Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 3 april 2016

Transactie

Transactie


Een transactie is een overeenkomst tussen twee partijen, waarbij bijv. de koop en verkoop van een valuta, een aandeel etc. wordt overeengekomen, alsmede de prijs waartegen en het tijdstip waarop geleverd en betaald moet worden.

Na uitvoering van de transactie houdt deze weer op te bestaan.
Gebruikte begrippen in transactie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer

Begrippen waar transactie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

administratie elektronisch geld
  ... Accountant administratieconsulent of afgekort aa is de officiële titel voor een financieel administratief deskundige die voor derden de administratie...Lees meer
vooroordeel elektronischgeld is anoniem
  ... het is maar ten dele waar. Ooit zal men het in het normale geldverkeer moeten brengen en dan wordt het uitermate zichtbaar...Lees meer
belagers van de belegger
  ... De beurs is een plaats waar kopers en verkopers elkaar vindenzowel de kopers als de verkopers worden...Lees meer
beleggingsadviseur
  ... De beleggingsadviseur heeft voor veel leken een zweem van onaantastbaarheid om zich heen hij smijt vaak met geleerde termen hij zit...Lees meer
geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer
verliesbeperking
  ... verliesbeperking komt uit het bekende beleggersgezegde "cut your losses and let your profit run" bij beleggen komt meer psychologie de zogenaamde...Lees meer
wash trade
  ... een wash trade is een zinloze transactie tussen twee samenspannende partijen op de effectenbeurs bijvoorbeeld om aan te tonen...Lees meer
voorwetenschap
  ... voorwetenschap is een andere benaming voor voorkennis ofwel het beschikken over koersgevoelige informatie voordat deze publiekelijk bekend is...Lees meer
herstatt risico
  ... het zogenaamde herstatt risico is genoemd naar de duitsche herstatt bank het is het risico dat een valutatransactie slechts...Lees meer
speculeren
  ... letterlijk betekent speculeren "ergens naar uitkijken" ofwel vertaald naar de beurs het doen van een transactie in de hoop daar...Lees meer
mantelconstructie
  ... een mantelconstructie of mantelaffaire is een transactie waarbij de houder van een obligatie het couponblad schenkt of verkoopt en de...Lees meer
provisiejagen
  ... provisiejagen is een tactiek die door sommige banken en vermogensbeheerders wordt toegepast er worden zeer veel kleine transacties uitgevoerd die...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper van het recht om gedurende...Lees meer
backpricing
  ... Onder het begrip backpricing verstaan we het verschijnsel op sommige grondstoffenmarkten zoals bij de londense lme dat het bepaalde kopers...Lees meer
a la baisse
  ... Een ၠla baisse transactie is een transactie op de beurs waarbij effecten worden verkocht in de...Lees meer
afwikkelingsrisico
  ... Onder het afwikkelingsrisico verstaan we het risico dat bijvoorbeeld een bepaalde effectentransactie niet wordt afgewikkeld zoals het hoort...Lees meer
putcall ratio
  ... de theorie achter de put call ratio het speculatief gebruik van opties heeft de laatste twintig jaar een...Lees meer
round turn
  ... een round turnin een termijnmarkt is het aankopen van een termijncontract en het gelijktijd afsluiten door een verkooptransactie van...Lees meer
volume omzet
  ... ook wel omzet onder volume verstaan we het totale aantal aandelen obligaties of futures die verhandeld worden in een bepaalde...Lees meer
rentezetting
  ... onder de rentezetting verstaan we het bepalen van de hoogte van de door een cliënt te betalen debetrente of te...Lees meer
calendar spread
  ... de calendar spread wordt ook wel time spread of horizontal spread...Lees meer
table top
  ... een table top is een optiestrategie waarbij een normale spread wordt uitgebreid met een extra verkochte optie met een...Lees meer
hit and lift functie
  ... met de hit and lift functie van het aex access derivativessysteem kunnen floor brokers en market makers...Lees meer
iceberg transactie
  ... we spreken van een iceberg transactie als een grote partij bij een effectentransactie van grote omvang eerst een kleine...Lees meer
timebased exit
  ... de time based exit is een exitstrategie uit de moneymanagement technieken bij een time based exit wordt een positie...Lees meer
affirmative obligations
  ... De zogenaamde affirmative obligations zijn de eisen die gesteld worden aan de marketmakers op de nasdaq...Lees meer
a la hausse transactie
  ... Een á la hausse transactie is een transactie waarbij effecten worden gekocht in de verwachting dat de...Lees meer
activatransactie
  ... Onder een activa transactie verstaan we het overbrengen van een levensvatbaar deel van een bedrijf dat in financi ële moeilijkheden...Lees meer
execution only
  ... we spreken van execution only bij klanten die geen advies over financiële producten als beleggingen of verzekeringen willen maar...Lees meer
stellage
  ... een stellage is een weinig voorkomende vorm van een baissepremie respectievelijk haussepremie hierbij wordt de premie niet betaald op het moment...Lees meer
formeel evenwicht
  ... het zogenaamde formeel evenwicht is in feite de basis van het moderne boekhouden er wordt mee aangegeven dat elke boekhoudkundige...Lees meer
flexibeletrading
  ... u kent ze vast wel beleggers die wel verliefd lijken op een aandeel of traders...Lees meer
gokken of trading
  ... veel mensen hebben er moeite mee als hun zo goed uitgedachte trade totaal...Lees meer
realistische doelstellingen bij trading
  ... de meeste traders werken sterk naar een bepaalde doelstelling toe die doelstelling ligt vaak in de richting...Lees meer
zelfevaluatie
  ... elke trader of vaak handelende belegger zal in elk geval na een verliesgevende transactie aan...Lees meer
metaaffaire
  ... een meta affaire wordt ook wel conto a meta genoemd een meta affaire is een transactie die door...Lees meer
transitovergunning
  ... een transitovergunning is een toestemming van de nederlandsche bank nv voor het verrichten van transitoverkeer door het toekennen van...Lees meer
hebzuchtige trader
  ... het is heel gemakkelijk om hebzuchtig te worden in de tradingbusiness er ligt namelijk altijd een gevaar op...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
afwikkelen van een transactie
  ... We spreken van het afwikkelen van een transactie bij het uitvoeren van alle acties die nodig...Lees meer
tailgating
  ... tailgating is een niet ethische praktijk waarbij een commissionair of bank een eigen transactie plaatst als een klant dat doet...Lees meer
moneystop
  ... een zogenaamde moneystop is een een stopconditie in een tradingsysteem die gebaseerd is op het maximum geldbedrag...Lees meer
at call
  ... We spreken van een "at call transactie" bij elke transactie die plaatsvindt op de daggeldmarkt deze daggeldmarkt wordt ook wel...Lees meer
openorder
  ... een open order is een wel al aan de beurshandel opgegeven transactie die echter nog niet is uitgevoerd deze...Lees meer
open markt transactie
  ... onder een openmarkttransactie verstaan we een transactie van de centrale bank om middels het kopen en verkopen van...Lees meer
goederenkrediet
  ... goederenkrediet wordt ook wel indirect krediet genoemd het is een vorm van krediet waarbij de kredietnemer geen geld in handen...Lees meer
liquiditeit
  ... bedrijfseconomisch de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate...Lees meer
pakket
  ... men spreekt in plaats van over een bepaald aantal aandelen nog wel eens over het pakket aandelen dat een belegger...Lees meer
trailingstop
  ... een traite is een andere benaming voor een wissel bezien vanuit de positie van de trekker en betrokkene...Lees meer
50 miljoen procent rendement met Bitcoin
  ... In februari 2010 was er sprake van de eerst genoteerde bitcoin pizza transactie door...Lees meer
50 miljoen procent rendement
  ... In februari 2010 was er sprake van de eerst genoteerde bitcoin pizza transactie...Lees meer
when issued
  ... when issued is een toevoeging aan transacties waarbij reeds wordt gehandeld in effecten waarvan de stukken bij het sluiten...Lees meer
renteruil
  ... onder een renteruil of interest rate swap verstaan we een instrument om renterisico over te hevelen naar een ander...Lees meer
switchtransactie
  ... een switchtransactie is een transactie waarbij één partij...Lees meer
contante affaire
  ... onder een contante affaire kunnen we verschillende zaken verstaan 1 transactie in bijvoorbeeld effecten waarbij de levering van de verkochte...Lees meer
openingsaankoop
  ... een openingsaankoop is een transactie waarbij een koper door het kopen van één of meer opties een longpositie doet ontstaan...Lees meer
openingsverkoop
  ... een openingsverkoop is een transactie waarbij een koper door het verkopen van één of meer opties een shortpositie doet ontstaan...Lees meer
openverkoop
  ... een openingsverkoop is een transactie waarbij een koper door het verkopen van één of meer opties een shortpositie doet ontstaan...Lees meer
transactiekosten
  ... het zogenaamde transactiemotief is een motief voor het aanhouden van kasgeld en andere primaire liquiditeiten om verschillen in het patroon...Lees meer
outrightrate
  ... onder outright monetary transactions verstaan we het programma van de europese centrale bank ecb om staatsleningen op te...Lees meer
brokerage fee
  ... een commission fee is de commissie die een broker in rekening brengt voor het uitvoeren van een transactie op...Lees meer
commission fee
  ... een commission fee is de commissie die een broker in rekening brengt voor het uitvoeren van een transactie op...Lees meer
expittransaction
  ... met de term ex pit transaction wordt een transactie bedoeld die niet op een reguliere beurs tot stand...Lees meer
loting
  ... onder loting in de beurswereld verstaan we het door middel van het lot bepalen welke nummers of series van de...Lees meer
settlement
  ... onder settlement verstaan we de afwikkeling van een transactie waarbij geld en stukken tegen elkaar worden ingewisseld...Lees meer
settlementdatum
  ... de settlementdatum is de datum waarop de settlement plaatsvindt dus waarop een transactie daadwerkelijk definitief wordt afgewerkt...Lees meer
deviezenmutatie
  ... onder een deviezenmutatie verstaan een transactie die een wijziging in de deviezenvoorraad veroorzaakt we kunnen daarbij twee soorten transacties onderscheiden...Lees meer
offsetting transaction
  ... een offset transactie is een andere benaming voor een sluitingskoop een offsetting transaction wordt dus gebruikt voor het afsluiten van...Lees meer
onafhankelijke gebeurtenis
  ... in de beleggingswereld stuiten we nog wel eens op het begrip onafhankelijke gebeurtenis het begrip is geleend uit de...Lees meer
positiehouder
  ... een positiehouder is een functionaris bij een bank die onmiddellijk na het afsluiten van elke transactie in vreemde valuta hieromtrent...Lees meer
primaire geldmarkt transactie
  ... een primaire geldmarkttransactie is een transactie op de geldmarkt tussen een debiteur en een crediteur waardoor een nog niet...Lees meer
filled trade
  ... een filled trade is een transactie die al volledig is uitgevoerd en dus niet meer ge annuleerd kan worden...Lees meer
fondsgerichte transactie
  ... onder een fondsgerichte transactie verstaan we een transactie die veroorzaakt wordt uit de handelingen rond het beheer van effecten...Lees meer
netto handel in effecten
  ... transactie op nettobasis....Lees meer
washtrade
  ... een wash trade is een zinloze transactie tussen twee samenspannende partijen op de effectenbeurs bijvoorbeeld om aan te tonen...Lees meer
financiële transactie
  ... onder een financiële transactie verstaan we de ruil van huidig geld tegen toekomstig geld een voorbeeld van een financiële transactie...Lees meer
indirecte vermogensverschaffing
  ... ondere indirecte vermogensverschaffing verstaan we een transactie op de vermogensmarkt die met de tussenkomst van een financiële instelling zoals...Lees meer
interprofessionele transactie
  ... een interprofessionele transactie is een transactie die geheel binnen de interprofessie wordt afgehandeld en die dus niet in opdracht...Lees meer
leveringskosten
  ... de leveringskosten zijn in het algemeen de kosten die aan de aankoop of verkoop van effecten zijn verbonden waarbij het...Lees meer
marge bij documentair krediet
  ... de marge bij documentair krediet is dat deel van het kredietbedrag waarvoor door de bank zekerheid in...Lees meer
marginale kosten
  ... onder de marginale kosten verstaan we de toename van de kosten als de productie met één exemplaar toeneemt...Lees meer
nostro transactie
  ... een nostrotransactie is een transactie die voor ons als bank op een buitenlandse beurs wordt uitgevoerd door een correspondent...Lees meer
variabele spread
  ... een variabele spread uit de optiewereld is in principe een transactie waarbij het aantal verkochte opties afwijkt van het aantal...Lees meer
dartboardportfolio
  ... een dartboardportfolio is samengesteld met volledig willekeurig gekozen aandelen de keuze wordt gemaakt door het werpen met dartpijltjes of middels...Lees meer
disconto en callgeld clearing instituut
  ... het disconto en callgeld clearing instituut meestal afgekort tot dci is een instituut dat waarborgt dat...Lees meer
cancellation
  ... cancellation is de engelse term voor stornering als bijvoorbeeld een effectenhandelaar meer aandelen heeft gekocht dan hem was opgedragen zal...Lees meer
carry trade
  ... onder een carrytrade verstaan we een transactie waarbij een partij op de obligatiemarkt geld aantrekt met een korte looptijd...Lees meer
deal capture
  ... deal capture is jargon voor het pas vastleggen van transactiegegevens nadat de transactie zelf al is verricht...Lees meer
rood staan
  ... rood staan is de populaire uitdrukking voor een negatief saldo op een bankrekening hebben...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper...Lees meer
tweedagshandel
  ... we spreken van tweedagshandel bij de gewoonte in de vreemde valutahandel dat de valutadatum de datum waarop een transactie afgewikkeld...Lees meer
trading reconstruction
  ... het zogenaamde computerized trading reconstruction system of ctr is een speciaal stuk software van de chicago board...Lees meer
secundaire geldmarkttransactie
  ... een secundaire geldmarkttransactie is een transactie op de geldmarkt waarbij een reeds bestaande schuldverhouding door één der partijen wat...Lees meer
tussenswap
  ... een tussenswap is een vorm van een swap waarbij noch aan de koopzijde noch aan de verkoopzijde een contante transactie...Lees meer
tweeprocentregel
  ... in de wereld van het moneymanagement stuiten we nog wel eens op de zogenaamde twee procent regel...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
stoploss order
  ... een stop loss order ook wel kortweg "een stoploss" is een soort order waarbij men effecten als aandelen en...Lees meer
transactiedatum plus drie dagen
  ... onder transactiekosten in algemene zin verstaan we de kosten die tevoren gemaakt moeten worden om een contract tot stand te...Lees meer
transactiedatum
  ... de term transactiedatum plus drie dagen vaak afgekort tot t + 3 betekent dat drie dagen na...Lees meer
stallen van schatkistpapier
  ... onder het stallen van schatkistpapier verstaan we een met name tot het begin van de jaren zeventig voorkomende...Lees meer
transactierisico
  ... onder het begrip transfer in financiële zin verstaan we een overheveling van koopkracht van het ene land naar het...Lees meer
termijnkoers vreemde valuta
  ... de termijnkoers vreemde valuta is de koers voor een valutatermijnaffaire deze koers wordt bij het aangaan van de...Lees meer
transactie op nettobasis
  ... het transactiereferentienummer is een uniek verwijzingsnummer van een bericht binnen het swiftverkeer...Lees meer
amsterdam security account system
  ... Het amsterdam security account system afgekort asas wordt gebruikt voor het eenvoudig verhandelen van buitenlandse aandelen op...Lees meer
ASAS
  ... het amsterdam security account system afgekort asas wordt gebruikt voor het eenvoudig verhandelen van buitenlandse aandelen op...Lees meer
bailing out
  ... Bij bailing out wordt een transactie of trade zonder meer gestopt dit stoppen is onafhankelijk van omstandigheden als koers...Lees meer
clearing21
  ... clearing21 is het geavanceerde geautomatiseerd systeem dat clearnet gebruikt waarmee de beurstransacties van de bij euronext aangesloten beurzen administratief...Lees meer
clearingslip bij effectenclearing
  ... onder de clearingslip bij effectenclearing verstaan we een voorlopige transactiebevestiging voor de beurspartijen die door de effectenclearing bv...Lees meer
clientgerichte transactie
  ... onder een clientgerichte transactie verstaan we een effectentransactie op basis van een incidentele opdracht van een bepaalde client zoals...Lees meer
closingprice
  ... de closing price is de koers van de laatste transactie van een bepaald aandeel op een handelsdag op de...Lees meer
giveup transactie
  ... de term give up transactie heeft meerdere betekenissen 1 transactie waarbij de ene commissionair een order uitvoert voor een...Lees meer
allocation chain
  ... De zogenaamde allocation chain is een uitdrukking voor de serie achtereenvolgende tussenpersonen die eraan te pas moeten komen om...Lees meer
eendaagskoers
  ... onder de eendaagskoers verstaan we de koers voor de aankoop en de verkoop van een valuta die in afwijking het...Lees meer
orderbook
  ... het orderbook is een lijst met openstaande gelimiteerde optieorders orders die in het orderbook staan worden bij voorrang uitgevoerd...Lees meer
zero minustick
  ... onder een zero minus tick verstaan we een transactie die op de beurs tot stand komt tegen exact...Lees meer
geldmarkt transactie
  ... elke transactie die geldmarktpartijen onderling verrichten wordt een geldmarkttransactie genoemd bij deze geldmarkttransactie wordt verder volledig in het midden gelaten of...Lees meer
bargain
  ... Het begrip bargain is een stukje vakjargon op de londense effectenbeurs het wil alleen maar zeggen dat er een transactie tot...Lees meer
best execution
  ... onder het begrip best execution verstaan we de ongeschreven regel op beurs op basis van ethische gronden de gunstige...Lees meer
for value tomorrow
  ... de term for value tomorrow komen we tegen bij een koers voor een transactie in vreemde valuta...Lees meer
barter transactie
  ... Onder een bartertransactie die ook wel bekend staat als compensatietransactie verstaan we een transactie op basis van het principe van...Lees meer
sluitingstransactie
  ... een sluitingstransactie is een transactie waarbij een belegger zijn positie opheft door een long positie te verkopen of een shortpositie...Lees meer
baisse
  ... Onder een baisse of baisseperiode verstaan we in de wereld van de economie een achteruitgang van de economische bedrijvigheid het...Lees meer
baisseperiode
  ... Onder een baisse of baisseperiode verstaan we in de wereld van de economie een achteruitgang van de economische bedrijvigheid het...Lees meer
consideration
  ... onder de consideration verstaan we het geldbedrag van een transactie dus het aantal aandelen x de waarde van het aandeel...Lees meer
opdrachtgever
  ... de opdrachtgever is een cliënt van een bank voor wiens rekening een financiële transactie moet worden uitgevoerd bijv een betalingsopdracht...Lees meer
directe vermogensverschaffing
  ... onder directe vermogensverschaffing verstaan we een transactie op de vermogensmarkt zonder tussenkomst van een financiële instelling zoals bijvoorbeeld een...Lees meer
fixed trade
  ... een zogenaamde fixed trade is een transactie trade die niet normaal op de beurs is uitgevoerd maar volgens voorafgesproken...Lees meer
financiële transactie
  ... onder een financiële transactie verstaan we in algemene en vrij abstracte zin het ruilen van huidig geld tegen toekomstig...Lees meer
FOREXhype
  ... als we het hebben over forex trading dan hebben we het voor veel mensen over de forexmarkt kent geen begin en einde er is geen gong of bel die begin of einde van...Lees meer
FX
  ... als we het hebben over forex trading dan hebben we het voor veel mensen over...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.