Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 9 mei 2016

Effectenbeurs

Effectenbeurs


De effectenbeurs is de beurs waar op beursdagen effecten worden verhandeld gedurende de daarvoor vastgestelde uren.

De handel voldoet aan strikte regels en wordt constant gecontroleerd om de belangen van de beleggers te waarborgen, wat bij informele handel uiteraard nooit het geval kan zijn.

De prijzen komen tot stand op basis van vraag en aanbod.

Omdat veel mensen bij effecten vooral denken aan aandelen spreekt men ook vaak van de aandelenbeurs.

Je mag ook zeggen dat de effectenbeurs een zichbaar gedeelte van de abstracte effectenmarkt is.

In Nederland kennen we allemaal wel het gebouw aan het beursplein (een verbreding van het Damrak) waar de beurs gevestigd is. Ook het pand van Wallstreet (onder) met de New Yorkse effectenbeurs is maar al te bekend.

effectenbeurs van Wall Street
De effectenbeurs van Wallstreet in New York


Gebruikte begrippen in effectenbeurs


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer

Begrippen waar effectenbeurs in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

koersmanipulatie(cryptogeld)
  ... we hebben het op dit weblog al een paar keer gehad over de unieke mogelijkheden die cryptogeld of...Lees meer
timerhandelcryptogeld
  ... we hebben op dit weblog al eens gekeken naar tradinghulpmiddelen...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
advance decline volgens fosback
  ... Er zijn vele manieren en technieken om het aantal gestegen fondsen en het aantal gedaalde fondsen in...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
wash trade
  ... een wash trade is een zinloze transactie tussen twee samenspannende partijen op de effectenbeurs bijvoorbeeld om aan te tonen...Lees meer
wonderaandeel
  ... het u het wonderaandeel al in portefeuille? het wonderaandeel ook wel steraandeel of beurslieveling genoemd is...Lees meer
bedrijfslid
  ... een bedrijfslid is in de wereld van de effectenbeurs een lid van de vereniging voor de effectenhandel...Lees meer
aanlappen
  ... Met de term aanlappen bedoelt men op de effectenbeurs in de daar eigen terminologie gewoon het verkopen van effecten...Lees meer
ABI
  ... De absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman g...Lees meer
absolute breadth index
  ... De absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman g...Lees meer
activityindex
  ... de absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman g...Lees meer
beursvloer
  ... het begrip beursvloer of vloer is een verouderd begrip omdat deze bij invoering van de schermenhandel is verdwenen...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
public order member
  ... een public order member meestal aangeduid als pom is een bank of commissionair die bevoegd is om op...Lees meer
afgiftekoers
  ... Onder de afgiftekoers verstaan we de koers waartegen onder andere niet op de effectenbeurs genoteerde beleggingsfondsen banken en andere financiële...Lees meer
animateur
  ... Een animateur is een partij op de effectenbeurs die al dan niet tegen betaling zorgt voor een liquide handel in...Lees meer
stemmingsindex
  ... een stemmingsindex is een index van de stemming op de effectenbeurs zodat er op het op zich zeer belangrijke sentiment...Lees meer
strafbankje
  ... het strafbankje van de beurs is de minder officiële benaming van een denkbeeldig deel van de effectenbeurs waar de fondsen...Lees meer
misbruik van voorwetenschap
  ... onder het maken van misbruik van voorwetenschap verstaan we het gebruik maken van koersgevoelige informatie die niet voor...Lees meer
upward potential
  ... het zogenaamde upward potential is het theoretische vermogen dat een fonds op grond van markttechnische of fundamentele factoren heeft...Lees meer
aex information technology
  ... Het computersysteem aex access 2000 is het elektronisch voorportaal tot de beurs dit door amsterdam exchanges ontwikkelde systeem bestaat...Lees meer
electioncyclus
  ... de election cyclus ook wel presidential election cycle of presidentcyclus genaamd is het verschijnsel dat...Lees meer
wallstreet
  ... zowel het adres van de New York Stock exchange als een veel gebruikte benaming...Lees meer
AMerican stock EXchange
  ... De american stock exchange ofwel amex is qua grootte de tweede effectenbeurs in de verenigde staten...Lees meer
AMEX
  ... De american stock exchange ofwel amex is qua grootte de tweede effectenbeurs in de verenigde staten en moet...Lees meer
asx
  ... De asx is de effectenbeurs van australie die gevestigd is in sydney...Lees meer
odd lot
  ... een odd lot is een order op een effectenbeurs waarvan de omvang kleiner is dan het gebruikelijke aantal waarin...Lees meer
opentsa
  ... het zogenaamde open trading system amsterdam is één van de elektronische handelssystemen van de effectenbeurs van euronext amsterdam...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
interprofessie
  ... we spreken van de interprofessie bij de groep bedrijven die uitsluitend werkzaam zijn rond de effectenbeurs en de effectenhandel denk...Lees meer
sponsor
  ... onder een sponsor verstaan we bij de officiële markt een emissiehuis dat de aanvraag tot toelating tot de notering aan...Lees meer
tradingregulations
  ... de trading regulations zijn door de effectenbeurs uitgevaardigde handelsvoorschriften die door de handelaren in acht genomen moeten worden...Lees meer
psychologische steun en weerstand
  ... iedereen kent het verschijnsel dat winkelbedrijven graag werken met prijzen als &#83644 99 in plaats van &#83645...Lees meer
beursdag
  ... een beursdag is elke dag waarop op de beurs handel mogelijk is in het algemeen alle werkdagen minus de feestdagen...Lees meer
beursfonds
  ... beursfonds is een aanduiding voor de aandelen obligaties etc van een vennootschap instelling etc die op de effectenbeurs worden verhandeld...Lees meer
courantfonds
  ... een courant fonds is een effect dat genoteerd is op een offici ële effectenbeurs en gemakkelijk kan worden verhandeld...Lees meer
executievaneffecten
  ... onder het begrip executie van effecten verstaan we de executoriale verkoop van effecten het betreft een openbare verkoop die...Lees meer
executoriale verkoop van effecten
  ... onder het begrip executoriale verkoop van effecten ofwel executie van effecten verstaan we de openbare verkoop die...Lees meer
midcap
  ... de midcap is het middensegment qua grootte van opgenomen bedrijven van de effectenbeurs van euronext amsterdam...Lees meer
open hoek
  ... een open hoek was vroeger in de tijd van de fysieke beursvloer de plaats op de effectenbeurs waar na...Lees meer
overbroked
  ... we gebruiken de term overbroked bij een effectenbeurs of andere financiële beurs die gebrek heeft aan beleggers en andere handelaren...Lees meer
wind
  ... het begrip wind komen we op de effectenbeurs tegen in het begrip "in de wind gaan" wat een andere benaming...Lees meer
openbare markt
  ... de openbare markt is de effectenmarkt waarbij transacties via een effectenbeurs plaatsvinden en daarmee voor iedereen inzichtelijk zijn...Lees meer
semi automatisch limietenboek
  ... onder het semi automatisch limietenboek verstaan we het orderboek voor de meest actieve fondsen van de amsterdamse effectenbeurs...Lees meer
dubbele notering
  ... we spreken van een dubbele notering bij een fonds dat aan meer dan ã©ã©n effectenbeurs genoteerd is...Lees meer
koersinformatie
  ... onder koersinformatie verstaan we alles wat met koersvorming zowel actueel als in de tijd gezien te maken heeft...Lees meer
niet actieffonds
  ... een niet actief fonds is een fonds waarbij de dagelijkse omzet op de amsterdamse effectenbeurs niet groot is...Lees meer
obligatiebeurs
  ... de obligatiebeurs is een onderdeel van de effectenbeurs waar obligaties worden verhandeld te vergelijken met de aandelenbeurs meestal is de...Lees meer
primaire effectenbeurs
  ... de primaire effectenbeurs is een onderdeel van de openbare kapitaalmarkt waar alle transacties betreffende de uitgifte van nieuwe aandelen...Lees meer
reglement voorbeursgemachtigden en beursemployees
  ... het reglement voor beursgemachtigden en beursemployés is een reglement van de vereniging voor de effectenhandel dat de...Lees meer
reglement voor de effecten handel vereniging voor de effectenhandel
  ... het reglement voor de effectenhandel vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat...Lees meer
fixed settlement
  ... fixed settlement is het afhandelingssysteem van de effectenbeurs waarbij zowel de levering als de betaling van effecten moeten plaats...Lees meer
fondsenreglement
  ... het fondsenreglement is het reglement van de effectenbeurs van amsterdam exchanges waarin de rechten en plichten van een uitgevende instelling...Lees meer
indicatie
  ... de indicatie zijn de eerste bied en laatkoersen die een hoekman of de vergelijkbare functionaris die hem op de beurs heeft...Lees meer
initial public offering
  ... initial public offering ofwel ipo is een engelse term voor de eerste uitgifte van aandelen of obligaties op...Lees meer
IPO
  ... initial public offering ofwel ipo is een engelse term voor de eerste uitgifte van aandelen of obligaties op...Lees meer
koersgevoeligheid
  ... we spreken van de koersgevoeligheid van een aandeel bij het relatieve koersgedrag van ten opzichte van de algemene ontwikkeling op...Lees meer
een notering hebben
  ... bij beursondernemingen spreken we van noteren van een notering hebben of genoteerd staan wanneer deze in de officiële prijscourant van...Lees meer
genoteerd staan
  ... bij beursondernemingen spreken we van noteren van een notering hebben of genoteerd staan wanneer deze in de officiële prijscourant van...Lees meer
noteren
  ... bij beursondernemingen spreken we van noteren van een notering hebben of genoteerd staan wanneer deze in de officiële prijscourant van...Lees meer
offhour trading
  ... onder de off hour trading verstaan we de schermenhandel op de effectenbeurs van new york tot een uur...Lees meer
officiële markt
  ... de officiële markt is een gedeelte van de amsterdamse effectenbeurs waar de effecten die overeenkomstig de geldende regels uit...Lees meer
onderbeurs
  ... we spreken wel van onderbeurs als iets gedurende de handelsuren van de effectenbeurs plaatsvindt...Lees meer
parallelmarkt
  ... de parallelmarkt was in vroeger tijden een deel van de effectenbeurs waar kleinere fondsen verhandeld worden die niet aan...Lees meer
washtrade
  ... een wash trade is een zinloze transactie tussen twee samenspannende partijen op de effectenbeurs bijvoorbeeld om aan te tonen...Lees meer
parallelmarktspecialist
  ... de parallelmarktspecialist was vroeger een gespecialiseerd bedrijfslid van de amsterdamse effectenbeurs dat bemiddelde bij transacties op de parallelmarkt...Lees meer
NASE
  ... de nominee amsterdam stock exchange nv vaak afgekort tot nase is een dochteronderneming van de vereniging...Lees meer
nominee amsterdam stock exchange nv
  ... de nominee amsterdam stock exchange nv vaak afgekort tot nase is een dochteronderneming van de vereniging...Lees meer
flexible exchange optie
  ... een flexible exchange optie is een optiecontract met een door de...Lees meer
flexoptie
  ... een flexpensioen is een vorm van een vervroegd pensioen dat wordt uitgekeerd vanaf een door de werknemer bepaalde datum tot...Lees meer
CFD
  ... een cf effect is een standaard effect aan toonder dat bestaat uit een mantel en een dividend of couponblad...Lees meer
contract for difference
  ... cfd's ofwel contract for difference zijn overeenkomsten gemaakt tussen twee partijen om het prijsverschil te verrekenen tussen de aankoopprijs en...Lees meer
boston stockexchange
  ... de boston stock exchange was de locale beurs van boston verenigde staten de boston stock exchange was de op...Lees meer
BSE sensitive index
  ... de bse sensitive index is een belangrijke index van de effectenbeurs van mumbai in india...Lees meer
bvjr
  ... bvjr is de afkorting van bolsa de valores do rio de janeiro een effectenbeurs die inmiddels niet meer bestaat...Lees meer
dalende trend
  ... de term dalende trend of downtrend komt uit de technische analyse het is een ontwikkeling op de effectenbeurs die...Lees meer
Dow Jones Koersgemiddelde
  ... in plaats van over het dow jones koersgemiddelde heeft men het over de dow jones index of nog...Lees meer
dunne markt
  ... een dunne markt is de situatie waarin op de effectenbeurs weinig in een fonds wordt gehandeld omdat tegenover weinig vraag...Lees meer
buoyant
  ... de term buoyant betekent letterlijk de opwaartse druk die een lichaam in water ondervindt...Lees meer
retailmarkt
  ... onder de retailmarkt verstaan we het deel van de effectenbeurs dat met name voor particuliere beleggers bedoeld is...Lees meer
aandelenbeurs
  ... De aandelenbeurs is een deel van de algemenere effectenbeurs waar de handel in al uitgegeven aandelen plaatsvindt nieuwe aandelen worden...Lees meer
secundaire effectenbeurs
  ... de secundaire effectenbeurs is een onderdeel van de openbare kapitaalmarkt waar alle transacties betreffende reeds uitgegeven aandelen obligaties warrants...Lees meer
basel stockexchange
  ... De basel stock exchange is zoals de naam al aangeeft een effectenbeurs die gevestigd is in de zwitserse...Lees meer
beurscall
  ... met een een zogenaamde beurscall wordt een bepaalde vorm van een daggeldlening bedoeld namelijk een lening die verstrekt wordt aan...Lees meer
wholesale markt
  ... de wholesalemarkt is de markt op de effectenbeurs waar grotere orders worden verhandeld...Lees meer
telaviv stockexchange
  ... de effectenbeurs van tel aviv in israel...Lees meer
tradingsystem amsterdam
  ... er moet nog wat aan geschaafd worden maar dan gaat het ultieme tradinghulpmiddel voor bitcoin en daarmee ook voor nederlandse...Lees meer
claimemissie
  ... een claimemissie is een vorm van een emissie waarbij bestaande aandeelhouders een voorkeursrecht hebben ten opzichte van nieuwe aandeelhouders bij...Lees meer
flow of fundsindicators
  ... De zogenaamde Flow of funds indicators zijn bedoeld om een indicatie te geven van de verwachtingen van grote marktpartijen....Lees meer
gesloten hoek met doorlopende notering
  ... onder een gesloten hoek met doorlopende notering verstond men in de tijd van de werkelijke beursvloer...Lees meer
giraal leverbare fondsen
  ... giraal leverbare fondsen zijn normaal tot de notering op de amsterdamse effectenbeurs toegelaten effecten deze zijn echter bij...Lees meer
chaostheorie
  ... de zogenaamde chaos theorie wordt gebruikt voor de beschrijving van het gedrag van niet lineaire systemen in plaats van...Lees meer
all shareindex
  ... De all share index is een door amsterdam exchanges ontwikkelde en berekende index die betrekking heeft op alle...Lees meer
amsterdam exchanges
  ... Onder amsterdam exchanges verstaan we de in amsterdam gevestigde tak van euronext de vroegere effectenbeurs ook wel beursplein 5...Lees meer
amsterdam stock exchange tradingsystem
  ... Het amsterdam stock exchange trading system was vroeger het handelssysteem dat werd gebruikt op de effectenbeurs...Lees meer
ping
  ... de term ping kent meerdere betekenissen 1 op de valutabeurs gongslag op de amsterdamse beurs als teken dat met de vaststelling...Lees meer
beursstemming
  ... de effectenbeurs kent een eigen terminologie om de beursstemming weer te geven op een bepaalde dag of over een afgelopen...Lees meer
market surveillance
  ... market surveillance is een afdeling van euronext amsterdam die is belast met het toezicht op de handel en de...Lees meer
beursintroductie
  ... we spreken van een beursintroductie of vaak kortweg van "een introductie" als een effect bijvoorbeeld een aandeel voor het eerst...Lees meer
copenhagen stockexchange
  ... de copenhagen stock exchange is effectenbeurs van kopenhagen in denemarken...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.