maandag 11 juli 2016

loonbelasting

loonbelastingOnder loonbelasting verstaan we de heffing die de werkgever of uitekeringsverstrekker inhoudt bij het uit betalen van de lonen van werknemers of de ontvangen uitkeringen.

Deze voorheffing kan achteraf worden verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting.

Tegelijk met de loonbelasting worden de premies voor de sociale volksverzekeringen ingehouden.

Beide inhoudingen samen worden daarom ook wel de loonheffing genoemd.
Gebruikte begrippen in loonbelasting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

heffing
  ... we spreken van een heffing bij een bedrag dat door de overheid wordt vastgesteld en dat aan de overheid moet...Lees meer
loonheffing
  ... de loonheffing is de som van de verschuldigde loonbelasting en de premies als voorheffing op de inkomstenbelasting inkomensheffing...Lees meer
werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen...Lees meer

Begrippen waar loonbelasting in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

belastingillusie
  ... Onder het begrip belastingillusie verstaan we het verschijnsel dat belastingbetalers altijd het idee hebben dat ze minder...Lees meer
wig
  ... in de economie verstaan we onder de wig het verschil tussen de totale loonkosten van een persoon en het nettoloon...Lees meer
bedrijfsspaarregeling
  ... in de wet op de loonbelasting zijn gunstige fiscale regels opgenomen voor een bedrijfsspaarregeling voorbeelden hiervan zijn het zogenaamde spaarloon...Lees meer
directe belasting
  ... een directe belasting is een vorm van een belasting die aan personen of bedrijven worden opgelegd het is de bedoeling...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
omkeerregel
  ... de zogenaamde omkeerregel is afkomstig uit de pensioenwereld het is een bepaling in de loonbelasting wetgeving die stelt dat de aanspraken...Lees meer
ongebonden inkomensoverdrachten
  ... onder ongebonden inkomensoverdrachten verstaan we inkomensoverdrachten die los staan van de besteding van het inkomen voorbeelden hiervan zijn loonbelasting...Lees meer
bedrijfssparen
  ... in de wet op de loonbelasting zijn gunstige fiscale regels opgenomen voor regelingen voor bedrijfssparen...Lees meer
brutoloon
  ... onder het brutoloon verstaan we het totaal van het verkregen loon loonbelasting en sociale premies zijn op het brutoloon nog...Lees meer
directe belastingen
  ... onder de directe belastingen verstaan we de belastingen die aan personen of bedrijven worden opgelegd...Lees meer
jaaropgaaf
  ... uw werkgever is verplicht om u een jaaropgaaf van uw salaris over het afgelopen jaar te verstrekken...Lees meer
loonheffing
  ... de loonheffing is de som van de verschuldigde loonbelasting en de premies als voorheffing op de inkomstenbelasting inkomensheffing...Lees meer
bevrijdende voorheffing
  ... we spreken van een bevrijdende voorheffing als na inning van een belasting geen latere aanslag meer volgt...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.