Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 16 maart 2016

Exit strategie

Exit strategie


De exitstrategie helpt bij het beheersen van het risico. Risico beheersen is de voornaamste doelstelling van veel professionele traders. Het in stand houden van het tradingkapitaal is een belangrijk uitgangspunt. Dus het risico dat dit kapitaal te ver terugvalt wordt als erg groot gezien. Dat er daarom veel exit-stratiegiën zijn ontwikkeld om het risico in bedwang te houden is dan ook niet vreemd. Zo'n strategie moet het risico beperken en daarmee verlies van tradingkapitaal voorkomen.

Een veel gebruikte en genoemde exit strategie is het plaatsen van een stop. Dat is in feite niet veel anders dan het alvast neerzetten van een verkooporder met een bepaalde limiet. Het voorkomt risico door een rare beweging van de markt maar kan ook zorgen voor het veel te snel uitstappen uit een trade. Daarnaast is er in een snel bewegende markt geen garantie dat de order op de stopwaarde zal worden uitgevoerd. De koers kan inmiddels al weer flink doorgeschoten zijn.

Maar er is een nadeel. De markt kan een zeer kortstondig beweging maken op een gerucht, op een aankondiging van een bedrijf en dergelijke. Een flinke sprong van de markt kan er voor zorgen dat de waarde van de stoporder wordt bereikt en er tot verkoop wordt overgegaan op een moment dat dit eigenlijk nog niet de bedoeling was.

Kortom, een stoploss in de vorm van een dergelijke order is een eerste stap in de richting van risicomanagement maar het is zeker geen ideale oplossing voor onze exit strategie zonder nadelen.

De exitstrategie is altijd onderdeel van het moneymanagementgedeelte van een goed tradingplan. Een trader zal in het algemeen slechts enkele procenten van het beschikbare kapitaal in de waagschaal stellen. Ook de risk/reward ratio speelt een rol. Om een tientje te riskeren om maximaal een euro te winnen klinkt niet als een goed plan, tenzij de kansen bijzonder groot zijn. Iets dergelijks zou bijvoorbeeld interessant zijn als we gemiddeld aanzienlijk meer dan 10 keer goed zitten. Want één foute trade veegt 10 goede van tafel. Dus dat mag niet te vaak gebeuren. Veel traders gaan dit traject niet in en willen bijvoorbeeld minimaal een risk/reward ratio van 2.

Een goed plan zorgt voor vertrouwen en rust. En daarom is het heel belangrijk voor een trader om zijn exitstrategie goed uit te werken (ook met opties zijn interessante mogelijkheden te vinden) en de regels die hij in zijn moneymanagement hanteert zorgvuldig te formuleren. En doe het altijd vooraf. Het mag nooit tot een uitspraak als "Had ik nu maar eerder voor een goede exitstrategie gezorgd" komen. Want dat is een teken dat we te laat zijn.

Voor andere exittechnieken zie ook:


Gebruikte begrippen in exitstrategie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aankondiging
  ... De datum aankondiging is de datum waarop een uitgevende instelling de mededeling doet dat er een afgeleid recht wordt...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
limiet
  ... bij een optie kunt u aangeven tegen welke maximale prijzen u een optie wilt kopen of tegen welke minimale...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
moneymanagement
  ... moneymanagement is een verzamelnaam van technieken die bedoeld zijn om enerzijds een zo hoog...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
risicomanagement
  ... een functie die in elk bedrijf terug te vinden zou moeten zijn maar zeker in bedrijven die in de financiële...Lees meer
risk reward ratio
  ... onder de risk reward ratio verstaan we een verhoudingsgetal dat aangeeft hoeveel risico er gelopen wordt bij een...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
tradingkapitaal
  ... het zogenaamde tradingkapitaal is het geld dat een trader voor zijn bezigheden ter beschikking heeft te vergelijken met het bedrijfskapitaal...Lees meer
tradingplan
  ... een tradingplan is te vergelijken met een bedrijfsplan bij een startend bedrijk. Een goed plan is van levensbelang voor elke trader....Lees meer
uitstappen
  ... onder uitstappen verstaan we het verkopen van aandelen van een fonds het tegenovergestelde van uitstappen is instappen...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winnen
  ... met winnen wordt bij effecten het maken van een koersstijging bedoeld dus in de zin van "het aandeel windmolens nv...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer

Begrippen waar exitstrategie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

risk reward ratio
  ... onder de risk reward ratio verstaan we een verhoudingsgetal dat aangeeft hoeveel risico er gelopen wordt bij een...Lees meer
risk reward ratio
  ... onder de risk reward ratio verstaan we een verhoudingsgetal dat aangeeft hoeveel risico er gelopen wordt bij een...Lees meer
timebased exit
  ... de time based exit is een exitstrategie uit de moneymanagement technieken bij een time based exit wordt een positie...Lees meer
hebzuchtige trader
  ... het is heel gemakkelijk om hebzuchtig te worden in de tradingbusiness er ligt namelijk altijd een gevaar op...Lees meer
signal generated exit
  ... de signal generated exit is een exitstrategie uit de moneymanagement technieken...Lees meer
trailingexit
  ... een trailing stop is een soort stop die met de koers meebeweegt als deze in de juiste richting beweegt...Lees meer
profittargetexit
  ... de profit target exit is een exitstrategie uit de moneymanagement technieken een profit target exit is verwant aan de...Lees meer
risico opbrenst ratio
  ... Het in de hand houden van het risico is één van de belangrijkste doelstellingen van een willekeurige trader of belegger. ...Lees meer
opzetten van een tradingplan
  ... Het opzetten van een tradingplan is vooral eerst een kwestie van zelfonderzoek. De technische invulling komt later wel...Lees meer
tradingplan opzetten
  ... Een tradingplan opzetten is vooral eerst een kwestie van zelfonderzoek voor u aan de technische details toe kunt gaan komen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.