Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 6 maart 2016

Buitengewone baten en lasten

Buitengewone baten en lasten


Wat zijn buitengewone baten en lasten?

De buitengewone baten en lasten zijn opbrengsten of kosten die niet ontstaan zijn door de normale bedrijfsuitoefenening, maar bijvoorbeeld door de verkoop van activa.

Bedrijven maken nogal eens graag gebruik van het op slinkse wijze verwerken van eventuele buitengewone baten en lasten in de boekhouding om cijfers er beter of slechter uit te doen zien.

Waarom buitengewone baten en lasten misbruikt worden

Hoewel men vaak naar betere cijfers zal streven om beleggers gunstig te stemmen en nieuwe beleggers aan te trekken komt het omgekeerde ook voor, bijvoorbeeld als uit de cijfers zou blijken dat er erg veel dividend uitgekeerd zou moeten worden.

Met enige financiële creativiteit, in de praktijd meestal met reserveringen en wat schuiven met de baten en lasten wordt dan de winst weer wat teruggedrongen om de dividendwensen van de aandeelhouders wat te temperen.

Buitengewone baten en lasten in een jaarverslag

De buitengewone lasten vormen een interessant studieobject in een jaarverslag. Dit temeer daar ze door een directie nog wel eens worden gebruik voor het manipuleren van de winstcijfers, met name die via de media naar buiten worden gebracht. De verkoop van een bedrijfsdeel levert meestal éénmalig een bedrag op. Maar wat deed dat bedrijfsonderdeel vroeger? Was het winstgevend? Dan is die winst nu weg. Was het verliesgevend? Dan kan afstoten juist een positief effect hebben. Het feit van afstoten op zich zegt dus niet alles.

Ook cijfers van gebeurtenissen als brand etc. moeten goed bekeken worden. Heeft de verzekering betaald? Leidtt dit tot een interessante vernieuwing van het onroerend goed en de kapitaalmiddelen?
Gebruikte begrippen in buitengewone baten en lasten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
boekhouding
  ... de boekhouding is het volgens een bepaalde gestandaardiseerde administratieve methode vastleggen van gebeurtenissen binnen een bedrijf voor zover die in...Lees meer
directie
  ... de directie wordt gevormd door een of meer directeuren van een bedrijf zoals bijvoorbeeld een bank...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
jaarverslag
  ... onder het jaarverslag van een onderneming verstaan we het jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
manipuleren
  ... onder manipuleren van de beurs verstaan we het toepassen van trucs en kunstgrepen die de koersen op de beurs in...Lees meer
onroerend goed
  ... onroerend goed is de vaak gebruikte maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak...Lees meer
opbrengsten
  ... de opbrengsten zijn de inkomsten van een onderneming uit de verkoop van de producten...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.