zondag 13 maart 2016

Uitwinnen

Uitwinnen


Onder uitwinnen verstaan we het te gelde maken van activa van een debiteur of failliet, door een crediteur of een curator belast met de afwikkeling van het faillissement.

De wet schrijft hierbij de procedure voor, maar afwijkingen zijn mogelijk.

Het doel is om de opbrengst aan te wenden ter voldoening van de schulden aan een crediteur of meerdere crediteuren.

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.