Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 23 mei 2016

Cheque

Cheque


Een cheque is een opdracht aan een bank om een bepaald bedrag aan geld op de rekening van een ontvanger te storten.

Een cheque is onvoorwaardelijk, dus kan niet teruggetrokken worden. De cheque is gedateerd en door de opdrachtgever ondertekend.


De betalingsopdracht is altijd gericht aan een met name genoemde bank. 


Chequeverkeer heeft is in Nederland qua belang duidelijk afgenomen maar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten wordt het nog veelvuldig toegepast en als u inkomsten uit de VS ontvangt is het niet vreemd als dit in de vorm van een cheque gebeurd. Op zich is dan de afwikkeling door uw bank niet problematisch maar er kan wel een leuk kostenplaatje aanhangen. Zeker bij een klein bedrag kan een cheque dan een weinig efficiënte manier van betalen zijn

Een cheque is ten gunste van de nemer.

De betaling is geritcht aan een al dan niet met name genoemd persoon die de "nemer" wordt genoemd of aan diens order.


Een cheque is ten laste van de trekker.

De cheque is altijd  ten laste van de opdrachtgever die in deze wereld de trekker wordt genoemd.


Gebruikte begrippen in cheque


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betrokkene
  ... onder de betrokkene verstaan we degene tot wie de onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een cheque of een wissel is...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
nemer
  ... de nemer is degene aan wie of aan wiens order betaald moet worden op basis van de aanwijzingen van de...Lees meer
opdrachtgever
  ... de opdrachtgever is een cliënt van een bank voor wiens rekening een financiële transactie moet worden uitgevoerd bijv een betalingsopdracht...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer
trekker
  ... de trekker is degene die een door hem ondertekende cheque of wissel uitgeeft...Lees meer

Begrippen waar cheque in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aval
  ... Onder aval verstaan we een soort borgstelling voor de gehele of gedeeltelijke betaling van een wissel promesse of cheque op...Lees meer
elektronisch geld
  ... onder het klassieke begrip elektronisch geld of electronic money verstaan we een bankkaart of andere betaalpas...Lees meer
afdekkingsopdracht
  ... Onder een afdekkingsopdracht verstaan we een schriftelijk verzoek van een bank van de begunstigde aan de bank van de...Lees meer
algemeen gekruiste cheque
  ... een algemeen gekruiste cheque is een cheque waarop aan de voorzijde twee evenwijdige lijnen zijn getrokken tussen deze evenwijdige...Lees meer
antedateren
  ... Dateren van een akte cheque etc op een tijdstip dat ligt vã³ã³r het opmaken van de betrokken akte cheque etc...Lees meer
OGV
  ... de term onder gewoon voorbehoud of afgekort ogv wil zeggen dat een negotiërende bank een voorbehoud maakt om...Lees meer
onder gewoon voorbehoud
  ... de term onder gewoon voorbehoud of afgekort ogv wil zeggen dat een negotiërende bank een voorbehoud maakt om...Lees meer
betaalinstrument
  ... een betaalinstrument is een middel dat gebruikt wordt om de overdracht van giraal geld mogelijk te maken denk daarbij aan...Lees meer
blokkeren van een cheque
  ... het blokkeren van een cheque is een bericht van de kant van de trekker van een cheque...Lees meer
geblokkeerde cheque
  ... het blokkeren van een cheque is een bericht van de kant van de trekker van een cheque...Lees meer
gestopte cheque
  ... het blokkeren van een cheque is een bericht van de kant van de trekker van een cheque...Lees meer
herroepen van een cheque
  ... het blokkeren van een cheque is een bericht van de kant van de trekker van een cheque...Lees meer
crossen van een cheque
  ... met het begrip crossen van een cheque wordt het beperken van de manier waarop een cheque gebruikt...Lees meer
protest
  ... onder een protest verstaan we de vaststelling van weigering van de acceptatie van een wissel van het voor gezien tekenen...Lees meer
reischeque
  ... een reischeque is een speciaal voor verblijf in buitenland in het leven geroepen cheque deze wordt ondermeer uitgegeven door american...Lees meer
postdateren
  ... onder postdateren verstaan we een vorm van dateren van een akte cheque etc op een tijdstip dat ligt na het...Lees meer
handelscheque
  ... 1 handelscheque is de benaming voor een cheque die is te onderscheiden van gestandaardiseerde en vaak gegarandeerde cheques zoals betaalcheque...Lees meer
incasseren van een cheque
  ... het incasseren van een cheque kunnen we op verschillende manieren zien 1 in enge zin het innen van een cheque door...Lees meer
rectapapier
  ... onder een rectapapier verstaan we een 1 wissel of cheque waaraan partijen de impliciete mogelijkheid tot endosseren uitdrukkelijk hebben ontnomen door...Lees meer
zonder kosten zonder protest
  ... de clausule zonder kosten zonder protest of in het engels without expenses without protest is door de...Lees meer
ondergewoon voorbehoud afrekening
  ... de term onder gewoon voorbehoud afrekening wordt meestal afgekort tot "ogvafrekening"...Lees meer
remittent
  ... de term remittent kent meerdere betekenissen 1 degene die geld doet overmaken 2 degene die een wissel cheque of promesse ter...Lees meer
betaalcheque
  ... de zogenaamde betaalcheque werd ook wel de groene betaalcheque genoemd het was een door de banken in nederland gezamenlijk ingevoerde cheque...Lees meer
betaalpas
  ... een betaalpas was een plastic kaartje voorzien van de naam het rekeningnummer en de handtekening van de cli ënt de naam...Lees meer
betrokkene
  ... onder de betrokkene verstaan we degene tot wie de onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een cheque of een wissel is...Lees meer
bijzonder gekruiste cheque
  ... een zogenaamde bijzonder gekruiste cheque is een cheque waarop aan de voorzijde twee evenwijdige lijnen zijn getrokken tussen...Lees meer
binnenlandsecheque
  ... onder een binnenlandse cheque verstaan we een cheque die is getrokken op en die wordt uitbetaald dan wel verrekend...Lees meer
trekker bij disposities
  ... de trekker bij disposities is degene die met een cheque getrokken op zijn bank geld van zijn...Lees meer
trekker
  ... de trekker is degene die een door hem ondertekende cheque of wissel uitgeeft...Lees meer
verrekeningscheque
  ... een verrekeningscheque is een in de bondsrepubliek duitsland voorkomende vorm van een cheque die slechts kan worden voldaan door creditering...Lees meer
tijdstip van betaling
  ... het tijdstip van betaling wordt volgens de rechtspraak geacht te zijn voltooid op het moment dat het verschuldigde...Lees meer
allonge
  ... Onder een allonge verstaan we een aanhangsel van een cheque of een wisselop dit aanhangsel worden endossementen en aval handtekeningen geplaatst...Lees meer
cheque aanbiedingstermijn
  ... met het begrip cheque aanbiedingstermijn wordt de periode bedoeld waarbinnen een cheque ter betaling moet worden aangeboden...Lees meer
chequeobligo
  ... onder het chequeobligo verstaan we dat obligo dat de bank ten name van een cliënt administreert het obligo komt overeen met...Lees meer
chequeprovisiekosten
  ... onder chequeprovisiekosten verstaan we de provisie die in rekening wordt gebracht voor binnenlandse cheques getrokken op en uitbetaald resp verrekend...Lees meer
chequeverkeer
  ... met de algemene term chequeverkeer verstaan we het geheel van betalingen in de vorm van cheques ook alle ondersteunende diensten...Lees meer
geldswaardig papier
  ... onder een geldswaardig papier verstaan we een waarde papier dat een zekere geldwaarde vertegenwoordigt...Lees meer
girale betaling
  ... onder een girale betaling verstaan we een directe overschrijving van de ene bank naar de andere ofwel het saldo...Lees meer
gegarandeerde cheque
  ... onder een gegarandeerde cheque verstaan we een cheque waarvan de betaling door de bank waarop deze cheque is getrokken...Lees meer
gekruiste cheque
  ... bij een zogenaamde gekruiste cheque zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen...Lees meer
authentiek protest
  ... Onder een authentieke protest verstaan we een door de houder van een orderbiljet ook wel promesse genaamd een wissel...Lees meer
chequeadvies
  ... onder de term cheque advies verstaan we een schriftelijk bericht van een bank de wordt de trekker genoemd aan een...Lees meer
financieeldocument
  ... de term financieel document is een in feite verzamelnaam voor een documenten zoals een wissel een promesse een cheque...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.