Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 5 juli 2016

sociale voorzieningen

Sociale voorzieningen


sociale voorzieningen

De sociale voorzieningen vormen het deel van de sociale zekerheid dat niet uit een eigen vorm van premieheffing wordt gefinancierd.  Het is namelijk zo dat de benodigde middelen voor de sociale voorzieningen uit de algemene middelen (belastingen)  komen.  Met andere woorden, die voorzieningen worden dus via de Rijksbegroting gefinancierd.

De praktische, dagelijkse uitvoering van de sociale voorzieningen verloopt doorgaans via de gemeente waarin de ontvanger van de voorziening woonachtig is. 

Sociale voorzieningen hebben een eigen invalshoek. Ze vullen namelijk het inkomen van iemand aan, bijvoorbeeld uit arbeid of een uitkering tot het sociale minimum.

Uitvoering bijstandswet wordt niet altijd begrepen

De belangrijkste sociale voorziening is de bijstand (Algemene Bijstandswet). Een wet waarvan de uitvoering vaak ter discussie lijkt te staan. Dit omdat er volgens veel mensen een te grote mate van vrijheid is voor de ontvanger, waardoor die er (meestal ten onrechte) voor wordt aangezien het beter te hebben dan degene die geen sociale voorzieningen ontvangt. Dat maakt de discussie vaak pijnlijk en gevoelig voor allerlei sentimenten.

Gebruikte begrippen in sociale voorzieningen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

algemene bijstandswet
  ... de algemene bijstandswet of abw wordt uitgevoerd door de lokale overheid gemeente gemeentelijkse sociale dienst en is bedoeld om...Lees meer
arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
gemeente
  ... een gemeente is de laagste vorm van een gemeenschap met een eigen bestuur de gemeente als locale overheid is...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
rijksbegroting
  ... de rijksbegroting wordt aan het parlement aangeboden op de derde dinsdag in september ook wel prinsjesdag genoemd...Lees meer
sociale zekerheid
  ... het stelsel dat in nederland iedereen een financieel bestaansminimum garandeert onderscheiden worden sociale verzekeringen betaald uit premies...Lees meer
voorziening
  ... onder een voorziening verstaan we een vorm van vermogen dat met een duidelijk toekomstig doel wordt gereserveerd in officiële terminologie...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer

Begrippen waar sociale voorzieningen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

sociale zekerheid
  ... het stelsel dat in nederland iedereen een financieel bestaansminimum garandeert onderscheiden worden sociale verzekeringen betaald uit premies...Lees meer
vrijwillige verzekering
  ... een vrijwillige verzekering is een extra verzekering voor een risico dat ook al gedeeltelijk door de sociale voorzieningen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.