek waar hij "rechtens aanwezig geacht wordt te zijn".

Dat wil niet zeggen dat hij daar ook daadwerkelijk aanwezig is maar administratief, bijvoorbeeld via de gemeente en het bevolkingsregister zou hij daar officieel wonen.  Bedoeld wordt hierbij een bepaald huis met een adres.

2. Bij een rechtspersoon is de woonplaats de gemeente of een andere territoriale eenheid waar deze rechtspersoon volgens de statuten of volgens een bepaald wettelijk voorschrift haar zetel heeft.

In plaats van je woonplaats spreken we ook wel van je domicilie.Gebruikte begrippen in woonplaats


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

domicilie
  ... de domicilie ofwel het vestigingsland is het land waarin een persoon bedrijf of beleggingsfonds zijn woonplaats heeft...Lees meer
gemeente
  ... een gemeente is de laagste vorm van een gemeenschap met een eigen bestuur de gemeente als locale overheid is...Lees meer
natuurlijk persoon
  ... een natuurlijk persoon is een mens in tegenstelling tot de rechtspersoon als rechtssubject dat wil zeggen als de drager...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
statuten
  ... in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en...Lees meer
zetel
  ... onder een zetel verstaan we de plaats van statutaire vestiging van een rechtspersoon...Lees meer

Begrippen waar woonplaats in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
afkondiging
  ... Een afkondiging is een vorm van openbare bekendmaking iets wat voor sommige feiten juridisch verplicht gesteld iszo dient een huwelijk...Lees meer
domicilie
  ... de domicilie ofwel het vestigingsland is het land waarin een persoon bedrijf of beleggingsfonds zijn woonplaats heeft...Lees meer
verenigingenregister
  ... het verenigingenregister is een openbaar register dat bij elke kamer van koophandel en fabrieken kvk wordt aangehouden...Lees meer
gedomicilieerdewissel
  ... onder een gedomicilieerde wissel verstaan we een wissel die betaalbaar is gesteld in de woonplaats van een derde bijvoorbeeld...Lees meer
zetel
  ... onder een zetel verstaan we de plaats van statutaire vestiging van een rechtspersoon...Lees meer
vreemdelingenbeslag
  ... het vreemdelingen beslag wordt ook wel saisie foraine genoemd het is een vorm van conservatoir beslag dat gelegd...Lees meer


Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.