dinsdag 22 maart 2016

secundair inkomen

secundair inkomen


Het secundair inkomen is het primair inkomen gecorrigeerd met de bemoeienis van de overheid. Dus gecorrigeerd voor de diverse inkomensoverdrachten aan of van de overheid.

Je trekt om het secundair inkomen te verkrijgen van het primaire inkomen de inkomstenbelasting en sociale premies af.

Daarna tel je er de sociale uitkeringen (zoals bijvoorbeeld de AOW) weer bij op.
Gebruikte begrippen in secundair inkomen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

inkomensoverdrachten
  ... inkomensoverdrachten zijn alle betalingen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat en die niet drukken op het vermogen van de betaler...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
primair inkomen
  ... onder het primair inkomen verstaan we in de economie het bruto inkomen dat wordt verkregen voor het ter beschikking...Lees meer
sociale premies
  ... de sociale premies zijn de door de werkgevers werkgeverspremies of werknemers werknemerspremies betaalde bedragen aan de instellingen die de...Lees meer

Begrippen waar secundair inkomen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

inkomensverdeling
  ... de inkomensverdeling is in feite een verzamelnaam van verschillende mogelijkheden om het nationaal inkomen op te splitsen...Lees meer
tertiair inkomen
  ... het tertiair inkomen is het secundair inkomen gecorrigeerd voor ontvangen prijsverlagende subsidies en prijsverhogende belastingen op producten...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.