vrijdag 22 mei 2015

zakelijk recht

zakelijk recht


Onder een zakelijk recht verstaan we het absolute recht op een zaak, bijvoorbeeld bij eigendom.
Gebruikte begrippen in zakelijk recht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer

Begrippen waar zakelijk recht in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

horizontaal eigendom
  ... een horizontaal eigendom is een zakelijk recht bestaande uit een aandeel in het eigendomsrecht op een gebouw en grond...Lees meer
blote eigendom
  ... onder het zogenaamde blote eigendom verstaan we een zakelijk recht van een ander op volle genot van een eigendom...Lees meer
erfpacht
  ... erfpacht vinden we in bepaalde gemeenten sommige huizen staan dan op grond die bijvoorbeeld eigendom van de gemeente is...Lees meer
hypotheekakte
  ... onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak de...Lees meer
hypotheekbedingen
  ... onder de hypotheekbedingen verstaan we de bedingen zeg maar voorwaarden die een hypotheekhouder kan maken tegelijk met het zakelijk recht...Lees meer
hypotheekhouder
  ... onder de hypotheekhouder verstaan we degene aan wie als zekerheid voor zijn vordering het zakelijk recht van hypotheek is verleend...Lees meer
droit de suite
  ... met het begrip droit de suite wat ook wel zaaksgevolg wordt genoemd bedoelt men de omstandigheid dat een...Lees meer
verjaring
  ... verjaring is een door de wet erkend middel om mits aan bepaalde vereisten is voldaan...Lees meer
opstalrecht
  ... het opstalrecht is het zakelijk recht om de eigendom te bezitten van de op de grond van een ander staande...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.