Zoeken in deze blog

Translate

maandag 14 maart 2016

Vlottende passiva

Vlottende passiva


De vlottende passiva zijn de som van korte-termijn schulden zoals crediteuren, fiscale verplichtingen en de nog te verrichten dividend betalingen die al voorzien zijn.
Gebruikte begrippen in vlottende passiva


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

passiva
  ... een passieve beleggingsstrategie is een strategie die erop gericht is een effectenportefeuille met een bepaalde begrensde risicograad te selecteren...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer

Begrippen waar vlottende passiva in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

werkkapitaal
  ... het werkkapitaal van een bedrijf wordt bepaald door het feit dat kosten en rekeningen betaald moeten worden...Lees meer
netto liquide middelen
  ... onder de netto liquide middelen verstaan we de liquide middelen en effecten minus de onder vlottende passiva opgenomen...Lees meer
bedrijfsgebonden vermogen
  ... het bedrijfsgebonden vermogen is het totaal van immateriĆ«le vaste activa voorraden en niet rentedragende vorderingen verminderd met alle vlottende passiva...Lees meer

Onze boekenserie
tijdelijk maar €2,- per boek


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Onze gratis BITCOIN cursus,
geen verplichtingen,
geen registratie.


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.