Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 1 augustus 2016

Geldlening

GeldleningIn plaats van geldlening spreken we ook wel van vaste geldlening.

Het ter beschikking stellen van een som geld ineens of in enkele gedeelten aan een ander die dan de verplichting op zich neemt om de som geld op het afgesproken tijdstip en in de overeengekomen hoeveelheden terug te betalen.

Over de terugbetaalde bedragen kan niet wederom beschikt worden.
Gebruikte begrippen in geldlening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer

Begrippen waar geldlening in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

rente op elektronisch geld
  ... vooroordeel elektronisch geld je kunt er geen rente op ontvangen dit is een grappig vooroordeel dat je veel tegenkomt het verhaal...Lees meer
schuldbekentenis
  ... een schuldbekentenis wordt ook wel een schuldbewijs genoemd...Lees meer
cross default
  ... onder een cross default verstaan we een clausule in een overeenkomst van geldlening bij een debiteur die meerdere geldleningen...Lees meer
onderhandse lening
  ... een onderhandse lening is een lening met een vaste looptijd van doorgaans zeer grote omvang die niet via een...Lees meer
nominalerente
  ... de nominale rente is de daadwerkelijke zuivere rente die u moet betalen over uw netto geldlening zonder dat...Lees meer
objectfinanciering
  ... onder objectfinanciering verstaan we een vorm van financiering middels een geldlening waarbij een bepaald object als onderpand voor de lening...Lees meer
paripassuclausule
  ... onder een pari passu clausule verstaan we een clausule in een overeenkomst van een geldlening waarbij de...Lees meer
hypothecaire geldlening
  ... onder een hypothecaire geldlening of lening verstaan we een lening verstrekt door banken levensverzekeringmaatschappijen pensioenfondsen etc waarvoor als zekerheid...Lees meer
hypothecaire lening
  ... een hypothecaire lening of hypothecaire geldlening is een vorm van een lening waarvoor als zekerheid voor de terugbetaling van...Lees meer
hypotheek met levensverzekering
  ... onder een hypotheek met levensverzekering verstaan we een hypothecaire geldlening waarop gedurende de looptijd niet wordt afgelost...Lees meer
nominale rente
  ... de nominale rente is de daadwerkelijke zuivere rente die u moet betalen over uw netto geldlening zonder dat...Lees meer
hypotheek met lineaire aflossing
  ... onder een hypotheek met lineaire aflossing verstaan we een hypothecaire geldlening waarbij gedurende de looptijd van de...Lees meer
hypotheek met uitgestelde aflossing
  ... onder een hypotheek met uitgestelde aflossing verstaan we een vorm van een hypothecaire geldlening waarop gedurende de...Lees meer
depotrekening
  ... onder het begrip depotrekening wordt een tijdelijke rekening verstaan waarop tijdelijk een deel van een hypothecaire geldlening wordt gestort...Lees meer
bouwhypotheek
  ... onder een bouwhypotheek verstaan we een hypothecaire geldlening waarbij de gelden uit de lening op een depotrekening het bouwdepot worden...Lees meer
bijzondere hypothecaire geldlening
  ... onder een bijzondere hypothecaire geldlening verstaan we een lening verstrekt door banken levensverzekeringmaatschappijen pensioenfondsen en dergelijke die gesloten...Lees meer
vaste hypotheek
  ... onder een vaste hypotheek verstaan we een hypotheek die dient tot zekerheid voor de terugbetaling van een op het...Lees meer
belening
  ... Onder een belening verstaan we een geldlening die een bank of een commissionair in effecten aan kan gaan op onderpand...Lees meer
contante waarde van het renteverschil
  ... de term contante waarde van het renteverschil gaat u tegenkomen als u een lopende geldlening hypotheek...Lees meer
vastegeldlening
  ... in plaats van geldlening spreken we ook wel van vaste geldlening...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.