woensdag 27 juli 2016

Arbeidsaanbod

ArbeidsaanbodHet arbeidsaanbod is de beroepsbevolking, uitgedrukt in arbeidsjaren.

  • Factoren die van invloed zijn op het arbeidsaanbod zijn onder meer;

  • De omvang van de bevolking;

  • De leeftijdsopbouw van de bevolking (kinderen en 65-plussers werken niet);

  • De deelname aan onderwijs (en sluit dit onderwijs wel aan op de arbeidsmarkt);

  • De participatiegraad.

De mogelijkheid en / of de wenselijkheid van deeltijdarbeid.

Als men meer in deeltijd wil gaan werken neemt het arbeidsaanbod af.

Gebruikte begrippen in arbeidsaanbod


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

Deeltijdarbeid
  ... deeltijdarbeid of het hebben van deeltijdbanen houdt in principe in dat één volledige baan door meerdere personen wordt bezet...Lees meer

Begrippen waar arbeidsaanbod in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

Conjunctuurwerkeloosheid
  ... onder conjunctuurwerkloosheid verstaan we de werkloosheid die we zien ontstaan doordat de bestedingen tekort schieten de conjunctuurwerkeloosheid is te berekenen als...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.