Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 9 mei 2016

Eigenaar

Eigenaar


Een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom, zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom, heeft over een goed of zaak.
Gebruikte begrippen in eigenaar


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

economisch eigendom
  ... onder het begrip economisch eigendom verstaan we het recht om het volledige genot van een zaak te hebben ook...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
juridisch eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer

Begrippen waar eigenaar in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
actionist
  ... de aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal niet...Lees meer
contractuele aansprakelijkheid
  ... met de juridische term aansprakelijkheid geeft men aan dat een persoon of een bedrijf uiteindelijk al dan niet juridisch gezien...Lees meer
wettelijke aansprakelijkheid
  ... met de juridische term aansprakelijkheid geeft men aan dat een persoon of een bedrijf uiteindelijk al dan niet juridisch gezien...Lees meer
aandeel aan toonder
  ... Een aandeel aan toonder is een aandeel waarbij degene die het kan tonen hij is dus de toonder...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandeelhoudersaansprakelijkheid
  ... Aandeelhoudersaansprakelijkheid betreft mensen die aandelen bezitten ofwel de aandeelhouders de aandeelhouder is als mede eigenaar aansprakelijk voor wat de...Lees meer
geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer
hypotheekbelofte
  ... onder de hypotheekbelofte verstaan we de belofte van de eigenaar van de onroerende zaak etc om...Lees meer
crude
  ... ruwe olie ofwel crude oil in het engels behoort tot de belangrijkste grondstoffen van de moderne maatschappij niet alleen...Lees meer
ruwe olie
  ... ruwe olie ofwel crude oil in het engels behoort tot de belangrijkste grondstoffen van de moderne maatschappij niet alleen...Lees meer
ruweolie
  ... ruwe olie ofwel crude oil in het engels behoort tot de belangrijkste grondstoffen van de moderne maatschappij niet alleen...Lees meer
achtergestelde lening
  ... Onder een achtergestelde lening of achterstelling verstaan we een lening die pas wordt afgelost indien bij een faillissement alle schuldeisers hun...Lees meer
achterstelling
  ... Onder een achtergestelde lening of achterstelling verstaan we een lening die pas wordt afgelost indien bij een faillissement alle schuldeisers hun...Lees meer
aflossingsvrije hypotheek
  ... Onder een aflossingsvrije hypotheek of ook wel aflosvrije hypotheek verstaan we een hypotheek waarbij u ervoor kiest om niet...Lees meer
baissepositie
  ... Een baissepositie is een positie die ontstaat wanneer een belegger de baissier effecten verkoopt waarvan hij geen eigenaar is...Lees meer
bankvergunning
  ... Onder een bankvergunning verstaan we de vergunning die de nederlandse bank afgeeft aan een organisatie die zelf wil gaan bankieren...Lees meer
aandelenlease
  ... Bij het begrip aandelenlease praten we eigenlijk gewoon over een vorm van geld lenen aandelenlease was erg populair in de...Lees meer
kunst
  ... als we gaan beleggen in kunst dan zult u tenzij u echt specialist bent niet zonder specialistisch dus...Lees meer
toonderstukken
  ... onder toonderstukken verstaan we effecten die niet op naam staan en waarbij de bezitter tevens als de eigenaar wordt beschouwd...Lees meer
aansprakelijkheid
  ... Met de juridische term aansprakelijkheid geeft men aan dat een persoon of een bedrijf uiteindelijk al dan niet juridisch gezien...Lees meer
beheersmaatschappij
  ... Een beheersmaatschappij is een bedrijf dat zich tegen een vergoeding bezig houdt met de administratie en het beheer van verschillende...Lees meer
houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer
mantelconstructie
  ... een mantelconstructie of mantelaffaire is een transactie waarbij de houder van een obligatie het couponblad schenkt of verkoopt en de...Lees meer
overheid affidavit
  ... de term affidavit kent een tweetal betekenissen 1 een affidavit is een onder ede afgelegde verklaring tegenover een daartoe bevoegde ambtenaar...Lees meer
rogue trader
  ... een rogue trader is een trader die een enorm verlies heeft geleden en dat vervolgens goed gaat proberen te...Lees meer
geruchten
  ... waarschijnlijk zijn geruchten de meest gebruikte reden om over te gaan tot de aankoop van aandelen los van alle mooie...Lees meer
new home sales
  ... één van de indicatoren waar de fed in de usa het beleid op baseert is de new home...Lees meer
volume omzet
  ... ook wel omzet onder volume verstaan we het totale aantal aandelen obligaties of futures die verhandeld worden in een bepaalde...Lees meer
warrant
  ... warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik...Lees meer
bad bank
  ... Een bad bank is een bank die alle financi ële producten opkoopt waarvan de waarde voor zover aanwezig niet of...Lees meer
vuilnisbank
  ... een bad bank is een bank die alle financiële producten opkoopt waarvan de waarde voor zover aanwezig niet of...Lees meer
bodembeslag
  ... onder een bodembeslag verstaan we een beslag dat de fiscus kan leggen voor vele soorten belastingen de sociale verzekeringspremies die...Lees meer
ondernemer
  ... onder een ondernemer verstaan we een persoon die risicodragend kapitaal bijeen brengt hetzij van zichzelf hetzij van anderen of een...Lees meer
houderschap
  ... houderschap is het uitoefenen van de feitelijke macht over een zaak zonder de bedoeling te hebben om zich als eigenaar...Lees meer
liquiditeitsrisico
  ... onder het liquiditeitsrisico verstaan we het risico dat een positie niet snel tegen marktconforme prijs kan worden afgewikkeld ofwel het...Lees meer
kadaster
  ... de kabuse is de oorspronkelijke japanse naam voor de dark cloud cover bearish uit de candlestickanalyse...Lees meer
kadastraalrecht
  ... het kadaster is een instelling van de overheid waar de onroerende zaken staan geregistreerd bij deze onroerende goederen wordt aantekening...Lees meer
afgeleid recht
  ... Een zogenaamd afgeleid recht is een recht dat een houder van een effect heeft en dat voortkomt uit het...Lees meer
all or nothing optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
betoption
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binaire optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binary option
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
hedgetransactie
  ... een hedgetransactie is het afdekken van risico's op een positie in commodities effecten en dergelijk door een termijntransactie te sluiten...Lees meer
executiewaarde
  ... onder de executiewaarde verstaan we de "vermoedelijke opbrengstwaarde" van een goed als dit gedwongen verkocht moet worden bij een openbare...Lees meer
existing home sales
  ... de exercise settlement date is de uiterste dag waarop de...Lees meer
eigenvermogen
  ... het eigen vermogen bestaat uit de waarde van de bezittingen de activa minus de schulden passiva in beide gevallen van...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
synthetisch cdo
  ... een synthetisch cdo is een vorm van een cdo een pakket hypotheken waarbij de leningen zelf niet van eigenaar...Lees meer
woekerpolis
  ... de wat opmerkelijke term woekerpolis is een veel gebruikte aanduiding voor een verzekeringpolis bijvoorbeeld voor een levensverzekering of als onderliggende...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer
AMerican stock EXchange
  ... De american stock exchange ofwel amex is qua grootte de tweede effectenbeurs in de verenigde staten...Lees meer
AMEX
  ... De american stock exchange ofwel amex is qua grootte de tweede effectenbeurs in de verenigde staten en moet...Lees meer
handelsnaam
  ... de handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven en die ingeval van een eenmanszaak kan afwijken van de...Lees meer
aandelenenobligaties
  ... Laten we eens ingaan op het verschil tussen aandelen en obligaties we doen dat aan de hand van een...Lees meer
beheerbeding
  ... Het zogenaamde beheerbeding is een extra bepaling die sommige geldverstrekkers in de hypotheekakte opnemen in de nader omschreven gevallen krijgt de...Lees meer
eigenwoning
  ... Met nieuwe belastingstelsel verstaat onder de eigen woning de woning waarvan u de eigenaar bent en die u...Lees meer
bloot eigenaar
  ... de bloot eigenaar is de eigenaar van een zaak waarvan een derde persoon of instelling het volle genot heeft...Lees meer
blote eigendom
  ... onder het zogenaamde blote eigendom verstaan we een zakelijk recht van een ander op volle genot van een eigendom...Lees meer
erfpacht
  ... erfpacht vinden we in bepaalde gemeenten sommige huizen staan dan op grond die bijvoorbeeld eigendom van de gemeente is...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
eigendomsrecht bij giraaleffectenverkeer
  ... onder het eigendomsrecht bij giraal effectenverkeer verstaan we het mede eigendomsrecht van een effecteneigenaar in het effectenverzameldepot...Lees meer
eigen valuta
  ... de eigen valuta is de valuta in het land zelf wordt ook wel de lokale valuta of thuisvaluta genoemd...Lees meer
local currency
  ... de eigen valuta is de valuta in het land zelf wordt ook wel de lokale valuta of thuisvaluta genoemd...Lees meer
lokalevaluta
  ... de eigen valuta is de valuta in het land zelf wordt ook wel de lokale valuta of thuisvaluta genoemd...Lees meer
thuisvaluta
  ... de eigen valuta is de valuta in het land zelf wordt ook wel de lokale valuta of thuisvaluta genoemd...Lees meer
eigendomsakte
  ... onder de eigendomsakte verstaan we een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte de eigendomsakte wordt door de notaris verstrekt...Lees meer
eigendomsvoorbehoud
  ... het zogenaamde eigendomsvoorbehoud is een voorbehoud dat door de leverancier van goederen gemaakt wordt zodat hij ondanks de levering van...Lees meer
eenmanszaak
  ... de eenmanszaak is in feite geen rechtsvorm omdat voor de wet de eigenaar en zijn bedrijf als één rechtspersoon worden...Lees meer
notariële volmacht tot hypotheek verlening
  ... een notariële volmacht tot hypotheekverlening is een volmacht waarbij een eigenaar van bijvoorbeeld een onroerend goed een...Lees meer
niet volgestort aandeel
  ... een niet volgestort aandeel is een aandeel op naam waarbij slechts een deel bijv10% van de nominale waarde...Lees meer
hypotheekakte
  ... onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak de...Lees meer
canon
  ... een canon of ook wel erfpachtcanon is de vergoeding die de gebruiker de erfpachter moet betalen aan de eigenaar van...Lees meer
firma
  ... een firma is geen aparte bedrijfsvorm maar een éénmansbedrijf dat niet onder de naam van de eigenaar werkt of een...Lees meer
geldezel
  ... een geldezel is iemand die zijn bankrekening bewust tegen een beloning laat gebruiken voor derden...Lees meer
huurkoopfinanciering
  ... onder huurkoopfinanciering verstaan we een vorm van objectfinanciering waarbij de financieringsmaatschappij de verkoper contant betaalt de financieringsmaatschappij wordt juridisch...Lees meer
hypothecair uittreksel
  ... een hypothecair uittreksel bevat gegevens uit de kadastrale en hypothecaire boekhouding met betrekking tot een onroerende zaak waaruit ondermeer...Lees meer
nationalisering
  ... nationalisering is een maatregel door een centrale overheid waardoor deze een aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen toebehorende onderneming zelf...Lees meer
negatieve hypotheekverklaring
  ... onder een negatieve hypotheekverklaring verstaan we een verklaring van de eigenaar van een onroerend goed om dat goed niet...Lees meer
niet wijzigingsbeding
  ... het niet wijzigingsbeding is een hypotheekbeding uit de hypotheekakte waarin staat dat de eigenaar de woning niet of niet...Lees meer
pacht
  ... in de economie zien we pacht als de geldelijke beloning voor het beschikbaar stellen van de productiefactor natuur...Lees meer
pachtovereenkomst
  ... een pachtovereenkomst is een overeenkomst uit de meer agrarische sector waarbij de ene partij de eigenaar zich verbindt om aan...Lees meer
registered bond
  ... onder een registered bond verstaan we een obligatie waarbij de naam van de houders van de obligatie wordt opgenomen...Lees meer
trustee
  ... de trustee is een persoon die als toezichthouder beheerder in de rechten treedt van derden...Lees meer
gemeenschap van goederen
  ... huwen in gemeenschap van goederen of ook wel algemene gemeenschap van goederen is een manier van het sluiten...Lees meer
identificatie
  ... in plaats van identificatie spreken we ook wel van legitimatie identificatie is het vaststellen dat men met de gerechtigde gebruiker...Lees meer
CFD
  ... een cf effect is een standaard effect aan toonder dat bestaat uit een mantel en een dividend of couponblad...Lees meer
contract for difference
  ... cfd's ofwel contract for difference zijn overeenkomsten gemaakt tussen twee partijen om het prijsverschil te verrekenen tussen de aankoopprijs en...Lees meer
discretionary account
  ... onder een discretionary account verstaan we bij een rekening in de usa elke rekening waarop anderen dan de eigenaar...Lees meer
kettingbeding
  ... een kettingbeding is een clausule in de hypotheekakte waarin staat dat een verplichting die rust op de eigenaar ook...Lees meer
dividend stelen
  ... de termen dividenddiefstal en dividend stelen staan voor dezelfde praktijk namelijk...Lees meer
droit de suite
  ... met het begrip droit de suite wat ook wel zaaksgevolg wordt genoemd bedoelt men de omstandigheid dat een...Lees meer
revindicatoir beslag
  ... revindicatoir beslag is een bijzonder soort conservatoir beslag revindicatoir beslag is een vorm van beslag dat gelegd wordt door...Lees meer
bewonersverklaring
  ... de bewonersverklaring is een verklaring die bij premiekoopwoningen vereist was de eigenaar stelde het ministerie van vrom op de hoogte...Lees meer
sale and leaseback
  ... sale and lease back is een techniek van leasing waarbij de eigenaar een bedrijfsmiddel verkoopt aan de...Lees meer
Voorovereenkomst
  ... onder een voorovereenkomst verstaan we een vorm van een overeenkomst waarbij partijen zich verplichten tot het sluiten van een bepaalde...Lees meer
leenstukken
  ... we spreken van leenstukken bij effecten die van de eigenaar worden geleend teneinde te kunnen voldoen aan een leveringsverplichting bijv...Lees meer
lease
  ... lease is een overeenkomst waarbij de eigenaar van een bepaalde zaak meestal de leasemaatschappij tegen betaling die zaak aan iemand...Lees meer
traditio brevi manu
  ... onder traditio longa manu verstaan we een vorm van overdracht waarbij de eigenaar en de verkrijger van een...Lees meer
traditio longa manu
  ... de traditio symbolica is een vorm van overdracht die de eigendom van iets slechts symbolisch doet overgaan...Lees meer
erfpachtscanon
  ... het is mogelijk dat u een woning koopt zonder dat u eigenaar wordt van de grond in dat geval krijgt...Lees meer
constitutum possessorium
  ... onder constitutum possessorium wordt een vorm van bezitsoverdracht verstaan waarbij de eigenaar van een roerend goed het eigendom van...Lees meer
executieverkoop
  ... de mogelijkheid van een executieverkoop is een wezenlijk onderdeel van de hypotheek de geldverstrekker heeft het zogenaamde hypotheekrecht indien u...Lees meer
executiewaarde
  ... onder de executiewaarde verstaan we de "vermoedelijke opbrengstwaarde" van een goed als dit gedwongen verkocht moet worden bij een openbare...Lees meer
onroerende zaak belasting
  ... onroerendezaakbelasting wordt door de gemeente opgelegd aan de eigenaar en gebruikers van woningen grond en andere onroerende zaken...Lees meer
profijtbeginsel
  ... onder het profijtbeginsel verstaan we het feit dat de gebruiker van een bepaalde overheidsdienst daarvoor zelf een directe bijdrage betaalt...Lees meer
vruchtgebruik
  ... het vruchtgebruik is het zakelijk genotsrecht dat iemand die de vruchtgebruiker wordt genoemd heeft om van het roerend of onroerend...Lees meer
optiehouder
  ... met de optiehouder bedoelen we de eigenaar van een optie dus degene die hem gekocht heeft en er dus een...Lees meer
zekerheidseigendom
  ... onder een zekerheidseigendom dat ook wel fiduciair eigendom wordt genoemd verstaan we een zekerheidsrecht dat ontstaat doordat de eigenaar degene...Lees meer
vreemde valuta
  ... onder een vreemde valuta verstaan we de valuta die wettig betaalmiddel is in een ander land dan waar de...Lees meer
bearerstock
  ... we spreken van een bearer stock bij een aandeel waarvan eigenaar en de rechten niet in een register zijn...Lees meer
financiële leasing
  ... financiële leasing of ook wel "full pay out leasing" is een manier van financieren waarbij een leasemaatschappij de lessor...Lees meer
inbreng in natura
  ... de term inbreng in natura wordt gebruikt bij de oprichting van een bedrijf waarbij de eigenaar een hoeveelheid...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
juridisch eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.