Zoeken in deze blog

Translate

woensdag 16 maart 2016

Verenigingenregister

Verenigingenregister


Het Verenigingenregister is een openbaar register, dat bij elke Kamer van Koophandel en Fabrieken ( KvK ) wordt aangehouden.

Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid moeten in dit register bij de KvK van haar woonplaats worden ingeschreven.

Zolang dit niet is gebeurd, is iedere bestuurder die een rechtshandeling pleegt waarmee de vereniging een verbindtenis aangaat, daarvoor naast de vereniging ook hoofdelijk aansprakelijk.

Informele verenigingen kunnen zich laten inschrijven in het verenigingenregister.

Als dit gebeurd is, is degene die namens de vereniging handelt, slechts aansprakelijk voor zover de wederpartij aannemelijk kan maken dat de vereniging niet aan haar verplichtingen uit hoofde van die handelingen zal voldoen.
Gebruikte begrippen in verenigingenregister


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

inschrijven
  ... onder inschrijven verstaan we het intekenen op een uitgifte emissie van aandelen of obligaties...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
openbaar register
  ... het openbaar register is een register dat is ingesteld en veelal in stand gehouden wordt door de overheid en...Lees meer
rechtshandeling
  ... een rechtshandeling is elke handeling die een persoon verricht met de bedoeld om het door hem daarmede beoogde rechtsgevolg...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer
woonplaats
  ... in de juridische zin is de woonplaats of ook wel de domicilie van...Lees meer

Begrippen waar verenigingenregister in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

kamer van koophandel en fabrieken
  ... we spreken van kalm bij een effectenhandel of effectenmarkt als er weinig vraag en beperkt aanbod is zodat er weinig...Lees meer
vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
  ... een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid wordt ook wel een informele vereniging genoemd het is een vereniging waarvan de...Lees meer
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
  ... een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid wordt ook wel een formele vereniging genoemd...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.