zondag 27 maart 2016

Ruilvoetverandering

Ruilvoetverandering


De ruilvoetverandering is een indexcijfer dat de verhouding weergeeft tussen de gemiddelde ontwikkeling van de uitvoerprijzen en die van de invoerprijzen.

Als het prijspeil van de uitvoer sneller stijgt dan dat van de invoer, is er sprake van een ruilvoetverbetering.

Als het prijspeil van de invoer sneller stijgt is er sprake van een ruilvoetverslechtering.
Gebruikte begrippen in ruilvoetverandering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
indexcijfer
  ... een indexcijfer is in feite niet meer dan een verhoudingsgetal het cijfer geeft de verhouding tussen een beginsituatie en een...Lees meer
invoer
  ... onder de verzamelnaam invoer verstaan we het geheel van goederen en diensten die door het buitenland aan ingezetenen zijn verkocht...Lees meer
ruilvoetverbetering
  ... we spreken van ruilvoetverbetering bij een stijging van het prijspeil van de export ten opzichte van het prijspeil van de...Lees meer
uitvoer
  ... onder de uitvoer verstaan we het geheel aan goederen en diensten die door ingezetenen aan het buitenland is verkocht...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.