zondag 22 mei 2016

circuit van waardeoverdrachten

circuit van waardeoverdrachten


De term circuit van waardeoverdrachten komt uit de pensioenwereld en slaat op de situatie waarin een aantal bedrijven of andere instellingen samenwerkt om te trachten waardeoverdrachten van pensioenen te uniformeren.

Binnen zo'n circuit van waardeoverdrachten bestaan vaste regels voor het berekenen van de af te kopen pensioenaanspraken en de pensioenaanspraken die de ontvanger van de overdrachtwaarde krijgt.
Gebruikte begrippen in circuit van waardeoverdrachten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.