woensdag 18 mei 2016

Consumentenvertrouwen

Consumentenvertrouwen


Het consumentenvertrouwen is een door het CBS samengestelde statistiek die informatie geeft over het vertrouwen en de verwachtingen van consumenten over de ontwikkelingen van de Nederlandse conjunctuur, een inschatting van het economisch klimaat, de koopbereidheid en de eigen financiële situatie.

Vooral de koopbereidheid wordt gezien als een belangrijke indicator, omdat deze de toekomstige binnenlandse consumptie aangeeft.
Gebruikte begrippen in consumentenvertrouwen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

conjunctuur
  ... de conjunctuur is de golfbeweging in de hoogte van het nationaal inkomen als gevolg van de veranderende vraagfactoren...Lees meer
consumptie
  ... onder het begrip comsumptie in economische zin verstaan we de uitgaven van een consument aan goederen voor eigen gebruik...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
verwachtingen
  ... verwachtingen op elk gebied spelen een grote rol in de economische en financiële wereld en kunnen vaak van grote betekenis...Lees meer

Begrippen waar consumentenvertrouwen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

macro economische analyse
  ... macro economische analyse is een vorm van aandelenanalyse die probeert een verwachting voor de toekomstige koersontwikkeling uit te...Lees meer
economische kengetallen
  ... economische kengetallen zijn de getallen die een indruk geven hoe de feitelijke situatie van de economie is en hoe...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.