Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 19 mei 2016

collectieve goederen

Collectieve goederenOnder collectieve goederen verstaan we de goederen die bestemd zijn voor veel personen en die niet via een markt te verhandelen vallen. Men kan ook niet bepalen wie er in welke mate gebruik van maakt. Er ontstaat dus geen verkoop(markt- )prijs. Die is niet te bepaIen. Deze goederen waar geen markt voor te maken is, zullen alleen via de overheid aangeboden kunnen worden.

Een goed voorbeeld van collectieve goederen is de defensie. De kosten van defensie zijn niet te splitsen per persoon. Het leger beschermt Piet niet beter dan Klaas en sterker nog, dat geldt zelfs ook nog als Klaas helemaal niet door het leger beschermd wil worden!

We zeggen ook wel dat collectieve goederen de goederen die naar hun aard niet te splitsen zijn in individueel leverbare eenheden. De gebruiker van de goederen kan er dan ook geen prijs per eenheid voor betalen en daarom worden ze uit de algemene middelen van de overheid gefinancierd.
Gebruikte begrippen in collectieve goederen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer

Begrippen waar collectieve goederen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

allocatiefunctie
  ... De allocatiefunctie van de overheid is gericht op het zo doelmatig mogelijk inzetten van de middelen die...Lees meer
marktfalen
  ... soms werkt het marktmechanisme dat we kennen uit de economie niet goed men spreekt in dat geval van marktfalen of...Lees meer
quasi collectieve goederen
  ... quasi collectieve goederen zijn producten diensten die best wel gesplitst kunnen worden per persoon en dus door het...Lees meer
marktpartij
  ... een marktpartij is een persoon of organisatie die producten of diensten aanbiedt of afneemt op een bepaalde markt...Lees meer
nachtwakerstaat
  ... onder een nachtwakerstaat verstaan we een staatsvorm in de vorm van de kleinst mogelijke overheid die alleen echt onmisbare collectieve...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.