Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 9 mei 2016

Couponrente

Couponrente


De couponrente is het rentepercentage waarmee de rentevergoeding over de nominale waarde van de obligatie wordt aangeduid.

Ook wel gewoon de coupon van de obligatie genoemd.

Couponrente wordt uitgedrukt in procenten van het nominale bedrag van een obligatie.
Gebruikte begrippen in couponrente


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

coupon
  ... een coupon is een rentebewijs bij obligaties de coupon bevat de vervaldatum de dag van uitbetalen en het bedrag aan rente...Lees meer
nominale bedrag
  ... onder het nominale bedrag van een lening verstaan we het bedrag zonder opgebouwde rente of dergelijke waar de lening...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rentepercentage
  ... het rentepercentage is het percentage van de uitstaande lening dat als rente betaald moet worden...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar couponrente in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bedrijfsobligatie
  ... een bedrijfsobligatie is een obligatie die is uitgegeven door een onderneming in plaats van door de overheid...Lees meer
obligatie
  ... de aflossingswinst is de winst die wordt behaald als een obligatie op een hogere koers wordt afgelost dan waar de...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
couponrendement
  ... het couponrendement is de verhouding tussen het rentepercentage over het nominale bedrag van de obligatie en de beurskoers...Lees meer
koers winstverhouding
  ... de koers winstverhouding wordt gebruikt om te zien of een aandeel relatief duur geprijsd is ten opzichte van andere...Lees meer
yieldelbow
  ... de yield elbow is het punt op de yieldcurve waar de couponrente het hoogste is...Lees meer
accrual bond
  ... de zerobond eigenlijk de zero coupon bond genaamd is een vorm van een obligatie waarbij in feite de obligatie gekocht...Lees meer
zero coupon bond
  ... de zerobond eigenlijk de zero coupon bond genaamd is een vorm van een obligatie waarbij in feite de obligatie gekocht...Lees meer
zerobond
  ... de zerobond eigenlijk de zero coupon bond genaamd is een vorm van een obligatie waarbij in feite de obligatie gekocht...Lees meer
aflossingsverlies
  ... In de obligatiehandel is het zogenaamde aflossingsverlies het verlies dat wordt geleden als een obligatie op een lagere koers wordt...Lees meer
yield advantage
  ... yield advantage is een term uit de usa het verschil tussen de opbrengst van een converteerbare obligatie couponrente...Lees meer
fysiekeffect
  ... een zogenaamd fysiek effect of fysiek stuk dan wel kortweg stuk is een effect in de vorm van een...Lees meer
premieobligaties
  ... premieobligaties vallen bij de obligaties in een aparte categorie ze doen namelijk nog het meest denken aan een vorm van...Lees meer
meeverkochte rente
  ... een lening of obligatie bouwt in de loop van het jaar rente op...Lees meer
contante waarde eeuwig durende lening
  ... veel landen geven staatsobligaties uit in de vorm van eeuwigdurende leningen ofwel "perpetuals"...Lees meer
aandelenenobligaties
  ... Laten we eens ingaan op het verschil tussen aandelen en obligaties we doen dat aan de hand van een...Lees meer
geindexeerde obligatie
  ... onder een geïndexeerde obligatie verstaan we een bepaalde vorm van een obligatie waarbij de couponrente en of de aflossing...Lees meer
premielening
  ... een premielening is een speciale vorm van een obligatielening met een couponrente ver beneden de gangbare marktrente op het...Lees meer
IBOND
  ... een ibond is een amerikaanse obligatie waarbij de couponrente wordt aangepast aan de inflatie...Lees meer
bons de tresor interet annual normalise
  ... onder het begrip bons de trã©sor ã  intã©rãªt annual normalisã© verstaan we obligaties die...Lees meer
BTAN
  ... onder het begrip bons de trésor á  intèrèt annual normalisé verstaan we obligaties die...Lees meer
dirty price
  ... de dirty price is de prijs van een obligatie inclusief de sinds de vorige uitbetaling van de coupons opgebouwde...Lees meer
doorgestreepte coupon
  ... onder een doorgestreepte coupon verstaan we een coupon die recht geeft op slechts een gedeeltelijk uitbetaling van de couponrente...Lees meer
gilt
  ... een gilt is de engelse term voor een engelse staatsobligatie er bestaan vele varianten van de gilt de meeste gilts betalen een...Lees meer
rente risico
  ... het renterisico wordt ook wel rentestandrisico genoemd het is de onzekerheid over rentekosten en opbrengsten als gevolg van onvoorzienbare toekomstige veranderingen...Lees meer
couponbelasting
  ... couponbelasting is een niet in nederland bestaande vorm van belasting die geheven wordt over de betaalde couponrente...Lees meer
effectenadministratie
  ... een belangrijk onderdeel bij een effecten bank is de effectenadministratie het mag duidelijk zijn dat de automatisering aan deze administratie zeker...Lees meer
eeuwigdurende rente
  ... de eeuwigdurende rente is de couponrente die wordt vergoed op een eeuwigdurende obligatielening...Lees meer
meegekochte rente
  ... dat betekent dat als je een paar...Lees meer
current yield
  ... de current yield is de jaarlijkse interest op een obligatie couponrente gedeeld door de marktwaarde van de obligatie dit is...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.