zondag 13 maart 2016

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen


Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen of zoals meestal genoemd: het UWV, verzorgt de landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen zoals de WW, WIA IVA en WGA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet. Daarnaast is het UWV bemiddelaar voor de arbeidsmarkt in plaats van de vroegere arbeidsbureaus. Het UWV is een zogenaamd zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en werkt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Gebruikte begrippen in uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeidsmarkt
  ... De zogenaamde arbeidsmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid bestaand uit een groot aantal deelmarkten het...Lees meer
ziektewet
  ... de ziektewet afgekort tot zw is een werknemersverzekering die bepaalde groepen werknemers een uitkering tijdens ziekte verstrekt en die wordt...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.