Zoeken in deze blog

Translate

dinsdag 1 maart 2016

BKR hypotheek

BKR hypotheek


We spreken van een BKR-hypotheek als u een hypotheek zoekt maar wel een aantekening heeft (ook wel een BKRcodering) genoemd bij het bureau kredietregistratie ofwel de BKR in Tiel.

De BKR houdt namelijk het betalingsgedrag van particulieren bij.

Daarbij maakt de reden van het betalingsgedrag niet uit, iedereen wordt in hetzelfde wanbetalershokje gestopt.

Inmiddels zijn er een aantal partijen op de markt die wel een hypotheek verstrekken ondanks een BKR codering.

Sinds de kredietcrisis is het steeds moeilijker geworden om een hypotheek te krijgen, omdat de zogenaamde "Bkr hypotheken" werden verstrekt door dochterbedrijven van de banken die in de USA ten onder zijn gegaan of onder curatele zijn gesteld.
Gebruikte begrippen in bkr hypotheek


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

betalingsgedrag
  ... onder het betalingsgedrag verstaan we de manier waarop en de mate waarin personen bedrijven of andere instellingen zich houden aan...Lees meer
bureau kredietregistratie
  ... afgekort aangeduid met bkr de offici ële naam is stichting bureau kredietregistratie het doel van het bkr is het bereiken...Lees meer
curatele
  ... met het begrip curatele bedoelt men de door een rechterlijke beschikking ontstane situatie waarbij ook een meerderjarige niet langer meer...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
kredietcrisis
  ... de term kredietcrisis kwam in de zomer van 2007 naar voren omdat banken elkaar geen geld meer wilden lenen...Lees meer
kredietregistratie
  ... onder kredietregistratie verstaan we een registratie door het bureau krediet registratie van aan natuurlijke personen verstrekte kredieten met het doel...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer

Begrippen waar bkr hypotheek in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

coderinghypotheek
  ... we spreken van een codering hypotheek ofwel een bkr hypotheek als u een hypotheek zoekt maar ook een negatieve...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.