maandag 14 maart 2016

voogdij

Voogdij


Onder voogdij verstaan we de vervanging door een voogd van de ouderlijke macht over minderjarigen en hun goederen.

Voogdij is bijvoorbeeld noodzakelijk bij het overlijden van één der ouders, of indien de ouders bij rechterlijk vonnis van de ouderlijke macht zijn ontheven of uit de ouderlijke macht zijn ontzet.

Voogdij wordt ingesteld ingevolge een rechterlijke beslissing of met rechterlijke kennisneming of goedvinden.
Gebruikte begrippen in voogdij


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

voogd
  ... een voogd is een natuurlijk persoon of rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die als wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige optreedt als...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.