Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 16 mei 2016

Coupon

Coupon


Een coupon is een rentebewijs bij obligaties.

De coupon bevat de vervaldatum (de dag van uitbetalen) en het bedrag aan rente dat de obligatie gegarandeerd uit zal betalen.

Fysiek is de coupon een van een volgnummer voorzien, onderdeel van het couponblad van een zogeheten klassiek stuk (Kstuk).

Overigens heeft de coupon niet altijd een volgnummer. Tegen inlevering van deze coupon kan de verschuldigde rente op een obligatie geïncasseerd worden op de op de coupon vermelde datum en plaats.

Elke coupon draagt hetzelfde nummer als de bijbehorende mantel van de obligatie.
Gebruikte begrippen in coupon


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

couponblad
  ... het couponblad is een onderdeel van een klassieke obligatie bij een zogeheten klassiek stuk k stuk was het couponblad een...Lees meer
klassiek stuk
  ... een klassiek stuk wordt ook wel genoemd kstuk of traditioneel stuk het is een aandeel of obligatie bestaande uit...Lees meer
mantel
  ... de mantel is het deel van een obligatie in de klassieke uitvoering een fysiek effect dus dat recht geeft op...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
stuk
  ... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer
vervaldatum
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer

Begrippen waar coupon in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

clickfonds
  ... in de jaren negentig was het zogenaamde clickfonds zeer populair daarna zakte de animo iets in maar af en toe duiken...Lees meer
ponzi schema
  ... een "ponzi schema" is de verzamelnaam van een aantal dubieuze of zelfs frauduleuze technieken die bedoeld zijn om mensen...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
gestripte obligatie
  ... onder een gestripte obligatie verstaan we een obligatie die zonder de coupon wordt verhandeld...Lees meer
overheid affidavit
  ... de term affidavit kent een tweetal betekenissen 1 een affidavit is een onder ede afgelegde verklaring tegenover een daartoe bevoegde ambtenaar...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
accrual bond
  ... de zerobond eigenlijk de zero coupon bond genaamd is een vorm van een obligatie waarbij in feite de obligatie gekocht...Lees meer
zero coupon bond
  ... de zerobond eigenlijk de zero coupon bond genaamd is een vorm van een obligatie waarbij in feite de obligatie gekocht...Lees meer
zerobond
  ... de zerobond eigenlijk de zero coupon bond genaamd is een vorm van een obligatie waarbij in feite de obligatie gekocht...Lees meer
schatz future
  ... de schatz future is een rentefuture afgeleid van de tweejaars rente en heeft een theoretische coupon van 6% mogelijke leverbare...Lees meer
aandelenenobligaties
  ... Laten we eens ingaan op het verschil tussen aandelen en obligaties we doen dat aan de hand van een...Lees meer
mantelobligatie
  ... een zogenaamde mantelobligatie is een obligatie die verhandeld wordt zonder couponblad er zijn tijden geweest dat deze constructie interessant was...Lees meer
negatieve rente
  ... tegenwoordig voorjaar 2105 komen we het vreemde begrip negatieve rente nog wel eens tegen met name staatsobligaties van de...Lees meer
hybrideinstrument
  ... we spreken in de beleggerswereld wel van een hybride instrument als het beleggingsobject zowel kenmerken van een obligatie als...Lees meer
discount security
  ... we spreken van discount security bij een effect dat verkocht wordt onder de pariteit dus bijvoorbeeld een obligatie van...Lees meer
obligatiefuture
  ... de obligatie future is een termijncontract gebaseerd op een hypothetische obligatie met een coupon van 7% en een nominale...Lees meer
IBOND
  ... een ibond is een amerikaanse obligatie waarbij de couponrente wordt aangepast aan de inflatie...Lees meer
CATS
  ... certificates of accrual on treasury securities wordt meestal afgekort tot cats er zijn twee soorten cats...Lees meer
certificates of accrual on treasury
  ... met certificeren wordt het omzetten van aandelen in certificaten bedoeld vaak met als doel het voorkomen van ongewenste overnames...Lees meer
CF stuk
  ... cfstukken zijn de fysieke aandelen waarbij de inning van het dividend niet plaatsvindt door het inleveren van dividendbewijzen zoals bij...Lees meer
doorgestreepte coupon
  ... onder een doorgestreepte coupon verstaan we een coupon die recht geeft op slechts een gedeeltelijk uitbetaling van de couponrente...Lees meer
betaalbaarstellen coupons of dividenden
  ... onder het begrip betaalbaar stellen van coupons of dividenden verstaan we bij obligaties het aanwijzen van...Lees meer
ruildepot
  ... het ruildepot is een effectendepot waarin volledige zogeheten klassieke stukken terug te vinden zijn die verstrekt worden aan de eigenaars...Lees meer
verjaring van een coupon
  ... onder verjaring van een coupon verstaan we het na 5 jaar niet meer betalen van de coupon door een debiteur...Lees meer
verzilveren
  ... onder verzilveren verstaan we het inwisselen van een coupon of dividendbewijs tegen geld...Lees meer
betaalbaarstelling
  ... onder betaalbaarstelling verstaan we het aanwijzen van een dividendbewijs of coupon waarop bijvoorbeeld het dividend wordt uitgekeerd of de obligatie...Lees meer
schatz
  ... de schatz future is een rentefuture afgeleid van de tweejaars rente en heeft een theoretische coupon van 6% mogelijke leverbare leningen...Lees meer
lopende rente
  ... de lopende rente is de rente die na de uitbetaling van de vorige coupon aangegroeid is maar die nog niet...Lees meer
strippen
  ... onder strippen verstaan we het scheiden van de mantel nominale waarde en de coupon rentebetaling van een obligatie...Lees meer
stuknummer
  ... het stuknummer is het op een fysiek effect vermelde volgnummer dat op de mantel de talon en elke coupon of...Lees meer
clausthalerbond
  ... een clausthaler bond is een obligatie met een coupon van ongeveer een half procent...Lees meer
fixed rate
  ... een coupon is een rentebewijs bij obligaties de coupon bevat de vervaldatum de dag van uitbetalen en het bedrag aan rente...Lees meer
couponblad
  ... het couponblad is een onderdeel van een klassieke obligatie bij een zogeheten klassiek stuk k stuk was het couponblad een...Lees meer
couponnota
  ... met een couponnota bedoelen we de nota waarop de rente van een coupon van een obligatie aan de cli ënt wordt...Lees meer
couponrente
  ... de couponrente is het rentepercentage waarmee de rentevergoeding over de nominale waarde van de obligatie wordt aangeduid...Lees meer
exdatum
  ... het begrip ex datum kent meerdere betekenissen namelijk 1 de eerste dag waarop een fonds wordt verhandeld zonder een specifiek...Lees meer
ex
  ... de term ex wordt geplaatst voor een aandeel waar de claim of het stock dividend al af is...Lees meer
interestonlyprincipalonly
  ... onder interest only principal only ofwel afgekort iopo verstaan we een obligatie die is gesplitst in een...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.