Zoeken in deze blog

Translate

dinsdag 5 juli 2016

sociale voorzieningen

Sociale voorzieningenDe sociale voorzieningen vormen het deel van de sociale zekerheid dat niet uit premieheffing, maar uit de algemene middelen (belastingen) en dus via de Rijksbegroting wordt gefinancierd.

De uitvoering verloopt doorgaans via de gemeente.

Sociale voorzieningen vullen het inkomen (uit arbeid of een uitkering) aan tot het sociale minimum.

De belangrijkste sociale voorziening is de bijstand (Algemene Bijstandswet).
Gebruikte begrippen in sociale voorzieningen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

algemene bijstandswet
  ... de algemene bijstandswet of abw wordt uitgevoerd door de lokale overheid gemeente gemeentelijkse sociale dienst en is bedoeld om...Lees meer
arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
gemeente
  ... een gemeente is de laagste vorm van een gemeenschap met een eigen bestuur de gemeente als locale overheid is...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
rijksbegroting
  ... de rijksbegroting wordt aan het parlement aangeboden op de derde dinsdag in september ook wel prinsjesdag genoemd...Lees meer
sociale zekerheid
  ... het stelsel dat in nederland iedereen een financieel bestaansminimum garandeert onderscheiden worden sociale verzekeringen betaald uit premies...Lees meer
voorziening
  ... onder een voorziening verstaan we een vorm van vermogen dat met een duidelijk toekomstig doel wordt gereserveerd in officiĆ«le terminologie...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer

Begrippen waar sociale voorzieningen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

sociale zekerheid
  ... het stelsel dat in nederland iedereen een financieel bestaansminimum garandeert onderscheiden worden sociale verzekeringen betaald uit premies...Lees meer
vrijwillige verzekering
  ... een vrijwillige verzekering is een extra verzekering voor een risico dat ook al gedeeltelijk door de sociale voorzieningen...Lees meer

Onze boekenserie
tijdelijk maar €2,- per boek


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Onze gratis BITCOIN cursus,
geen verplichtingen,
geen registratie.


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.