Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zaterdag 23 april 2016

lening

lening


we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij ,onder de voorwaarde dat dit bedrag op een bepaald moment wordt terugbetaald.

De tijd dat de lening bestaat noemen we de looptijd van de lening.

Indien er tijdens de looptijd in delen wordt terugbetaald spreken we van gedeeltelijke aflossing. Tijdens de looptijd kan al dan niet rente in rekening worden gebracht.

Deze kan apart worden afgerekend, of bij het geleende bedrag worden opgeteld.

In dat laatste geval spreken we van rente op rente.

Soms kan er onderpand worden gegeven.

We spreken dan meestal van een belening als er roerende goederen in onderpand gegeven worden of van een hypotheek als er onroerende goederen als zekerheid dienen.
Gebruikte begrippen in lening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
belening
  ... Onder een belening verstaan we een geldlening die een bank of een commissionair in effecten aan kan gaan op onderpand...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer

Begrippen waar lening in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

rente op elektronisch geld
  ... vooroordeel elektronisch geld je kunt er geen rente op ontvangen dit is een grappig vooroordeel dat je veel tegenkomt het verhaal...Lees meer
goudclausule
  ... een goudclausule is een clausule bij een lening in een vreemde valuta die inhoudt dat rente...Lees meer
risicoloze belegging
  ... we spreken van een risicoloze belegging bij een vorm van een belegging waarbij het risico dat we onze belegging...Lees meer
achtergestelde lening
  ... Onder een achtergestelde lening of achterstelling verstaan we een lening die pas wordt afgelost indien bij een faillissement alle schuldeisers hun...Lees meer
achterstelling
  ... Onder een achtergestelde lening of achterstelling verstaan we een lening die pas wordt afgelost indien bij een faillissement alle schuldeisers hun...Lees meer
ballonconstructie
  ... We spreken van een zogenaamde ballonconstructie of ballonlening als er bij een lening sprake is van 1 een aflossingsschema van...Lees meer
barter trade
  ... Barter trade is het engelse equivalent van wat we in nederland kennen als ruilhandel...Lees meer
aandelenlease
  ... Bij het begrip aandelenlease praten we eigenlijk gewoon over een vorm van geld lenen aandelenlease was erg populair in de...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
depositosparen
  ... het depositosparen is een interessant alternatief voor beleggen direct aankopen van obligatieleningen op de beurs geeft meer grip op de waarde...Lees meer
financieringskosten
  ... de financieringskosten vormen alle kosten die u moet maken om een lening hypotheek te sluiten voorbeeld van financieringskosten zijn afsluitprovisie...Lees meer
financieringspolis
  ... een zogenaamde financieringspolis is een polis van de nederlandsche credietverzekering maatschappij nv die het risico dekt dat een bank loopt...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
effectenkrediet
  ... effectenkrediet is een vorm van een lening waarbij effecten als zekerheid of onderpand voor de lening dienen het stellen van...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
afsluitprovisie
  ... Onder de afsluitprovisie verstaan we een bedrag aan eenmalige provisie dat door verstrekkers van leningen en hypotheken...Lees meer
renteswap
  ... een renteswap wordt ook wel een renteruil of kapitaalmarktswap genoemd het is een proces waarbij geldnemers elkaars renteverplichting ruilen de...Lees meer
scheeps cv
  ... een wereld waarin constructies met een commanditaire vennootschap veel worden toegepast is de zogenaamde scheeps cv...Lees meer
aflossingstermijn
  ... De aflossingstermijn is de periode waarbinnen een lening of een obligatie moet worden afgelost...Lees meer
old sofa syndrome
  ... het zogenaamde old sofa syndrome wat zich nog niet lekker herkenbaar in het nederlands laat vertalen is het...Lees meer
rentecoupon
  ... een rentecoupon is een soort waardebon een onderdeel van een verhandelbare lening of obligatie waarop het rentepercentage is genoteerd...Lees meer
achterstellingsclausule
  ... Een achterstellingsclausule is een clausule die is opgenomen in de voorwaarden waarop bijvoorbeeld een obligatie wordt uitgegeven. in deze achterstellingsclausule staat...Lees meer
aflossing gemengde levensverzekering
  ... Bij een zogenaamde "aflossing via een gemengde levensverzekering" spreken we over een methode van aflossing van...Lees meer
aflossingspercentage
  ... Onder het aflossingspercentage van een lening verstaan we het procentuele deel van de hoofdsom dat periodiek bijvoorbeeld maandelijks moet worden...Lees meer
asset backedlening
  ... Asset backed lening is de engelse term voor een lening met onderpand dat is een obligatielening waarbij bijvoorbeeld een...Lees meer
flitskrediet
  ... een flitslening is een lening voor een relatief klein bedrag gemiddeld 230 euro met een zeer korte looptijd...Lees meer
graceperiod
  ... de zogenaamde grace period is een periode aan het begin van de looptijd van een lening gedurende welke geen...Lees meer
bemiddelaars
  ... Bemiddelaars zijn personen en bedrijven die zich tegen het genot van een provisie bezighouden met het tot stand brengen van...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
valkuillening
  ... een valkuillening is een lening die op het eerste gezicht goedkoop lijkt door het lage rentepercentage dat in rekening wordt...Lees meer
maturity
  ... de maturity is de datum waarop schuldbrieven zoals bijvoorbeeld obligaties aflopen en dus uitbetaald moeten worden...Lees meer
credit default swap
  ... bij een credit default swap neemt een partij het risico over dat een derde partij failliet gaat...Lees meer
lineaire hypotheek
  ... bij de lineaire hypotheek wordt met de geldgever afgesproken dat de lening in een bepaald aantal jaren wordt...Lees meer
meeverkochte rente
  ... een lening of obligatie bouwt in de loop van het jaar rente op...Lees meer
onderhandse lening
  ... een onderhandse lening is een lening met een vaste looptijd van doorgaans zeer grote omvang die niet via een...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
onderpandlening
  ... een onderpandlening is een vorm van een lening waarbij er een onderpand als zekerheid wordt verstrekt aan degene die de...Lees meer
swap
  ... een swap is het uitruilen van een opbrengst van een bepaalde som geld deze som geld de hoofdsom ofwel in...Lees meer
syndicaatslening
  ... een syndicaatslening is een lening die verstrekt wordt door een groep van banken die in het binnenland en of in...Lees meer
verpanding
  ... onder verpanding verstaan we het stellen van een onderpand bij het aangaan van een lening zoals bijvoorbeeld een hypotheek vraagt...Lees meer
zachtelening
  ... we spreken van een zachte lening bij een lening met een lange looptijd en in het algemeen een zeer...Lees meer
liquiditeitspremie
  ... met de liquiditeitspremie willen beleggers in vastrentende waarden een beloning voor het beleggen in rentedragende producten met een langere looptijd...Lees meer
liquiditeitsvoorkeurtheorie
  ... bij een lening of obligatie met een lange looptijd is de kans op beweging van de rente groter dan bij...Lees meer
contante waarde eeuwig durende lening
  ... veel landen geven staatsobligaties uit in de vorm van eeuwigdurende leningen ofwel "perpetuals"...Lees meer
lang vermogen
  ... onder lang vermogen verstaan we een lening met een looptijd van minimaal 10 jaar bijvoorbeeld een obligatielening of een...Lees meer
objectfinanciering
  ... onder objectfinanciering verstaan we een vorm van financiering middels een geldlening waarbij een bepaald object als onderpand voor de lening...Lees meer
aandelenenobligaties
  ... Laten we eens ingaan op het verschil tussen aandelen en obligaties we doen dat aan de hand van een...Lees meer
managing underwriter
  ... de managing underwriter soms ook gewoon "de underwriter" genoemd de managing underwriter is een bedrijfslid van de vereniging voor de...Lees meer
annuiteit
  ... Aflossen op basis van een annuïteit is een manier van het berekenen van een aflossingsschema voor een lening en of...Lees meer
beleggen met geleendgeld
  ... Geld en leaseconstructies wordt uw brievenbus ook regelmatig gevuld met aanbiedingen met de meest exotische namen die gemeen hebben dat...Lees meer
leadmanager
  ... de leadmanager is een bank die door de debiteur voor een grote lening is benaderd en die andere banken tracht...Lees meer
flitslening
  ... het begrip float kent meerdere betekenissen 1 zwevende wisselkoers in tegenstelling tot een vaste wisselkoers indien ondanks de vrije wisselkoersvorming toch door...Lees meer
persoonlijkelening
  ... de persoonlijke lening wordt afgekort aangeduid met pl in de volksmond een pe elletje voor een nieuwe auto...Lees meer
rentebedenktijd
  ... de rentebedenktijd is een periode waarin u de keuze heeft om op het gewenste moment de rente vast te zetten...Lees meer
renteindex
  ... onder de renteindex verstaan we een indicering van het verloop van de rente hiervoor wordt bijvoorbeeld het gemiddelde rendement van...Lees meer
conversielening
  ... een conversielening is een vorm van een lening waarbij andere hogere rentende leningen worden geconverteerd...Lees meer
dividendrendement
  ... het dividendrendement maakt op een relatief gemakkelijk manier vergelijking met andere beleggingsvormen mogelijken het moge duidelijk zijn dat het dividendrendement...Lees meer
sweetener
  ... een sweetener is een extraatje bij een lening of obligatie bijv om deze meer aantrekkelijk te maken...Lees meer
bereidverklaringsprovisie
  ... Onder een bereidverklaringsprovisie of ook wel beschikbaarhoudingsprovisie verstaan we een provisie die in rekening wordt gebracht als de bank een...Lees meer
beschikbaarhoudingsprovisie
  ... onder een bereidverklaringsprovisie of ook wel beschikbaarhoudingsprovisie verstaan we een provisie die in rekening wordt gebracht als de bank een...Lees meer
default
  ... onder een default verstaan we in de financi ële wereld de situatie dat iemand die een lening obligatie of iets dergelijks...Lees meer
consortiale lening
  ... met een gesyndiceerde lening wordt bedoeld dat een obligatielening niet door ã©ã©n bank wordt verstrekt maar door een speciaal...Lees meer
gesyndiceerde lening
  ... met een gesyndiceerde lening wordt bedoeld dat een obligatielening niet door één bank wordt verstrekt maar door een speciaal...Lees meer
nominale bedrag
  ... onder het nominale bedrag van een lening verstaan we het bedrag zonder opgebouwde rente of dergelijke waar de lening...Lees meer
pro resto
  ... we spreken van pro resto bij het bedrag dat overblijft nadat een deel van een lening is afgelost pro...Lees meer
einddatum
  ... de einddatum is een term uit de obligatie en de optiehandel bij obligaties is de einddatum dag waarop de lening helemaal is...Lees meer
eurolening
  ... een eurolening was een vorm van een lening van vã³ã³r de invoering van de euro een eurolening was een internationale lening...Lees meer
herbelening
  ... we spreken van herbelening als een verstrekt onderpand voor een lening door de uitlener zelf weer als onderpand voor een...Lees meer
jacuzziloan
  ... een zogenaamde jacuzzi loan is een zeer riskante lening zonder onderpand...Lees meer
kasgeldlening
  ... een kasgeldlening is een lening doorgaans van minimaal een miljoen met veelal een looptijd van één twee of drie maanden...Lees meer
obligatielening
  ... een obligatielening is een lening verdeeld in los uitgegeven delen de obligaties de obligaties worden aan de desbetreffende geldgevers verstrekt...Lees meer
minor underwriter
  ... een minor underwriter is een underwriter die voor tenminste 0 25% en maximaal 0 5% van de overgenomen lening...Lees meer
premieobligatielening
  ... een premieobligatielening is een lening door middel van het uitgeven van premieobligaties...Lees meer
primaire geldmarkt transactie
  ... een primaire geldmarkttransactie is een transactie op de geldmarkt tussen een debiteur en een crediteur waardoor een nog niet...Lees meer
aflossing op basis van annuiteiten
  ... Bij een aflossing op basis van annuã¯teiten wordt de contante waarde van de totaal te betalen...Lees meer
aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
aflossingsschema
  ... Het aflossingsschema is de omschrijving van het aantal termijnen waarin aflossing van een lening of een obligatie plaats zal vinden...Lees meer
atijd durende rente
  ... Altijddurende rente is een synoniem van perpetuele rente ofwel letterlijk een eeuwigdurende rente...Lees meer
annuiteitenhypotheek
  ... Onder een annuïteitehypotheek verstaan we een hypotheek waarbij de lening afgelost wordt via de annuïteitenmethode dit komt erop neer dat u...Lees meer
finale liquiditeit
  ... onder de finale liquiditeit die ook wel uiteindelijke liquiditeit wordt genoemd verstaan we het aflopen van de economische verhoudingen...Lees meer
gebonden lening
  ... het begrip gebonden lening komen we nogal eens tegen in de wereld van de ontwikkelingshulp...Lees meer
halallening
  ... op een halal lening mag volgens het islamitische geloof geen rente worden betaalddeze bepaling van de halal lening kan in de...Lees meer
hypothecaire geldlening
  ... onder een hypothecaire geldlening of lening verstaan we een lening verstrekt door banken levensverzekeringmaatschappijen pensioenfondsen etc waarvoor als zekerheid...Lees meer
hypothecaire lening
  ... een hypothecaire lening of hypothecaire geldlening is een vorm van een lening waarvoor als zekerheid voor de terugbetaling van...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheekbedrag
  ... onder hypotheekbedrag verstaan we het maximumbedrag waarvoor hypotheek wordt verstrekt dan wel het bedrag van de lening waarvoor de hypotheek...Lees meer
hypotheekkrediet
  ... een hypotheekkrediet is een doorlopend krediet met hypothecaire inschrijving aan de lening wordt ter aflossing veelal een spaarverzekering verbonden...Lees meer
interbancair deposito
  ... een interbancair deposito wordt ook wel interbankdeposito genoemd in feite gaat het om een interbancaire lening waarbij de ene...Lees meer
interestperioden
  ... onder de interestperioden verstaan we tijdsperioden van al dan niet gelijke grootte gedurende welke variërende interestpercentages berekend kunnen worden over...Lees meer
koppen en staarten
  ... koppen en staarten zijn de los verhandelbare onderdelen van een onderhandse lening waarvan de aflossing in jaarlijkse termijnen...Lees meer
kort krediet
  ... onder een kort krediet verstaan we een lening die aan een persoon of organisatie wordt verstrekt en die binnen...Lees meer
ledencertificaat
  ... het zogenaamde ledencertificaat is een speciaal product dat de rabobank aanbood aan de trouwe leden van de bank...Lees meer
nationale hypotheek garantie
  ... de nationale hypotheek garantie is een vorm van borg of garantstelling die door het waarborgfonds eigen woningen...Lees meer
NHG
  ... de nationale hypotheek garantie is een vorm van borg of garantstelling die door het waarborgfonds eigen woningen...Lees meer
niet risicogewogen hefboom
  ... de niet risicogewogen hefboom is het aantal keer dat een bank haar eigen vermogen heeft belegd volgens de...Lees meer
non availability clause
  ... een non availability clause is een clausule in het contract van een eurovalutalening waarin de bank bepaalt dat de...Lees meer
offshore lening
  ... een offshore lening is een lening verstrekt wordt door een bank die in een land gevestigd is waar de...Lees meer
oversluiten lening
  ... we spreken van oversluiten bij het omzetten van de hypotheekvorm rente of rentevaste periode bij dezelfde of naar een andere...Lees meer
reductieregel
  ... onder een reductieregel verstaan we een afspraak tussen een geldschieter en de ontvanger van de lening dat deze lening voor...Lees meer
rente dekking
  ... 1 onder rentedekking verstaan we de uitschakeling van het valutarisico dat gelopen wordt over de in de toekomst te ontvangen...Lees meer
hypotheek met lineaire aflossing
  ... onder een hypotheek met lineaire aflossing verstaan we een hypothecaire geldlening waarbij gedurende de looptijd van de...Lees meer
cap
  ... een cap is een begrenzing van de rente op een lening met een variabel rentetype...Lees meer
aflossing van een obligatie
  ... Onder "aflossing van een obligatie" verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom volgens...Lees meer
bulldogobligatie
  ... een buitenlandse obligatie op de londense kapitaalmarkt wordt een bulldog obligatie genoemd maar de term bulldog wordt ook wel gebruikt...Lees meer
bulletlening
  ... een bulletlening is een lening die aan het eind van de looptijd in ã©ã©n keer wordt afgelost...Lees meer
depotrekening
  ... onder het begrip depotrekening wordt een tijdelijke rekening verstaan waarop tijdelijk een deel van een hypothecaire geldlening wordt gestort...Lees meer
bkrtoetsing
  ... onder een bkrtoetsing verstaan we een controle op het aantal leningen dat iemand al heeft bij het bureau krediet registratie...Lees meer
bouwhypotheek
  ... onder een bouwhypotheek verstaan we een hypothecaire geldlening waarbij de gelden uit de lening op een depotrekening het bouwdepot worden...Lees meer
bulldog
  ... een bulldog is een op de eurokapitaalmarkt geplaatste lening luidende in pond sterling...Lees meer
bulletpayment
  ... de term bullet payment geeft aan dat de aflossing van een lening in ã©ã©n termijn aan het einde van...Lees meer
BKR
  ... afgekort aangeduid met bkr deofficiële naam is stichting bureau kredietregistratie het doel van het bkr is het bereiken...Lees meer
bureau kredietregistratie
  ... afgekort aangeduid met bkr de offici ële naam is stichting bureau kredietregistratie het doel van het bkr is het bereiken...Lees meer
debetrente
  ... de debetrente is de rente die in rekening wordt gebracht als geld wordt geleend bijvoorbeeld bij een hypotheek lening...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
discontolening
  ... een discontolening is een lening die beneden de nominale waarde wordt aangeboden en later tegen 100% wordt afgelost...Lees meer
discontopercentage
  ... het discontopercentage is de rente waarmee banken die door hun liquide middelen heen raken geld kunnen lenen bij de nederlandse...Lees meer
eerste storting
  ... wanneer u kiest voor een aflosvorm waarbij de hypotheek aan het eind van de looptijd in één keer afgelost...Lees meer
eeuwigdurende lening
  ... een eeuwigdurende lening of perpetuele lening is een lening waarvan de hoofdsom nooit of pas na een zeer lange...Lees meer
perpetuelelening
  ... een eeuwigdurende lening of perpetuele lening is een lening waarvan de hoofdsom nooit of pas na een zeer lange...Lees meer
gestaffelde aflossing
  ... een gestaffelde aflossing is een vorm van aflossing van een lening die volgens een bepaald schema de staffel verloopt en...Lees meer
leencapaciteit
  ... onder de leencapaciteit van een bedrijf verstaan we een graadmeter die aangeeft in welke mate een bedrijf in staat...Lees meer
leningsvoorwaarden
  ... de leningsvoorwaarden zijn de voorwaarden waaronder een onderhandse lening resp een obligatielening op de openbare kapitaalmarkt tot stand komt...Lees meer
lommerd
  ... de lommerd is een andere naam voor de bank van lening een bank waar men roerende goederen kortstondig in onderpand...Lees meer
opeisbaarheid
  ... de opeisbaarheid is een eigenschap van een lening in bepaalde gevallen is de schuld onmiddellijk opeisbaar voor de kredietverstrekker...Lees meer
rollover krediet
  ... een roll over krediet is een vorm van een krediet met een aantal bepalingen 1 de looptijd vooraf is...Lees meer
rolloverlening
  ... een rollover lening is een lening met middellange of lange looptijd waarvoor de funding op korte termijn wordt verkregen...Lees meer
variabele aflossing
  ... variabele aflossing is een vorm van aflossing waarbij de lening niet in gelijke periodieke bedragen gedurende de gehele looptijd...Lees meer
vervroegde aflossing
  ... onder een vervroegde aflossing verstaan we het aflossen van een lening vã³ã³r het verstrijken van de looptijd van de...Lees meer
borderel van inschrijving
  ... onder een borderel van inschrijving verstaan we een uittreksel uit de hypotheekakte dit borderel van inschrijving wordt bij het...Lees meer
samuraibond
  ... een samurai bond is een in japan uitgegeven lening van een japanse debiteur die buiten japan dient te worden...Lees meer
back to backloan
  ... Een back to back loan is een leningsconstructie waarbij persoon a een geldbedrag bij een bank in...Lees meer
bank van lening
  ... Bij de bank van lening kan men duurdere gemakkelijk verplaatsbare voorwerpen als bijvoorbeeld sieraden kunst antiek etc tegen...Lees meer
lommerd
  ... bij de bank van lening kan men duurdere gemakkelijk verplaatsbare voorwerpen als bijvoorbeeld sieraden kunst antiek etc tegen...Lees meer
ome jan
  ... bij de bank van lening kan men duurdere gemakkelijk verplaatsbare voorwerpen als bijvoorbeeld sieraden kunst antiek etc tegen...Lees meer
beurscall
  ... met een een zogenaamde beurscall wordt een bepaalde vorm van een daggeldlening bedoeld namelijk een lening die verstrekt wordt aan...Lees meer
bijzondere hypothecaire geldlening
  ... onder een bijzondere hypothecaire geldlening verstaan we een lening verstrekt door banken levensverzekeringmaatschappijen pensioenfondsen en dergelijke die gesloten...Lees meer
cap bij lening
  ... onder de toevoeging cap bij een lening verstaan we de begrenzing van de rente op een lening met...Lees meer
krediettermijn
  ... de krediettermijn is de periode waarover een lening wordt verstrekt en waarna deze direct terugbetaald dient te worden...Lees meer
rentepercentage
  ... het rentepercentage is het percentage van de uitstaande lening dat als rente betaald moet worden...Lees meer
restantschuld
  ... de restantschuld is het bedrag dat overblijft van de oorspronkelijke lening na aftrek van alle al gedane aflossingen...Lees meer
schuld op lange termijn
  ... onder een schuld op lange termijn verstaan we een schuld of lening die bij zijn ontstaan is...Lees meer
secureren
  ... met secureren bedoelen we de uitschakeling van een risico bijvoorbeeld het op termijn kopen van vreemde valuta zodat het risico...Lees meer
vaste hypotheek
  ... onder een vaste hypotheek verstaan we een hypotheek die dient tot zekerheid voor de terugbetaling van een op het...Lees meer
vaste rente
  ... de vaste rente is het rentepercentage dat gedurende de gehele looptijd van een lening onveranderlijk zal gelden...Lees meer
verschenen rente
  ... onder de verschenen rente verstaan we de rente waarvan de betaling opgeëist kan worden door door de crediteur die...Lees meer
verstrekker
  ... de verstrekker is de instantie die u de lening verschaft voor uw hypotheek...Lees meer
vlottende staats schuld
  ... onder de vlottende staatsschuld verstaan we de kortlopende en middellange staatsschuld die de overheid is aangegaan voor de financiering...Lees meer
wettelijke rente
  ... onder de wettelijke rente verstaan we de rente die de schuldeiser van een bepaald geldsom bijvoorbeeld een lening of...Lees meer
tenderaflossing
  ... onder een tenderaflossing verstaan we een wijze van aflossen waarbij de betrokken onderneming van tevoren een bepaald bedrag beschikbaar...Lees meer
tenderlening
  ... een tenderlening is een lening waarop kan worden ingeschreven onder opgave van het bedrag of de bedragen waarvoor en de...Lees meer
helicoptergeld
  ... recentelijk is de term helicoptergeld nogal eens te horen hiermee wordt bedoeld dat de staat aan alle inwoners een...Lees meer
creditrisk
  ... het kredietrisico is het risico dat een obligatie of lening niet afgelost kan worden omdat de uitgevende partij het geld...Lees meer
kredietrisico
  ... het kredietrisico is het risico dat een obligatie of lening niet afgelost kan worden omdat de uitgevende partij het geld...Lees meer
kritische termijn
  ... onder de kritische termijn bij leningen verstaan we de lengte van de periode waarbij de te betalen rente evenveel...Lees meer
laagrentende lening
  ... we spreken van een laagrentende lening of een laagrentende obligatie bij een lening of een obligatie die een lage...Lees meer
lange lening
  ... een lange lening is een lening die bij het aangaan een looptijd heeft van langer dan 20 jaar...Lees meer
lening op schuldbekentenis
  ... een lening op schuldbekentenis is een lening die niet wordt ingeschreven en waaraan uitsluitend een schuldbekentenis ten grondslag...Lees meer
looptijdhypotheek
  ... onder looptijd van de hypotheek wordt verstaan de periode waarbinnen de aflossingen van de lening plaats dienen te vinden...Lees meer
stadsbank van lening
  ... de stadsbank van lening is de officiële benaming van de bank die in het spraakgebruik wordt aangeduid met...Lees meer
eeuwigdurende obligatie
  ... een eeuwigdurende obligatie is een obligatielening waarover wel rente wordt betaald maar die nooit wordt afgelost...Lees meer
collateral
  ... onder collateral verstaan we iets kapitaalwaardigs dat als onderpand of zekerheid moet dienen voor het terugbetalen van een lening of...Lees meer
consolidatie van een schuld
  ... onder een consolidatie van een schuld verstaan we het omzetten van een kortlopende schuld in een lening...Lees meer
consortiale lening
  ... een consortiale lening is een benaming voor een lening die is uitgegeven door een syndicaat...Lees meer
consumptief geldkrediet
  ... in plaats van de formele naam consumptief geldkrediet spreken we meestal van zaken als een direct krediet of een...Lees meer
consumptieve verplichtingen
  ... onder de consumptieve verplichtingen verstaan we de bedragen aan rente en aflossing die men per maand betaalt voor lopende...Lees meer
daggeldlening
  ... het begrip daggeldlening is een alternatieve benaming voor het begrip callgeldlening een daggeldlening is een vorm van een lening die...Lees meer
effecthypotheek
  ... een effecthypotheek is een vrij complexe nieuwe hypotheekvorm bestaat meestal uit 3 of 4 onderdelen de hypothecaire lening een beleggingskapitaal...Lees meer
effectieve betaling
  ... effectieve betaling is een beding bij een lening dat stelt dat een schuld in vreemde valuta ook weer in...Lees meer
eurobond
  ... een eurobond is een obligatie lening uitgegeven door ondernemingen of instellingen gevestigd in een ander land dan het land van...Lees meer
euro valutalening
  ... een eurovaluta lening is een lening afgesloten op de zogeheten eurovalutamarkt...Lees meer
warrantlening
  ... een zogenaamde warrantlening is een vorm van een lening in het algemeen uitgevoerd als een obligatie waaraan warrants zijn gekoppeld...Lees meer
oorspronkelijke looptijd
  ... de oorspronkelijke looptijd is de bij het sluiten van een overeenkomst overeengekomen tijdsperiode tot de vervaldatum van de overeenkomst...Lees meer
prolongatie
  ... onder een prolongatie verstaan we een lening op onderpand van effecten...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer
placement memorandum
  ... een placement memorandum is een prospectus dat een toelichting op een financieringsaanvraag geeft de banken die uitgenodigd worden om...Lees meer
aflossen
  ... Onder aflossen dan wel het doen van een aflossing verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom...Lees meer
annuïteiten aflossing
  ... We spreken van een annuïteitenaflossing bij het aflossen van een lening op basis van annuïteiten...Lees meer
annuïteiten lening
  ... Een aannuïteitelening is een vorm van een lening waarbij ervan wordt uitgegaan dat rente en aflossing betaald worden door middel...Lees meer
dienst der lening
  ... onder de dienst der lening verstaan we de verplichtingen van de debiteur tot betaling van de rente en...Lees meer
gedekte rentearbitrage
  ... onder de term gedekte rente arbitrage of zoals de engelse term luidt fully covered interest verstaan we een...Lees meer
geldvernietiging
  ... geldvernietiging is het tegengestelde van geldschepping en is dus elke handeling die de maatschappelijke geldhoeveelheid doet afnemen...Lees meer
meegekochte rente
  ... dat betekent dat als je een paar...Lees meer
perpetuele lening
  ... een perpetuele lening is een lening die niet behoeft te worden afgelost...Lees meer
callgeld lening
  ... een callgeldlening wordt ook wel kortweg callgeld genoemd het is een vorm van een lening die dagelijks door ã©ã©n van...Lees meer
major underwriter
  ... een major underwriter is een underwriter die voor tenminste 0 5% van de lening participeert...Lees meer
marktrente
  ... onder de marktrente verstaan we de rente die bij het verstrekken van een lening of krediet overeenkomt met de gemiddelde...Lees meer
bedrijfsgebonden vermogen
  ... het bedrijfsgebonden vermogen is het totaal van immateriële vaste activa voorraden en niet rentedragende vorderingen verminderd met alle vlottende passiva...Lees meer
callfixe
  ... de call fixe is vergelijkbaar met een daggeld lening maar is daar wel van verschillend doordat de looptijd langer...Lees meer
financiële transactie
  ... onder een financiële transactie verstaan we in algemene en vrij abstracte zin het ruilen van huidig geld tegen toekomstig...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.