Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 20 juni 2016

zekerheid

Zekerheid


In het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand .

Het is de waarborg voor de mogelijkheid van verhaal in het geval dat een debiteur zijn verplichtingen niet nakomt, zoals bijvoorbeeld het niet terugbetalen van zijn lening .

Onder de zekerheid verstaan we in de beleggingswereld een onderpand, waarborgsom of dekking.

Dit is de minimum waarborgsom die betaald wordt voordat termijncontracten of shortposities in opties bij een broker worden afgesloten.

Bijvoorbeeld iemand heeft een calloptie geschreven en koopt de onderliggende aandelen. Nu is er sprake van dekking van de opties.

Koopt hij de aandelen niet, dan is er echter sprake van een ongedekte positie en moet er een waarborgsom gestort worden.

Deze waarborgsom wordt ook wel margin genoemd


Gebruikte begrippen in zekerheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
broker
  ... onder een broker verstaan we een buitenlandse in het bijzonder een engelse of amerikaanse bemiddelaar handelaar in effecten vergelijkbaar met...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
margin
  ... margin is de engelse term voor een geldbedrag dat u bij uw bank of commissionair als zekerheid moet stellen voor...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
waarborgsom
  ... onder een waarborgsom die ook wel cautie genoemd wordt verstaan we een som geld die als zekerheid dient dat de...Lees meer

Begrippen waar zekerheid in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

angst
  ... Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg...Lees meer
geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer
goudclausule
  ... een goudclausule is een clausule bij een lening in een vreemde valuta die inhoudt dat rente...Lees meer
verliesbeperking
  ... verliesbeperking komt uit het bekende beleggersgezegde "cut your losses and let your profit run" bij beleggen komt meer psychologie de zogenaamde...Lees meer
risico aversie
  ... moneymanagement bepaalt of u gaat winnen of verliezen! onder het begrip risico aversie verstaan we...Lees meer
depositosparen
  ... het depositosparen is een interessant alternatief voor beleggen direct aankopen van obligatieleningen op de beurs geeft meer grip op de waarde...Lees meer
hollandse ziekte
  ... onder de zogenaamde hollandse ziekte verstaan we het te ver expanderen van de collectieve sector in de jaren '70...Lees meer
elektronisch geld
  ... onder het klassieke begrip elektronisch geld of electronic money verstaan we een bankkaart of andere betaalpas...Lees meer
margin call
  ... een margin call is een telefoontje van uw bank of commissionair dat u geld moet bijstorten voor uw margin...Lees meer
parate executie
  ... het recht van parate executie is een bevoegdheid door de wet toegekend aan bepaalde crediteuren zoals bijvoorbeeld de pandhouder...Lees meer
tradingpsychologie
  ... boeken zijn er vol geschreven over tradingpsychologie of ook wel beleggerspsychologie waarbij de auteurs het in het algemeen roerend met...Lees meer
cycle
  ... het begrip cycle kent in de aandelenwereld een aantal betekenissen...Lees meer
effectenkrediet
  ... effectenkrediet is een vorm van een lening waarbij effecten als zekerheid of onderpand voor de lening dienen het stellen van...Lees meer
hedgerisico
  ... hoewel hedging bedoeld is om risicos weg te nemen zien we dat het ook een risico met zich mee brengt...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer
trendomslag
  ... dat het onderkennen van de trend van een fonds of een markt buitengewoon belangrijk is zal elke belegger bevestigen maar...Lees meer
bubble
  ... onder een bubble of bubbel verstaan we een periode dat de koersen fors overgewaardeerd zijn ten opzichte van de werkelijke...Lees meer
persoonlijke zekerheid
  ... een persoonlijke zekerheid is een zekerheid voor de verplichtingen van een debiteur...Lees meer
poldermodel
  ... het poldermodel is de benaming voor de volgens velen succesvolle nederlandse benadering van het sociaal economisch beleid...Lees meer
highyield obligatie
  ... een high yield obligatie is een obligatie met een extra hoge rente deze wordt veroorzaakt door de grote...Lees meer
stadiummethode
  ... de stadiummethode is een techniek om aandelen te selecteren die bekend geworden is door de publicist marcel rila...Lees meer
kapitaalcessie
  ... een kapitaalcessie is een overeenkomst tussen in het algemeen een bank en een derde rechtspersoon die eveneens een vordering heeft...Lees meer
akkoord van Haarlem
  ... Het akkoord van haarlem is een afspraak uit 1996 tussen werkgevers en werknemers over het flexibel maken van...Lees meer
aowspaarfonds
  ... Het aow spaarfonds is een door de overheid ingestelde tijdelijke kapitaalbuffer om de vergrijzing in de aow op te...Lees meer
orders plaatsen
  ... veel mensen denken dat succes in beleggen of trading betekent dat u exact op het gunstigste...Lees meer
markupfase
  ... de term markup fase is afkomstig uit de dow theorie en slaat op de periode net na de accumulation...Lees meer
dekkingsverplichting
  ... de dekkingsverplichting is in feite een ander woord voor margin de dekkingsverplichting is het bedrag dat iemand ter zekerheid moet storten...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
onderpandlening
  ... een onderpandlening is een vorm van een lening waarbij er een onderpand als zekerheid wordt verstrekt aan degene die de...Lees meer
oneigenlijke zekerheid
  ... we spreken van een oneigenlijke zekerheid bij een verklaring die niet als echte zekerheid kan worden aangemerkt zeg maar...Lees meer
swap
  ... een swap is het uitruilen van een opbrengst van een bepaalde som geld deze som geld de hoofdsom ofwel in...Lees meer
verpanding
  ... onder verpanding verstaan we het stellen van een onderpand bij het aangaan van een lening zoals bijvoorbeeld een hypotheek vraagt...Lees meer
zakelijke zekerheid
  ... onder een zakelijke zekerheid verstaan we een zekerheid voor de verplichtingen van een schuldenaar dat de schuldeiser verhaal kan...Lees meer
beursvoorspelling
  ... het doen van een juiste voorspelling van aandelenkoersen is iets waar men op beurs naar op zoek...Lees meer
akkoord bij surséance van betaling
  ... Onder een "akkoord bij sursã©ance van betaling" verstaan we een akkoord dat wordt aangeboden door een...Lees meer
uitgangs punten bij trading
  ... elke trader dient in zijn tradingplan een aantal...Lees meer
initial margin
  ... de initial margin is het standaardbedrag aan middelen die minimaal moeten worden aangehouden bij een clearing house en die...Lees meer
pand endossement
  ... een pand endossement is een vorm van endossement waarbij de tekst &#8216waarde tot pand' of enige soortgelijke vermelding is...Lees meer
paripassuclausule
  ... onder een pari passu clausule verstaan we een clausule in een overeenkomst van een geldlening waarbij de...Lees meer
renteruil
  ... onder een renteruil of interest rate swap verstaan we een instrument om renterisico over te hevelen naar een ander...Lees meer
beding van niet zuivering
  ... een beding van niet zuivering is een beding uit de hypotheekakte waarin staat dat de geldverstrekker de...Lees meer
spaarbeleggingshypotheek
  ... spaarbeleggingshypotheken zijn hypotheken die kunnen worden opgemaakt als spaarhypotheek als beleggingshypotheek of als een combinatie van beide...Lees meer
eigendomsvoorbehoud
  ... het zogenaamde eigendomsvoorbehoud is een voorbehoud dat door de leverancier van goederen gemaakt wordt zodat hij ondanks de levering van...Lees meer
geschreven optie
  ... een geschreven optie of een verkochte optie is een optie die de verplichting geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
krediethypotheek
  ... onder een krediethypotheek verstaan we een hypotheek die tot zekerheid strekt van een bij de hypotheekakte als verschuldigd erkende maar...Lees meer
ronde top
  ... de ronde top is een koerspatroon uit de technische analyse die normaal gesproken het einde van een opwaartse trend...Lees meer
pandgever
  ... de pandgever is degene die het pandrecht als zekerheid verstrekt de pandgever en de schuldenaar behoeven niet dezelfde persoon...Lees meer
pandhouder
  ... een pandhouder wordt ook wel pandnemer genoemd het is een schuldeiser die tot zekerheid van zijn vordering het pandrecht...Lees meer
pos neg verklaring
  ... een positieve of negatieve hypotheekverklaring is een onderhandse akte die op eerste verzoek van de geldverstrekker kan...Lees meer
positieve negatieve hypotheekverklaring
  ... een positieve of negatieve hypotheekverklaring is een onderhandse akte die op eerste verzoek van de geldverstrekker kan...Lees meer
omslagpunt
  ... onder het omslagpunt verstaan we de koers of de datum waarop een omslag van de trend heeft plaatsgevonden dan wel...Lees meer
cessie tot zekerheid
  ... een cessiebrief is een document waarop alle vorderingen staan die via cessie zijn overgedragen het document wordt met een bepaalde...Lees meer
concernhypotheek
  ... een concernhypotheek is een hypotheek op één of meerdere onroerende goederen die als zekerheid is gegeven voor de verplichtingen van...Lees meer
hypothecaire geldlening
  ... onder een hypothecaire geldlening of lening verstaan we een lening verstrekt door banken levensverzekeringmaatschappijen pensioenfondsen etc waarvoor als zekerheid...Lees meer
hypothecaire obligatie
  ... het begrip hypothecaire obligatie kent meerdere betekenissen 1 obligatie waarvoor als zekerheid hypotheek wordt verleend op de onroerende goederen van...Lees meer
hypothecaire lening
  ... een hypothecaire lening of hypothecaire geldlening is een vorm van een lening waarvoor als zekerheid voor de terugbetaling van...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheekbedrag
  ... onder hypotheekbedrag verstaan we het maximumbedrag waarvoor hypotheek wordt verstrekt dan wel het bedrag van de lening waarvoor de hypotheek...Lees meer
hypotheekhouder
  ... onder de hypotheekhouder verstaan we degene aan wie als zekerheid voor zijn vordering het zakelijk recht van hypotheek is verleend...Lees meer
ILO
  ... de international labour organisation ofwel de ilo is geassocieerd met de verenigde naties en heeft tot doel om...Lees meer
international labour organisation
  ... de international labour organisation ofwel de ilo is geassocieerd met de verenigde naties en heeft tot doel om...Lees meer
marge bij documentair krediet
  ... de marge bij documentair krediet is dat deel van het kredietbedrag waarvoor door de bank zekerheid in...Lees meer
oneigenlijke zekerheid
  ... een oneigenlijke zekerheid is een verklaring die niet als echte zekerheid kan worden aangemerkt de oneigenlijke zekerheid heeft voornamelijk...Lees meer
overtrekken van een rekening
  ... de overtrader ziet overal en altijd kansen om in de markt te stappen en hij doet dat ook nu is...Lees meer
sociale verzekeringen
  ... de zogenaamde sociale verzekeringen vormen het deel van de sociale zekerheid met een verzekeringskarakter omdat het uit premies wordt...Lees meer
flexible exchange optie
  ... een flexible exchange optie is een optiecontract met een door de...Lees meer
flexoptie
  ... een flexpensioen is een vorm van een vervroegd pensioen dat wordt uitgekeerd vanaf een door de werknemer bepaalde datum tot...Lees meer
margin
  ... margin is de engelse term voor een geldbedrag dat u bij uw bank of commissionair als zekerheid moet stellen voor...Lees meer
onderdekking
  ... we spreken van onderdekking wanneer voor een obligo verplichting zoals bijvoorbeeld de verplichting om een geldschuld terug te betalen niet de overeengekomen...Lees meer
bond
  ... een bond is een in het verenigd koninkrijk en de verenigde staten gebruikte aanduiding voor een vaste rente dragende aflosbare...Lees meer
debiteurenkrediet
  ... onder een debiteurenkrediet verstaan we een krediet waarbij de cessie van de vorderingen het saldo van de openstaande debiteuren als...Lees meer
derden pandgever
  ... onder de derden pandgever verstaan we een derde die ten behoeve van de schuld van een ander als zekerheid...Lees meer
derden zekerheid
  ... we spreken van een derden zekerheid als deze zekerheid door een ander dan de kredietnemer wordt verstrekt...Lees meer
stops bij trading
  ... aan veel beginnende traders wordt altijd voorgehouden dat het gebruik van stops bij trading heel belangrijk is sterker...Lees meer
value beleggen
  ... onder valuebeleggen verstaan we het beleggen in zogenaamde value aandelen zie aldaar valuebeleggen is niet onomstreden omdat zelfs de beste aandelen...Lees meer
bankhypotheek
  ... Onder een bankhypotheek verstaan we een hypotheek waarbij de hypotheek dient tot zekerheid van al hetgeen de debiteur uit hoofde...Lees meer
bevoorschottingspercentage
  ... het bevoorschottingspercentage wordt ook wel het dekkingspercentage genoemd we verstaan er het percentage onder van de waarde van bijvoorbeeld tot...Lees meer
scheepshypotheekbank
  ... de scheepshypotheekbank wordt ook wel scheepsverbandmaatschappij genoemd het is een bank die haar bedrijf maakt van het verstrekken van leningen...Lees meer
stamcessiecontract
  ... een stamcessiecontract is een overeenkomst waarin een bank en haar cliënt onder meer afspreken dat deze cliënt zijn bestaande en...Lees meer
vaste hypotheek
  ... onder een vaste hypotheek verstaan we een hypotheek die dient tot zekerheid voor de terugbetaling van een op het...Lees meer
versterkte borgstelling
  ... een versterkte borgstelling is een borgstelling waarbij de borg tot meerdere zekerheid voor het nakomen van zijn verplichtingen die...Lees meer
risk reversal
  ... in plaats van het zomaar kopen van callopties of putopties maken...Lees meer
Warren Buffett
  ... warren buffett is een van 's werelds bekendste beleggers warren buffett is nu directeur van berkshire hartaway een beleggingsmaatschappij...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
spaarhypotheek
  ... onder een spaarhypotheek verstaan we een hypotheekvorm waarbij u naast de rente voor de hypotheek ook premie voor een...Lees meer
surpluspercentage
  ... het surplus percentage is het percentage waarmede de debetstand onder een effectenkrediet wordt verhoogd ter berekening van de beurswaarde van...Lees meer
collateral
  ... onder collateral verstaan we iets kapitaalwaardigs dat als onderpand of zekerheid moet dienen voor het terugbetalen van een lening of...Lees meer
waarborgsom
  ... onder een waarborgsom die ook wel cautie genoemd wordt verstaan we een som geld die als zekerheid dient dat de...Lees meer
zekerheidseigendom
  ... onder een zekerheidseigendom dat ook wel fiduciair eigendom wordt genoemd verstaan we een zekerheidsrecht dat ontstaat doordat de eigenaar degene...Lees meer
persoonlijkezekerheid
  ... een persoonlijke zekerheid is een zekerheid voor de verplichtingen van een debiteur...Lees meer
persoonlijke zekerheid
  ... een persoonlijke zekerheid is een zekerheid voor de verplichtingen van een debiteur dat wil zoveel zeggen dat ten opzicht van...Lees meer
sociale uitkering
  ... een sociale uitkering is een uitkering in het kader van de sociale zekerheid ww uitkering wao uitkering etcetera...Lees meer
sociale voorzieningen
  ... de sociale voorzieningen vormen het deel van de sociale zekerheid dat niet uit premieheffing maar uit de algemene middelen...Lees meer
borgstelling
  ... een borgstelling wordt ook wel borgtocht genoemd een borgstelling is een overeenkomst waarbij een derde partij die de borg wordt genoemd...Lees meer
debestebeleggingsadviseur
  ... natuurlijk wilt ook u weten wie de beste beleggingsadviseur ter wereld is u vertrouwt uw zuurverdiende geld natuurlijk...Lees meer
dekkingseisen
  ... beleggers die putopties en of ongedekt callopties schrijven moeten voldoen aan de minimum dekkingseisen zoals die zijn vastgesteld door amsterdam...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.