Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zaterdag 9 april 2016

Stellen

Stellen


Onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen – een biedprijs en een laatprijs – waartegen de afgever van die prijzen bereid is een beperkt bedrag aan bijv. vreemde valuta's zowel te kopen als ook te verkopen.

Het stellen geschiedt voornamelijk en hoofdzakelijk tussen professionele marktpartijen en is gebaseerd op reciprociteit, van stellen en gesteld worden.

Zie ook begrippen als nauwstellen van vreemde valuta en wijdstellen van vreemde valuta.
Gebruikte begrippen in stellen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

biedprijs
  ... de biedkoers is de prijs die voor een effect wordt geboden maar waar geen orders op uitgevoerd zijn...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
reciprociteit
  ... onder de reciprociteit verstaan we een evenwichtig verloop in de wederzijds toegevoerde transacties en of aangehouden saldi tussen banken...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
vreemde valuta
  ... onder een vreemde valuta verstaan we de valuta die wettig betaalmiddel is in een ander land dan waar de...Lees meer

Begrippen waar stellen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bitcoin in gebruik
  ... als we het hebben over geld dan zien we zaken als bankbiljetten en munten voor ons die we...Lees meer
administratie elektronisch geld
  ... Accountant administratieconsulent of afgekort aa is de officiële titel voor een financieel administratief deskundige die voor derden de administratie...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
verborgen gevaren van opties
  ... Opties zijn mooie beleggingshulpmiddelen maar ze hebben ingbeouwde gevaren...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelhoudersmacht
  ... Onder de term aandeelhoudersmacht verstaan we de macht die aandeelhouders direct of indirect hebben binnen een vennootschap...Lees meer
aandelenselectie
  ... met aandelenselectie bedoelen we het uitzoeken van de beste aandelen voor een effectenportefeuille aandelenselectie wordt ook wel stockpicking genoemd voor velen...Lees meer
aandelenselectie
  ... met aandelenselectie bedoelen we het uitzoeken van de beste aandelen voor een effectenportefeuilleaandelenselectie wordt ook wel stockpicking genoemd voor velen...Lees meer
gann
  ... w d gann begon zijn loopbaan op 13 jarige leeftijd met het verkopen van sigaren en kranten in de treinen...Lees meer
geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer
speculant
  ... de term "speculant" heeft een ongunstige ondertoon voor de media en daardoor veel slecht geïnformeerde...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
verliesbeperking
  ... verliesbeperking komt uit het bekende beleggersgezegde "cut your losses and let your profit run" bij beleggen komt meer psychologie de zogenaamde...Lees meer
arbitrage
  ... Onder arbitrage verstaan we de professionele handel die profiteert van koers verschillen tussen verschillende beurzen op hetzelfde tijdstip door transacties...Lees meer
risico aversie
  ... moneymanagement bepaalt of u gaat winnen of verliezen! onder het begrip risico aversie verstaan we...Lees meer
aandelenindex
  ... Een aandelenindex is een permanent berekend getal dat de richting van de beurs als geheel aangeeft. De aandelenindex wordt daarom vaak...Lees meer
beige book
  ... Een belangrijke indicator voor de fed is het zogenaamde beige book elke bank die bij de fed is aangesloten...Lees meer
fiatgeld
  ... fiduciair geld ofwel fiatgeld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
fiduciair geld
  ... fiduciair geld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
margin price
  ... de margin price is de door de clearinginstituten dagelijks vast te stellen koers per optieserie die dient te worden...Lees meer
marginprice
  ... de margin price is de door de clearinginstituten dagelijks vast te stellen koers per optieserie die dient te worden...Lees meer
optiebeta
  ... net als bij aandelen kunnen we ook een beta voor opties berekenen een optiebeta dus...Lees meer
rentabiliteit van het eigenvermogen
  ... onder de rentabiliteit op het eigen vermogen verstaan we de nettowinst gedeeld door eigen vermogen maal 100%...Lees meer
koopmoment
  ... het is als een oude vraag die veel beleggers uit hun slaap houdt wat is nu het beste koopmoment?...Lees meer
cognitieve dissonantie
  ... de term cognitieve dissonantie slaat op het feit dat mensen en daarmee ook beleggers vaak heel goed weten wat...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
effectenkrediet
  ... effectenkrediet is een vorm van een lening waarbij effecten als zekerheid of onderpand voor de lening dienen het stellen van...Lees meer
efficiente markt hypothese
  ... de mening van academici over de voorspelbaarheid van beurskoersen wordt voornamelijk gedomineerd door de efficiente markt theorie hypothese...Lees meer
systeemprofiel
  ... het systeemprofiel is een simpele manier om direct snel een indruk te krijgen van de prestaties van een tradingsysteem...Lees meer
eisen trading systeem
  ... voordat we zelf een trading systeem gaan opzetten dan wel een systeem aan...Lees meer
bad bank
  ... Een bad bank is een bank die alle financi ële producten opkoopt waarvan de waarde voor zover aanwezig niet of...Lees meer
vuilnisbank
  ... een bad bank is een bank die alle financiële producten opkoopt waarvan de waarde voor zover aanwezig niet of...Lees meer
risk reward ratio
  ... onder de risk reward ratio verstaan we een verhoudingsgetal dat aangeeft hoeveel risico er gelopen wordt bij een...Lees meer
risk reward ratio
  ... onder de risk reward ratio verstaan we een verhoudingsgetal dat aangeeft hoeveel risico er gelopen wordt bij een...Lees meer
EMA
  ... bij het exponentieel voortschrijdend gemiddelde of zoals meestal wordt gezegd het ema wordt steeds het verschil met de...Lees meer
exponentieel voorschrijdend gemiddelde
  ... bij het exponentieel voortschrijdend gemiddelde of zoals meestal wordt gezegd het ema wordt steeds het verschil met de...Lees meer
onzekerheid
  ... traders zijn net mensen en hebben dus last van twijfel en onzekerheid mensen denken maar al te graag in goed...Lees meer
chart reading
  ... onder chartreading of charting verstaan we in de wereld van de technische analyse het analyseren van grafieken van historische...Lees meer
financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waavan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderinge en...Lees meer
winstneming
  ... onder winstneming of winstnemen wordt het verzilveren van papieren winsten verstaan ook wel het met winst verkopen van effecten met...Lees meer
overboughtoversoldindicator
  ... de overbought oversold oscilator is een wat ouder hulpmiddel om vast te stellen of een fonds wel erg...Lees meer
hoofdelijke aansprakelijkheidsverklaring
  ... een hoofdelijke aansprakelijkheidsverklaring is de verklaring van twee of meer schuldenaren waarbijdeze zich hoofdelijk aansprakelijk stellen ten aanzien van...Lees meer
voorwaardentradingsysteem
  ... veel beleggers denken met een computergestuurd tradingsysteem de pot met goud over de drempel van de deur naar binnen...Lees meer
jellyrolls
  ... de jelly rollsis een optiestrategie die volledig gebaseerd is op arbitrage gaat uit van een long position in synthetisch aandelen...Lees meer
affirmative obligations
  ... De zogenaamde affirmative obligations zijn de eisen die gesteld worden aan de marketmakers op de nasdaq...Lees meer
algemenebank
  ... Een zogenaamde algemene bank vroeger ook wel handelsbank genoemd biedt het volledige dienstenpakket van een bank aan...Lees meer
handelsbank
  ... een zogenaamde algemene bank vroeger ook wel handelsbank genoemd biedt het volledige dienstenpakket van een bank aan en valt...Lees meer
gezonde correctie
  ... de onzinterm gezonde correctie wordt door sommige vermogensbeheerders en of beleggingsadviseurs gebruikt om hun klanten gerust te stellen na...Lees meer
onderzetting
  ... met de term onderzetting bedoelen we het beschikbaar stellen van onroerend goed als onderpand bijvoorbeeld bij het verstrekken van...Lees meer
marketmaker
  ... een market maker is een lid van de optiebeurs dat gemachtigd is uitsluitend te handelen voor eigen rekening en...Lees meer
expertsystem
  ... een expertsystem bestaat uit software die op basis van regels machinaal leesbaar en verwerkbaar worden opgeslagen in een zogenaamde...Lees meer
gokken of trading
  ... veel mensen hebben er moeite mee als hun zo goed uitgedachte trade totaal...Lees meer
realistische doelstellingen bij trading
  ... de meeste traders werken sterk naar een bepaalde doelstelling toe die doelstelling ligt vaak in de richting...Lees meer
visualisatie bij trading
  ... een concept dat je bij succesvolle traders nog al eens tegenkomt is dat van de visualisatie dat heeft...Lees meer
zelfevaluatie
  ... elke trader of vaak handelende belegger zal in elk geval na een verliesgevende transactie aan...Lees meer
know your customer principe
  ... het know your customer principe is het principe dat in steeds meer landen gehanteerd wordt dat een...Lees meer
fout bij trading
  ... natuurlijk heeft u heel goed nagedacht over uw tradingplan u hebt het door en door getest...Lees meer
deflatie
  ... onder deflatie verstaan we de verhoging van de geldwaarde door vermindering van het aantal in omloop zijnde bankbiljetten...Lees meer
swap
  ... een swap is het uitruilen van een opbrengst van een bepaalde som geld deze som geld de hoofdsom ofwel in...Lees meer
trust
  ... een trust is een juridische constructie waarbij iemand de zg grantor zijn rechten bijvoorbeeld op geld of een vermogen overdraagt...Lees meer
verpanding
  ... onder verpanding verstaan we het stellen van een onderpand bij het aangaan van een lening zoals bijvoorbeeld een hypotheek vraagt...Lees meer
perfectionisme
  ... wellicht kent u die traders wel die elke minuut die zij hebben bezig zijn met het ontwikkelen van...Lees meer
positionsizing
  ... in de wereld van de trading is men het er wel over eens dat het bedrag dat we in...Lees meer
nutsbedrijf
  ... een nutsbedrijf of ook wel gemeenschapsbedrijf is een bedrijf dat is opgericht om te voorzien in bepaalde maatschappelijke behoeften zonder...Lees meer
atm
  ... Een atm optie wat een veelgebruikte afkorting is van een at the money optie is een optie waarbij de uitoefenprijs ongeveer...Lees meer
bescheidentrader
  ... er is onder traders een engelstalig gezegde dat...Lees meer
ideale trader
  ... er zijn vele boeken vol geschreven over de ideale trader want bijna iedereen die zich wel eens in...Lees meer
interimdividend
  ... onder interim dividend verstaan we een vorm van dividend die meestal halfjaarlijks vaak bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers...Lees meer
schadeverzekering
  ... onder een schadeverzekering verstaan we een overeenkomst waarbij de verzekeraar zich verbindt om tegen betaling van een premie de verzekerde...Lees meer
verwachtingen
  ... verwachtingen op elk gebied spelen een grote rol in de economische en financiële wereld en kunnen vaak van grote betekenis...Lees meer
big bang
  ... de zogenaamde big bang ofwel 27 okt 1986 was de dag dat de beurs in londen revolutionair veranderde...Lees meer
prospectus
  ... het prospectus of ook wel emissieprospectus of introductiebericht is een publicatie waarin alle voorwaarden en dergelijke bij een emissie van...Lees meer
rate of change
  ... de rate of change ofwel roc is de procentuele verandering van de koers ten opzichte van een bepaalde...Lees meer
ROC
  ... de rate of change ofwel roc is de procentuele verandering van de koers ten opzichte van een bepaalde...Lees meer
introductiebrief
  ... een introductiebrief is een brief waarmede een bank een cliënt introduceert bij één van haar correspondenten met in deze brief...Lees meer
protectie
  ... protectie betekent letterlijk bescherming denk aan het engelse "to protect" als we spreken over protectie dan hebben we het over...Lees meer
reference bank
  ... een reference bank behoort tot eén of meer banken waarvan de door hen berekende rente waartegen zij geld lenen...Lees meer
blad
  ... een blad is een onderdeel van een fysiek aandeel of een fysieke obligatie een stuk papier derhalve dat de bezitter...Lees meer
dividendrendement
  ... het dividendrendement maakt op een relatief gemakkelijk manier vergelijking met andere beleggingsvormen mogelijken het moge duidelijk zijn dat het dividendrendement...Lees meer
marginprice
  ... de margin price is de door de clearinginstituten dagelijks vast te stellen koers per optieserie die dient te worden...Lees meer
controlebureau vereniging voor de effectenhandel
  ... het controlebureau vereniging voor de effectenhandel is de organsiatie die ondermeer tot taak haar taak rekent...Lees meer
demonstratie effect
  ... we spreken van een demonstratie effect wanneer we producten gaan kopen uitsluitend vanwege het feit dat deze status en...Lees meer
individueel goed
  ... een individueel goed is een goed dat in beginsel bestemd is voor een persoon of soms een groep van...Lees meer
overalllimiet
  ... een overall limiet is een vorm van een kredietlimiet waarbij de kredietnemer van de kredietfaciliteit gebruik mag maken in...Lees meer
overalllimit
  ... een overall limit is een zogenaamde kredietlimiet waarbij de kredietnemer van de 'kredietfaciliteit gebruik mag maken in verschillende met...Lees meer
parapluarrangement
  ... een overall limit is een zogenaamde kredietlimiet waarbij de kredietnemer van de 'kredietfaciliteit gebruik mag maken in verschillende met...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
winstinkomen
  ... het winstinkomen is de beloning voor het ter beschikking stellen van de productiefactor ondernemersactiviteit...Lees meer
deferredstrike option
  ... een deferred strike option is een exotische optie meestal met valuta als onderliggende waarde waarbij de houder het...Lees meer
risicoverzekering met opties
  ... volgens velen is de handel in opties buitengewoon gevaarlijk en risicovol dat is jammer want dit wat ongenuanceerde...Lees meer
wijdstellen vreemde valuta
  ... onder het wijdstellen van vreemde valuta verstaan we het dusdanig stellen van een vreemde valutakoers dat de...Lees meer
guichet commissie
  ... de guichet commissie is de vergoeding van de bank voor het beschikbaar stellen van haar loketten bij een emissie...Lees meer
wet van benford
  ... de wet van benford wordt gebruikt om een snelle inschatting te maken of op één of andere manier...Lees meer
scenario
  ... een scenario is een toekomstige ontwikkeling gebaseerd op een aantal voorveronderstellingen met name van gebeurtenissen die zich in de internationale...Lees meer
premine
  ... de term premine is afkomstig uit de wereld van het schaduwgeld cryptogeld bij het opzetten van een nieuwe altcoin wordt...Lees meer
moneyspread
  ... de money spread wordt ook wel price spread genoemd...Lees meer
primair inkomen
  ... onder het primair inkomen verstaan we in de economie het bruto inkomen dat wordt verkregen voor het ter beschikking...Lees meer
emitteren
  ... onder emitteren verstaan we het uitgeven van effecten ofwel het publiek in de gelegenheid te stellen om effecten in een...Lees meer
parameter
  ... een parameter is een variabele en zelf instelbare grootheid bij een tradingsysteem denk als een voorbeeld van een parameter aan...Lees meer
begrotingsnormering
  ... Onder begrotingsnormering verstaan we het stellen van normen voor verschillende kengetallen in de begroting bijvoorbeeld bij de overheidafwijkingen van de...Lees meer
financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waarvan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderingen...Lees meer
hertaxatie
  ... onder een hertaxatie verstaan we het opnieuw vaststellen van de waarde van de woning sommige financiers zullen bij het...Lees meer
inland payment
  ... onder inland payment verstaan we de betaling van binnenlandse ofwel lokale valuta voor schulden die luiden in vreemde valuta...Lees meer
inschrijvingsgarantie
  ... de inschrijvingsgarantie is de garantie die wordt afgegeven wanneer een onderneming of een instantie aan bepaalde bedrijven de mogelijkheid biedt...Lees meer
interest
  ... interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
marge bij documentair krediet
  ... de marge bij documentair krediet is dat deel van het kredietbedrag waarvoor door de bank zekerheid in...Lees meer
mate van onzekerheid
  ... de term mate van onzekerheid komen we tegen bij het analyseren van risico...Lees meer
maximumprijs
  ... de maximumprijs indien aanwezig voor het verkopen van goederen wordt door de overheid bepaald...Lees meer
pacht
  ... in de economie zien we pacht als de geldelijke beloning voor het beschikbaar stellen van de productiefactor natuur...Lees meer
margin
  ... margin is de engelse term voor een geldbedrag dat u bij uw bank of commissionair als zekerheid moet stellen voor...Lees meer
huwelijkse voorwaarden
  ... door het op laten stellen van huwelijkse voorwaarden wordt vã³ã³r het huwelijk vastgelegd welke vermogensbestanddelen aan welke huwelijkspartner toebehoren...Lees meer
nauwstellen van vreemde valuta
  ... onder het nauwstellen van vreemde valuta wordt dusdanig stellen van een vreemde valutakoers verstaan zodat de aankoopkoers...Lees meer
af magazijn
  ... Onder af magazijn verstaan we een leveringsconditie waarbij de verkoper verplicht is om de goederen in zijn fabriek of...Lees meer
af fabriek
  ... Met af fabriek bedoelen we een leveringsconditie waarmee de verkoper de verplichting krijgt de goederen in zijn fabriek of...Lees meer
kasgeldreserve
  ... onder de kasgeldreserve of ook wel de kasreserveverplichting verstaan we een reserve die elke bank bij de centrale bank aan...Lees meer
verenigingsverklaring
  ... de verenigingsverklaring is een verklaring van het bestuur van een vereniging dat het de bank in kennis zal stellen van...Lees meer
verwachtingen
  ... verwachtingen op elk gebied spelen een grote rol in de economische en financiële wereld en kunnen vaak van grote betekenis...Lees meer
te snelle conclusies effect
  ... dit te snelle conclusies effect vinden we terug in de wereld van de behavariol finance het is één van...Lees meer
betaalbaarstellen coupons of dividenden
  ... onder het begrip betaalbaar stellen van coupons of dividenden verstaan we bij obligaties het aanwijzen van...Lees meer
winstpakken
  ... met winstpakken wordt hetzelfde als met winstnemen bedoeld dus het verzilveren van opgebouwde nu nog papieren koerswinsten op een fonds...Lees meer
bankiersexamen
  ... In het voorjaar van 2009 kwam minister van financiën wouter bos met het voorstel om een bankiersexamen in te gaan...Lees meer
cashmanagement
  ... met de cash management functioe binnen een organisatie bedoelen we het beheersen van de geldstromen binnen een bedrijf met...Lees meer
conjunctuur afbetalingsbeschikking
  ... met het begrip conjunctuur afbetalingsbeschikking wordt een beschikking bedoeld die de minister van economische zaken krachtens de wet op het...Lees meer
trust akte
  ... we vinden de trusakte bij warrants waar de houders vaak een anonieme groep vormen...Lees meer
variabele
  ... onder een variabele van een indicator of een tradingsysteem verstaan we een instelbare grootheid waarmee de werking wordt beïnvloed neem...Lees meer
wet selectieve investeringsregeling
  ... de wet selectieve investeringsregeling of ook wel sir genoemd was een wet die sedert 1978 was ingesteld om...Lees meer
cash secured put
  ... wat is een cash secured put? stel uw lievelingsaandeel valt 10% omlaag en eigenlijk wil u ze voor...Lees meer
exitstrategie
  ... de term exitkorting komt uit de wereld van de pensioenen het is een vorm van een boete die sommige verzekeringsmaatschappijen de exitstrategie helpt bij het beheersen van...Lees meer
limiteren
  ... we spreken van het limiteren van een order als we bij een order een limiet opgeven we stellen dan in dat aankoop...Lees meer
limited risk certificates
  ... onder lirics ofwel limited risk certificates verstaan we certificaten die de belegger in staat stellen te profiteren van...Lees meer
staat van middelen en bestedingen
  ... onder de staat van middelen en bestedingen verstaan we het tegenover elkaar stellen van de som...Lees meer
technisch ontwikkelingskrediet
  ... door de overheid onder bepaalde omstandigheden te verstrekken krediet aan ondernemingen om hen in staat te stellen concrete projecten...Lees meer
lastgeving
  ... een lastgeving is een overeenkomst waarbij de ene partij die de lastgever wordt genoemd opdracht geeft aan de andere partij...Lees meer
tradingsysteem zelf bouwen of kopen
  ... iedere trader die op zoek is naar een betrouwbaar tradingsysteem kent het dilemma wel moet ik...Lees meer
steller
  ... een steller is een persoon die zich bezighoudt met het stellen van valuta...Lees meer
colead manager
  ... we spreken van de colead manager bij een bank die zich bij een emissie passief opstelt deze bank wordt...Lees meer
gezonde correctie
  ... de onzinterm gezonde correctie wordt door sommige vermogensbeheerders en of beleggingsadviseurs gebruikt om hun klanten gerust te stellen na...Lees meer
chapter11
  ... chapter 11 is de amerikaanse benaming voor surseance van betaling als u in een amerikaanse artikel ziet staan dat het...Lees meer
chicago school
  ... de aanhangers van de chicago school stellen dat het evenwicht op de economische markten uit zichzelf weer zal herstellen...Lees meer
countervailingpower
  ... onder countervailing power verstaan we de door de econoom john kenneth galbraith ontwikkelde gedachte dat tegenover de macht die...Lees meer
zelfregulering
  ... we spreken van zelfregulering als een bepaalde bedrijfstak besluit om regels te gaan stellen die ook zelf te gaan controleren...Lees meer
zorgplicht
  ... de wettelijk verplichte zorgplicht is een zeer vage en onduidelijke taak van banken om de belangen van de klant optimaal...Lees meer
beschikbaarstelling door een bank
  ... onder de beschikbaarstelling door een bank verstaan we het beschikbaar stellen van een bedrag door een bank...Lees meer
cashratio beleggingsfonds
  ... bij een beleggingsfonds verstaan we onder de cash ratio de verhouding tussen contanten en belegd vermogen...Lees meer
koersverlies
  ... het begrip koersverlies heeft meerdere betekenissen ten eerste is koersverlies het verlies dat een belegger lijdt als gevolg van een koersdaling...Lees meer
wet op het afbetalingsstelsel
  ... de wet op het afbetalingsstelsel is een wet die erop gericht is om overcreditering bij de particulier...Lees meer
pensioenfonds
  ... in een pensioenfonds worden gelden bijeengebracht ter veiligstelling van toegezegde pensioenaanspraken er zijn bedrijfspensioenfondsen ondernemingspensioenfondsen en...Lees meer
collectieve voorzieningen
  ... de collectieve voorzieningen zijn de de voorzieningen die deels worden bekostigd door de collectieve sector...Lees meer
geldlening
  ... in plaats van geldlening spreken we ook wel van vaste geldlening het ter beschikking stellen van een som geld ineens...Lees meer
vastegeldlening
  ... in plaats van geldlening spreken we ook wel van vaste geldlening...Lees meer
debestebeleggingsadviseur
  ... natuurlijk wilt ook u weten wie de beste beleggingsadviseur ter wereld is u vertrouwt uw zuurverdiende geld natuurlijk...Lees meer
consigneren bij incasso
  ... onder consigneren bij incasso verstaan we het aan een bank zenden of ter beschikking van een bank stellen...Lees meer
beslagene
  ... de beslagene is degene op wiens bezit beslag is gelegd door een beslaglegger nadat de president van de rechtbank...Lees meer
risico opbrenst ratio
  ... Het in de hand houden van het risico is één van de belangrijkste doelstellingen van een willekeurige trader of belegger. ...Lees meer
opzetten van een tradingplan
  ... Het opzetten van een tradingplan is vooral eerst een kwestie van zelfonderzoek. De technische invulling komt later wel...Lees meer
tradingplan opzetten
  ... Een tradingplan opzetten is vooral eerst een kwestie van zelfonderzoek voor u aan de technische details toe kunt gaan komen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.